Dupilumab

Generisk navn
Dupilumab
Handelsnavn
Dupixent
ATC-kode
D11AH05
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Humant monoklonalt antistoff som binder IL-4 og IL-13.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Det er ikke observert aldersrelaterte farmakokinetiske forskjeller hos ungdom etter justering for kroppsvekt .

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dupixent inj, oppl 200 mg/penn
Dupixent inj, oppl 200 mg/sprøyte
Dupixent inj, oppl 300 mg/penn
Dupixent inj, oppl 300 mg/penn - Krever godkjenningsfritak
Dupixent inj, oppl 300 mg/sprøyte

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Moderat til alvorlig atopisk eksem
 • Subkutant
  • 6 år til 12 år og 15 til 60 kg
   [1]
   • Startdose: 300 mg/dose på dag 1 og dag 15.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose hver 4. uke. Avhengig av effekt kan dosen økes til 200 mg/dose hver 2. uke.
    • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.
    • Første vedlikeholdsdose 4 uker etter dag 15.
  • 6 år til 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og < 60 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • 6 måneder til 6 år og 5 til 15 kg
   [1]
   • 200 mg/dose én gang i måneden.
  • 6 måneder til 6 år og 15 til 30 kg
   [1]
   • 300 mg/dose én gang i måneden.
Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans
 • Subkutant
  • 6 år til 12 år og 15 til 30 kg
   [1]
   • 100 mg/dose hver 2. uke. ALTERNATIVT: 300 mg/dose hver 4. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • 6 år til 12 år og 30 til 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dose hver 2. uke. ALTERNATIVT: 300 mg/dose hver 4. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • 6 år til 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dose hver 2. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • ≥ 12 år
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose hver 2. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Startdose 600 mg kun én gang, og deretter 300 mg hver 2. uke.

Eosinophilic esophagitis
 • Subkutant
  • 12 år til 18 år
   [1]
   • 300 mg/dose én gang i uken.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Den observerte sikkerhetsprofilen er sammenlignbar med den hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Øyesymptomer er vanlig, særlig konjunktivitt og blefaritt. Øyesymptomer er ikke en vanlig bivirkning når dupilumab brukes ved astma og nasal polypose. Ved alvorlige eller langvarige symptomer må pasienten undersøkes av øyelege. Kunstige øyedråper kan lindre og kan brukes forebyggende. Reaksjon på innstikksted. Infeksjoner. Hodepine. Eosinofili. Serumsyke/anafylaktisk reaksjon. Artralgi.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Tilfeller av enterobiasis er rapportert hos barn fra 6 til 11 år med moderat til alvorlig astma. Ved intestinale helmintinfeksjon kan dupilumab påvirke immunsystemets respons negativt; Pasienter med allerede eksisterende helmintinfeksjon skal derfor behandles før oppstart med dupilumab. Seponer dupilumab hvis det oppstår en helmintinfeksjon under behandlingen som ikke responderer godt på behandlingen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Preparatet kan påvirke immunresponsen mot helmint-infeksjon. Pasienter på dupilumab skal ikke få satt levende vaksiner.

Andre dermatologiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Medisinske sjampoer
D11AC03
Midler mot dermatitt, unntatt kortikosteroider
D11AH02

Takrolimus dermal

Protopic, Takrolimus Accord
D11AH01

Referanser

 1. Sanofi Aventis, SmPC Dupixent (EU/1/17/1229/001-020) Rev 25; 23-03-2023, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 12 mai 2023 16:10: Lagt til dosering ved eosinofil øsofagitt for barn 12-18 år.
 • 12 mai 2023 16:10: Lagt til doseringer for barn 6 mnd-6 år med atopisk eksem.
 • 18 november 2022 16:27: Lagt til doseringsanbefaling ned til 6 år på indikasjon "Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans", samt lagt til muligheten for å øke dosen hos barn med eksem (< 12 år og 15-60 kg).
 • 07 mai 2021 11:34: Lagt til doseringsanbefaling for barn 6-12 år basert på preparatomtale

Konsentrasjonsmåling


Overdose