Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper

I Norge behandler vi etter prinsippet om at alvorlighetsgraden av astmasymptomer bestemmer startdosen av inhalasjonssteroider. Dosen trappes så enten opp eller ned avhengig av symptomkontroll. Målet er å ende opp på det laveste behandlingstrinnet som gir god kontroll og normal lungefunksjon. All ny behandling regnes som prøvebehandling. Dersom behandlingen gis riktig, men forventet effekt ikke oppnås, bør den seponeres.

Følgende parametere skal alltid vurderes før opptrapping av dose:

  • Diagnose
  • Respons på behandlingen
  • Etterlevelse
  • Inhalasjonsteknikk
  • Triggerfaktorer

Dosering av inhalasjonssteroider:

Dosering i tabellen under og doseringsanbefaling i KOBLE samsvarer ikke nødvendigvis, grunnet ulik behandlingsprinsipper i land som KOBLE samarbeider med, samt ulik tilgjengelighet på preparater/styrker. 

  Inhalasjonssteroid Lav dose (mikrogram/døgn) Moderat dose (mikrogram/døgn) Høy dose (mikrogram/døgn)
Barn 0-5 år: Flutikasonpropionat 50 x 2 * 100-125 x 2 * 200-250 x 2 *
  Beklometason HFA 50 x 2 * 100 x 2 * 200 x 2 *
  Budesonid (forstøver) 250 x 2 * 500 x 2 * 1000 x 2 *
Barn 6-11 år:  Flutikasonpropionat 50-100 * >100-200 * >200 *
  Beklometason HFA 50-100 * > 100-200 * >200 *
  Ciklesonid 80 ** > 80-160 ** >160 **
  Budesonid (pulver) 100-200 * >200-400 * >400 *
  Budesonid (forstøver) 250-500 * >500-1000 * >1000 *
Barn 12-18 år: Flutikasonpropionat 100-250 * >250-500 * >500 *
  Flutikasonfuroat
(finnes kun i kombinasjonspreparat)
100 ** 100 ** 200 **
  Beklometason HFA 100-200 * >200-400 * >400 *
  Ciklesonid 80-160 * >160-320 * >320 *
  Budesonid (pulver) 200-400 * >400-800 * >800 *

* Dosering 2 ganger daglig av vanlige inhalasjonssteroider er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Dosering med hele døgndosen 1 gang daglig kan vurderes hos barn og ungdom med godt kontrollert astma eller om de glemmer mange doser. Det er ikke vist effekt av dobling av inhalasjonssteroider i dårlige perioder/luftveisinfeksjoner hos barn, og dette anbefales ikke rutinemessig (vurderes eventuelt individuelt avhengig av etterlevelse).

** Ciklesonid og flutikasonfuroat doseres alltid 1 gang daglig. 

(Kilde: Generell veileder i pediatri fra Norsk barnelegeforening)

For mer informasjon, se pediatriveilederne:

(Basert på retningslinjer fra BTS/SIGN 2018 og GINA-guidelines som oppdateres jevnlig).

Se også "Legemidler til inhalasjon".

Oppdatert: 02. desember 2021