Parikalsitol

Generisk navn
Parikalsitol
Handelsnavn
Paricalcitol Alternova
ATC-kode
H05BX02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Paricalcitol er en syntetisk analog av 1,25(OH)2 D3: 19-nor-1,25-dihydroksyvitamin D2. Paricalcitol gir mindre tendens til hyperkalsemi enn kalsitriol og supprimerer PTH-stigning sekundært til nyresvikt med mindre uttalte effekter på serum-kalsium og -fosfat enn kalsitriol.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Alder 10–16 år Stadium 3 CRI Stadium 4 CRI
13,3 ± 4,3 timer 15,2 ± 4,4 timer
Cmax 0,12 ± 0,06 ng/ml 0,14 ± 0,05 ng/ml

Kilde: Preparatomtale

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Paricalcitol Alternova kaps 1 mikrog
Paricalcitol Alternova kaps 2 mikrog

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Forebygging og behandling av sekundær hyperparatyroidisme ved kronisk nyresykdom stadie 3-4
 • Oralt
  • 10 år til 17 år
   [1]
   • Startdose: 1 mikrogram/dose 3 ganger per uke.
   • Vedlikeholdsdose: Titrer startdosen basert på iPTH-, serumkalsium- og serumfosfatnivåer:  1 - 7 mikrogram/dose 3 ganger per uke.
    • Øk i trinn på 1 mikrogram hver fjerde uke.
    • Dosen kan når som helst reduseres med 1 mikrogram, eller avbrytes og gjenopptas senere dersom pasienten allerede mottar den laveste dosen på 1 mikrogram.
  • ≥ 17 år
   [1]
   • Startdose: Basert på iPTH-nivå ved baseline:
    < 500 pg/ml: 1 mikrogram/døgn, eller 2 mikrogram 3 ganger per uke
    > 500 pg/ml:  2 mikrogram/døgn, eller 4 mikrogram 3 ganger per uke
    Vedlikehold: Titrer basert på iPTH-, serumkalsium- og serumfosfatnivåer.

    • Om PTH-konsentrasjonen går ned med 30-60 %; oppretthold dosering.
    • Om PTH-konsentrasjonen øker, forblir den samme eller går ned med mindre enn 30 %; øk dosen hver 2.-4. uke, i trinn på 1 mikrogram/døgn eller 2 mikrogram 3 ganger per uke.
    • Om PTH-konsentrasjonen går ned med mer enn 60 %, eller dersom nivået av intakt PTH går under 60 pg/ml; reduser dosen hver 2.-4. uke, i trinn på 1 mikrogram/døgn eller 2 mikrogram 3 ganger per uke. Dersom pasienten allerede mottar laveste dose, kan doseringsfrekvensen reduseres.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ikke relevant (indisert for barn med nedsatt nyrefunksjon).

Bivirkninger spesifikke for barn

Hyperkalsemi, hyperfosfatemi, hodepine og kvalme har blitt rapportert hos barn.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige bivirkninger er hyperkalsemi, hyperfosfatemi, kvalme, magesmerter, smaksforandringer, hodepine, pruritus og utslett. Mindre vanlige, alvorlige bivirkninger er: hematologiske (anemi, levkopeni, lymfadenopati, økt blødningstid), kardiovaskulære (hypo- og hypertensjon, arytmi, atrieflimmer, hjertestans, synkope, cerebral iskemi, cerebrovaskulære hendelser) og nevrologiske (forvirring, delirium, svimmelhet).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vitamin D-forgiftning, hyperkalsemi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Undertrykking av PTH kan medføre forhøyede kalsiumverdier og metabolsk beinsykdom. Digitalistoksisitet forsterkes av hyperkalsemi uansett årsak, og forsiktighet må utvises når digitalis forskrives sammen med paricalcitol. Hver kapsel inneholder < 100 mg etanol. Skadelig for alkoholikere. Videre bør hensyn tas ved bruk hos gravide, ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som f.eks. pasienter med leversykdom eller epilepsi.

Antiparathyreoideamidler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Andre antiparathyroidea midler

Cinacalcet

Cinacalcet Accordpharma, Cinacalcet Mylan, Cinacalcet STADA, Cinacalcet accordpharma, Mimpara
H05BX01

Referanser

 1. Regiomedica GmbH, SmPC Porontazin (RVG 113731) 26-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose