Dupilumab

Generisk navn
Dupilumab
Handelsnavn
Dupixent
ATC-kode
D11AH05
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Dupixent inj, oppl 200 mg/penn
Dupixent inj, oppl 200 mg/sprøyte
Dupixent inj, oppl 300 mg/penn
Dupixent inj, oppl 300 mg/sprøyte

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Humant monoklonalt antistoff som binder IL-4 og IL-13.

Farmakokinetiske data

Det er ikke observert aldersrelaterte farmakokinetiske forskjeller hos ungdom etter justering for kroppsvekt .

Doseringer

Moderat til alvorlig atopisk eksem
 • Subkutant
  • 6 år til 12 år og 15 til 60 kg
   [1]
   • Startdose: 300 mg/dose på dag 1 og dag 15.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose hver 4. uke. Avhengig av effekt kan dosen økes til 200 mg/dose hver 2. uke.
    • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.
    • Første vedlikeholdsdose 4 uker etter dag 15.
  • 6 år til 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og < 60 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans
 • Subkutant
  • 6 år til 12 år og 15 til 30 kg
   [1]
   • 100 mg/dose hver 2. uke. ALTERNATIVT: 300 mg/dose hver 4. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • 6 år til 12 år og 30 til 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dose hver 2. uke. ALTERNATIVT: 300 mg/dose hver 4. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • 6 år til 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dose hver 2. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Bruk dosering som for eksem.

  • ≥ 12 år
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose hver 2. uke.
   • For pasienter med alvorlig astma og som bruker orale kortikosteroider, eller for pasienter med alvorlig astma og komorbid moderat til alvorlig atopisk dermatitt: Startdose 600 mg kun én gang, og deretter 300 mg hver 2. uke.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre dermatologiske midler

Medisinske sjampoer
D11AC03
Midler mot dermatitt, unntatt kortikosteroider
D11AH02

Takrolimus dermal

Protopic, Takrolimus Accord
D11AH01

Bivirkninger spesifikke for barn

Den observerte sikkerhetsprofilen er sammenlignbar med den hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Øyesymptomer er vanlig, særlig konjunktivitt og blefaritt. Øyesymptomer er ikke en vanlig bivirkning når dupilumab brukes ved astma og nasal polypose. Ved alvorlige eller langvarige symptomer må pasienten undersøkes av øyelege. Kunstige øyedråper kan lindre og kan brukes forebyggende. Reaksjon på innstikksted. Infeksjoner. Hodepine. Eosinofili. Serumsyke/anafylaktisk reaksjon. Artralgi.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Tilfeller av enterobiasis er rapportert hos barn fra 6 til 11 år med moderat til alvorlig astma. Ved intestinale helmintinfeksjon kan dupilumab påvirke immunsystemets respons negativt; Pasienter med allerede eksisterende helmintinfeksjon skal derfor behandles før oppstart med dupilumab. Seponer dupilumab hvis det oppstår en helmintinfeksjon under behandlingen som ikke responderer godt på behandlingen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Preparatet kan påvirke immunresponsen mot helmint-infeksjon. Pasienter på dupilumab skal ikke få satt levende vaksiner.

Referanser

 1. Sanofi Aventis, SmPC Dupixent (EU/1/17/1229/001-020) Rev 15; 13-05-2022, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 26 september 2022 13:03: Lagt til doseringsanbefaling ned til 6 år på indikasjon "Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans", samt lagt til muligheten for å øke dosen hos barn med eksem (< 12 år og 15-60 kg).
 • 19 mars 2021 13:41: Lagt til doseringsanbefaling for barn 6-12 år basert på preparatomtale

Konsentrasjonsmåling


Overdose