Dupilumab

Generisk navn
Dupilumab
Handelsnavn
Dupixent
ATC-kode
D11AH05
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Dupixent inj, oppl 200 mg/penn
Dupixent inj, oppl 200 mg/sprøyte
Dupixent inj, oppl 300 mg/penn
Dupixent inj, oppl 300 mg/sprøyte

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Humant monoklonalt antistoff som binder IL-4 og IL-13.

Farmakokinetiske data

Etter justering for kroppsvekt er det ikke observert aldersrelaterte farmakokinetiske forskjeller hos ungdom.

Doseringer

Moderat til alvorlig atopisk eksem
 • Subkutant
  • 6 år til 12 år og 15 til 60 kg
   [1]
   • Startdose: 300 mg/dose på dag 1 og dag 15.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose hver 4. uke. (Første vedlikeholdsdose 4 uker etter dag 15).
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • 6 år til 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og < 60 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

  • ≥ 12 år og ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdose: 600 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 300 mg/dose annenhver uke.
   • Ved manglende symptombedring etter 16 uker, bør seponering vurderes.

Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans
 • Subkutant
  • ≥ 12 år
   [1]
   • Startdose: 400 mg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/dose annenhver uke.
   • I kombinasjon med orale kortikosteroider eller med atopisk eksem: Startdose 600 mg kun én gang, og deretter 300 mg annenhver uke.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre dermatologiske midler

Medisinske sjampoer
D11AC03
Midler mot dermatitt, unntatt kortikosteroider
D11AH02

Takrolimus dermal

Protopic, Takrolimus Accord
D11AH01

Bivirkninger spesifikke for barn

Den observerte sikkerhetsprofilen er sammenlignbar med den hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Øyesymptomer er vanlig, særlig konjunktivitt og blefaritt. Øyesymptomer er ikke en vanlig bivirkning når dupilumab brukes ved astma og nasal polypose. Ved alvorlige eller langvarige symptomer må pasienten undersøkes av øyelege. Kunstige øyedråper kan lindre og kan brukes forebyggende. Reaksjon på innstikksted. Infeksjoner. Hodepine. Eosinofili. Serumsyke/anafylaktisk reaksjon. Artralgi.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Preparatet kan påvirke immunresponsen mot helmint-infeksjon. Pasienter på dupilumab skal ikke få satt levende vaksiner.

Referanser

 1. Sanofi Aventis, SmPC Dupixent (EU/1/17/1229/001-020) Rev 9; 22-01-2021, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 19 mars 2021 13:41: Lagt til doseringsanbefaling for barn 6-12 år basert på preparatomtale

Konsentrasjonsmåling


Overdose