Alginsyre

Generisk navn
Alginsyre
Handelsnavn
Galieve, Galieve Forte, Gaviscon, Gaviscon Infant
ATC-kode
A02BX13

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Galieve Forte mikst susp med peppermyntesmak 500 mg/325 mg/213 mg
Galieve mikst susp 50 mg/ml/16 mg/ml/26,7 mg/ml
Galieve tyggetab 250 mg/80 mg/133,5 mg
Gaviscon Infant pulv til mikst, susp 225 mg/dose/87,5 mg/dose - Krever godkjenningsfritak
Gaviscon mikst susp
Gaviscon tyggetab

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Kombinasjon av alginat og antacidum, tilsatt hydrogenkarbonat. I magesekken dannes en viskøs gel av alginat og kolloidalt aluminiumhydroksid. Gelen flyter opp og legger seg øverst i magesekken og stenger for refluks. 10 ml mikstur eller 4 tabletter binder 10 mmol HCl.

Farmakokinetiske data

Legemiddelets virkningsmekanisme er ikke avhengig av systemisk absorbsjon.

Doseringer

Gastroøsofageal refluks
 • Oralt
  • Mikstur, suspensjon
   • 1 år til 10 år
    [2]
    • 40 ml/døgn i 4 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Tas etter måltider og ved sengetid.

    • "Galieve", "Galieve Forte" og "Gaviscon Infant" er aluminiumsfritt. "Gaviscon" inneholder aluminium, og anbefales ikke til barn.

   • 10 år til 18 år
    [2]
    • 10 - 20 ml/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.
    • Råd om inntak/administrering:

     Tas etter måltider og ved sengetid.

    • "Galieve", "Galieve Forte" og "Gaviscon Infant" er aluminiumsfritt. "Gaviscon" inneholder aluminium, og anbefales ikke til barn.

  • Tyggetablett
   • 10 år til 18 år
    [2]
    • 1000 mg/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.
    • Råd om inntak/administrering:

     Tas etter måltider og ved sengetid.

    • "Galieve" er aluminiumsfritt. "Gaviscon" inneholder aluminium, og anbefales ikke til barn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)

H2-reseptorantagonister

Cimetidin

Cimetidin, Cimetidin acis, Cimetidine aa pharma, Cimetidine accord, Cimetidine mylan
A02BA01
Protonpumpehemmere

Esomeprazol

Esomeprazol Krka, Esomeprazol Pensa, Esomeprazole Accord, Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec, Losec Mups, Omeprazol Bluefish, Omeprazol Pensa, Omeprazol Sandoz, Omeprazol-ratiopharm NT, Omeprazole genoptim
A02BC01

Pantoprazol

Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol SUN, Pantoprazolo sun, Somac, Somac Control
A02BC02
Andre midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GORD)

Sukralfat

Antepsin, Sucralan
A02BX02

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Diaré og forstoppelse. Skummingen kan virke ubehagelig.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Oppløsningen inneholder mye natrium (6,3 mmol/10 ml), og skal derfor ikke brukes det første leveåret.

Generelle kontraindikasjoner

Galieve forte bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ved hypofosfatemi (SPC).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Barn med enteritt, gastroenteritt eller nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypernatremi.

Vær oppmerksom på at enkelte preparater kan inneholde aluminium, og derfor ikke anbefales brukt til barn. Se RELIS-utredning av Gaviscon til barn (2016).
Per 2021 gjelder dette "Gaviscon", mens "Galieve", "Galieve Forte" og "Gaviscon Infant" ikke inneholder aluminium. "Gaviscon infant" er kun tilgjengelig på registreringsfritak.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør brukes med forsiktighet av pasienter på natriumfattig kost og av pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon. Absorbsjon av en rekke legemidler kan påvirkes og risiko for dette må vurderes nøye hos den enkelte pasient.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, SPC Gaviscon (RVG 08401) 19-06-2008, www.cbg-meb.nl
 3. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, SPC Galieve Forte (11-8384). Oppdateringsdato: 04.10.17, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8384.pdf

Oppdateringer

 • 24 september 2021 12:03: Lagt til anbefaling om å unngå Gaviscon, grunnet innhold av aluminium.

Konsentrasjonsmåling


Overdose