Parikalsitol

Generisk navn
Parikalsitol
Handelsnavn
Paricalcitol Alternova
ATC-kode
H05BX02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Paricalcitol Alternova kaps 1 mikrog
Paricalcitol Alternova kaps 2 mikrog

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Paricalcitol er en syntetisk analog av 1,25(OH)2 D3: 19-nor-1,25-dihydroksyvitamin D2. Paricalcitol gir mindre tendens til hyperkalsemi enn kalsitriol og supprimerer PTH-stigning sekundært til nyresvikt med mindre uttalte effekter på serum-kalsium og -fosfat enn kalsitriol.

Farmakokinetiske data

Alder 10–16 år Stadium 3 CRI Stadium 4 CRI
13,3 ± 4,3 timer 15,2 ± 4,4 timer
Cmax 0,12 ± 0,06 ng/ml 0,14 ± 0,05 ng/ml

Kilde: Preparatomtale

 

Doseringer

Forebygging og behandling av sekundær hyperparatyroidisme ved kronisk nyresykdom stadie 3-4
 • Oralt
  • 10 år til 17 år
   [1]
   • Startdose: 1 mikrogram/dose 3 ganger per uke.
   • Vedlikeholdsdose: Titrer startdosen basert på iPTH-, serumkalsium- og serumfosfatnivåer:  1 - 7 mikrogram/dose 3 ganger per uke.
    • Øk i trinn på 1 mikrogram hver fjerde uke.
    • Dosen kan når som helst reduseres med 1 mikrogram, eller avbrytes og gjenopptas senere dersom pasienten allerede mottar den laveste dosen på 1 mikrogram.
  • ≥ 17 år
   [1]
   • Startdose: Basert på iPTH-nivå ved baseline:
    < 500 pg/ml: 1 mikrogram/døgn, eller 2 mikrogram 3 ganger per uke
    > 500 pg/ml:  2 mikrogram/døgn, eller 4 mikrogram 3 ganger per uke
    Vedlikehold: Titrer basert på iPTH-, serumkalsium- og serumfosfatnivåer.

    • Om PTH-konsentrasjonen går ned med 30-60 %; oppretthold dosering.
    • Om PTH-konsentrasjonen øker, forblir den samme eller går ned med mindre enn 30 %; øk dosen hver 2.-4. uke, i trinn på 1 mikrogram/døgn eller 2 mikrogram 3 ganger per uke.
    • Om PTH-konsentrasjonen går ned med mer enn 60 %, eller dersom nivået av intakt PTH går under 60 pg/ml; reduser dosen hver 2.-4. uke, i trinn på 1 mikrogram/døgn eller 2 mikrogram 3 ganger per uke. Dersom pasienten allerede mottar laveste dose, kan doseringsfrekvensen reduseres.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ikke relevant (indisert for barn med nedsatt nyrefunksjon).

Antiparathyreoideamidler

Andre antiparathyroidea midler

Cinacalcet

Cinacalcet Accord, Cinacalcet Accordpharma, Cinacalcet Aristo, Cinacalcet Mylan, Cinacalcet STADA, Cinacalcet accordpharma, Mimpara
H05BX01

Bivirkninger spesifikke for barn

Hyperkalsemi, hyperfosfatemi, hodepine og kvalme har blitt rapportert hos barn.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige bivirkninger er hyperkalsemi, hyperfosfatemi, kvalme, magesmerter, smaksforandringer, hodepine, pruritus og utslett. Mindre vanlige, alvorlige bivirkninger er: hematologiske (anemi, levkopeni, lymfadenopati, økt blødningstid), kardiovaskulære (hypo- og hypertensjon, arytmi, atrieflimmer, hjertestans, synkope, cerebral iskemi, cerebrovaskulære hendelser) og nevrologiske (forvirring, delirium, svimmelhet).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vitamin D-forgiftning, hyperkalsemi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Undertrykking av PTH kan medføre forhøyede kalsiumverdier og metabolsk beinsykdom. Digitalistoksisitet forsterkes av hyperkalsemi uansett årsak, og forsiktighet må utvises når digitalis forskrives sammen med paricalcitol. Hver kapsel inneholder < 100 mg etanol. Skadelig for alkoholikere. Videre bør hensyn tas ved bruk hos gravide, ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som f.eks. pasienter med leversykdom eller epilepsi.

Referanser

 1. AbbVie B.V., SmPC Zemplar capsule (RVG 100436) 19-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose