Klotrimazol dermal

Generisk navn
Klotrimazol dermal
Handelsnavn
Canesten, Cloderm, Klotrimazol Mylan
ATC-kode
D01AC01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Canesten krem 10 mg/g
Klotrimazol Mylan krem 10 mg/g

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk): Brukes til lokalbehandling. Fungicid effekt. Mikonazol og ekonazol hemmer ergosterolsyntesen på to ulike nivåer.
Antimykotisk spektrum: Midlene kan ha effekt både på dermatofytter og Candida. I behandling av hudmykoser er langvarig bruk nødvendig, mens korttidsbruk er tilstrekkelig i behandling av vaginitter og vulvitter.

Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (systemisk bruk): Av de ni imidazol /triazolderivatene som er på markedet, kan flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol og vorikonazol gis peroralt. Flukonazol, posakonazol og vorikonazol kan også gis parenteralt. Ekonazol, klotrimazol og mikonazol brukes bare lokalt. Alle midlene virker ved å hemme ergosterolsyntesen slik at cellemembranen blir defekt, og soppcellen dør. De forskjellige midlene har noe forskjellig antimykotisk spektrum. Resistensutvikling forekommer, og det er også en viss kryssresistens mellom de forskjellige derivatene. Det er viktig at hvert middel finner sitt optimale bruksområde ut fra antimykotisk spektrum og forskjeller i farmakokinetikk og bivirkningsprofil. Man skal også merke seg at alle imidazol-/triazolderivater kan virke hemmende på pasientens egen steroidproduksjon, og at de alle blir metabolisert i leveren.

Farmakokinetiske data

Absorpsjon: Liten mengde klotrimazol absorberes gjennom intakt hud (< 2%).

Doseringer

Soppinfeksjoner i huden
 • Dermalt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • Krem påsmøres i tynt lag på affisert hudområde 2 ganger daglig og gnis forsiktig inn. Det anbefales å vaske huden nøye og tørke grundig før påføring av krem, samt vaske hender etter påføring. 

   • Behandlingsvarighet:

    Minst 3-4 uker. Fortsett behandlingen i minst 1 uke etter symptomfrihet. 

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Fungicider til topikal bruk

Antibiotika
D01AA01
Imidazol- og triazolderivater
D01AC08
D01AC02
D01AC20
D01AC09
Andre fungicider til utvortes bruk

Terbinafin dermal

Lamisil, Lamisil DermGel, Terbinafin ratiopharm, Terbinafinhydroklorid Norfri
D01AE15

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk): Ved bruk på huden kan det forekomme lokal irritasjon (brennende og stikkende følelse, kløe og rødhet), først og fremst ved oppstart, men allergitendensen er liten. Ved vaginal applikasjon vil ca. 2 % av pasientene klage over kløe og ubehag.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl for utfyllende informasjon (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved bleiedermatitt: ikke rengjør den affiserte huden med såpe (med parfyme) eller våtservietter. Affisert hud bør holdes tørr og luftig så mye som mulig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl for utfyllende informasjon (benytt Google translate).

Referanser

 1. KNMP , Zelfzorgstandaard voetschimmel, 2020
 2. Laboratoires Bailleul S.A., SmPC Imazol® Paste, 10mg/g Paste zur Anwendung auf der Haut (49764.00.00), 06/2017

Oppdateringer

 • 25 februar 2022 10:38: Endret indikasjon fra "Fotsopp" til "Soppinfeksjon i hud".

Konsentrasjonsmåling


Overdose