Klotrimazol dermal

Generisk navn
Klotrimazol dermal
Handelsnavn
Canesten, Cloderm, Klotrimazol Mylan
ATC-kode
D01AC01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk): Brukes til lokalbehandling. Fungicid effekt. Mikonazol og ekonazol hemmer ergosterolsyntesen på to ulike nivåer.
Antimykotisk spektrum: Midlene kan ha effekt både på dermatofytter og Candida. I behandling av hudmykoser er langvarig bruk nødvendig, mens korttidsbruk er tilstrekkelig i behandling av vaginitter og vulvitter.

Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (systemisk bruk): Av de ni imidazol /triazolderivatene som er på markedet, kan flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol og vorikonazol gis peroralt. Flukonazol, posakonazol og vorikonazol kan også gis parenteralt. Ekonazol, klotrimazol og mikonazol brukes bare lokalt. Alle midlene virker ved å hemme ergosterolsyntesen slik at cellemembranen blir defekt, og soppcellen dør. De forskjellige midlene har noe forskjellig antimykotisk spektrum. Resistensutvikling forekommer, og det er også en viss kryssresistens mellom de forskjellige derivatene. Det er viktig at hvert middel finner sitt optimale bruksområde ut fra antimykotisk spektrum og forskjeller i farmakokinetikk og bivirkningsprofil. Man skal også merke seg at alle imidazol-/triazolderivater kan virke hemmende på pasientens egen steroidproduksjon, og at de alle blir metabolisert i leveren.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Absorpsjon: Liten mengde klotrimazol absorberes gjennom intakt hud (< 2%).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Canesten krem 10 mg/g
Canesten liniment, oppl 1 % - Krever godkjenningsfritak
Klotrimazol Mylan krem 10 mg/g

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Soppinfeksjoner i huden
 • Dermalt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • Krem (10mg/g) påsmøres i tynt lag på affisert hudområde 2 ganger daglig og gnis forsiktig inn. Det anbefales å vaske huden nøye og tørke grundig før påføring av krem, samt vaske hender etter påføring. 

   • Behandlingsvarighet:

    Minst 3-4 uker. Fortsett behandlingen i minst 1 uke etter symptomfrihet. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra omtale av Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk): Ved bruk på huden kan det forekomme lokal irritasjon (brennende og stikkende følelse, kløe og rødhet), først og fremst ved oppstart, men allergitendensen er liten. Ved vaginal applikasjon vil ca. 2 % av pasientene klage over kløe og ubehag.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl for utfyllende informasjon (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved bleiedermatitt: ikke rengjør den affiserte huden med såpe (med parfyme) eller våtservietter. Affisert hud bør holdes tørr og luftig så mye som mulig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl for utfyllende informasjon (benytt Google translate).

Fungicider til topikal bruk

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
D01AA01
Imidazol- og triazolderivater
D01AC08
D01AC02
D01AC20
D01AC09
Andre fungicider til utvortes bruk

Terbinafin dermal

Lamisil, Lamisil DermGel, Terbinafin ratiopharm, Terbinafinhydroklorid Norfri
D01AE15

Referanser

 1. KNMP , Zelfzorgstandaard voetschimmel, 2020
 2. Laboratoires Bailleul S.A., SmPC Imazol® Paste, 10mg/g Paste zur Anwendung auf der Haut (49764.00.00), 06/2017

Oppdateringer

 • 25 februar 2022 12:46: Endret indikasjon fra "Fotsopp" til "Soppinfeksjon i hud".

Konsentrasjonsmåling


Overdose