Alginsyre

Generisk navn
Alginsyre
Handelsnavn
Galieve, Galieve Forte, Gaviscon, Gaviscon Infant
ATC-kode
A02BX13

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok
Kombinasjon av alginat og antacidum, tilsatt hydrogenkarbonat. I magesekken dannes en viskøs gel av alginat og kolloidalt aluminiumhydroksid. Gelen flyter opp og legger seg øverst i magesekken og stenger for refluks. 10 ml mikstur eller 4 tabletter binder 10 mmol HCl.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Legemiddelets virkningsmekanisme er ikke avhengig av systemisk absorbsjon.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Galieve Forte mikst susp med peppermyntesmak 500 mg/325 mg/213 mg
Galieve tyggetab 250 mg/80 mg/133,5 mg
Gaviscon Infant pulv til mikst, susp 225 mg/dose/87,5 mg/dose - Krever godkjenningsfritak
Gaviscon mikst susp
Gaviscon tyggetab

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Råd om inntak/administrering:
  • Spedbarn som ammes/får flaske: Gaviscon Infant dosepulver tas halvveis gjennom måltid.
  • For alle andre: Tas etter måltider og ved sengetid (uavhengig av preparat).

 • Ulike innholdsstoff i ulike preparat: 
  Vær oppmerksom på at noen preparat inneholder aluminium, mens andre er aluminiumsfrie:
  • Aluminiumsfrie: Gaviscon Infant dosepulver, Galieve tyggetabletter og Galieve Forte mikstur.
  • Inneholder aluminium: Gaviscon mikstur og tyggetabletter.
   Produktene har også ulikt innhold av natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat.

 • Miksturlisten (ekstern søkeside): Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

 • Tilberedning av Gaviscon Infant dosepulver: 
  1 dosepose blandes med 5 ml vann (sterilt eller nedkjølt kokt vann). 
  Deretter tilsettes ytterligere 10 ml vann (sterilt eller nedkjølt kokt vann).
  Bruk skje eller per oral sprøyte til å gi legemidlet til barnet.

Doseringer

Gastroøsofageal refluks
 • Oralt
  • Mikstur
   • 1 år til 10 år
    [2]
    • Gaviscon mikstur® og Galieve Forte mikstur®: 10 ml/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.
   • 10 år til 18 år
    [2]
    • Gaviscon mikstur ® og Galieve Forte mikstur ®: 10 - 20 ml/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.
  • Tyggetablett
   • 10 år til 18 år
    [2] [3]
    • Gaviscon tyggetabletter® og Galieve tyggetabletter ®: 350 - 1050 mg/dose, ved behov, maks. 4 ganger daglig.
  • Dosepulver
   • nyfødt født til termin og < 4,5 kg
    [4]
    • Gaviscon Infant dosepulver®: 1 dosepose per dose (inneholder 225 mg natriumalginat og 87,5 mg magnesiumalginat), maksimalt 6 doseposer per 24 timer.
     Brukes kun under medisinsk tilsyn.

   • 1 måned til 2 år og ≥ 4,5 kg
    [4]
    • Gaviscon Infant dosepulver®: 2 doseposer per dose (inneholder 225 mg natriumalginat og 87,5 mg magnesiumalginat), maksiumalt 12 doseposer per 24 timer.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok
Diaré og forstoppelse. Skummingen kan virke ubehagelig.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Innhold av natrium:
Mikstur, doseposer og tyggetabletter inneholder mye natrium, og skal ikke brukes i følgende situasjoner da natriuminnholdet kan øke risikoen for hypernatremi:

 • I situasjoner hvor det er sannsynlig med stort vanntap, f.eks. feber, diaré, oppkast eller høy romtemperatur.
 • Ved gastroenteritt hvor riktig behandling er rehydrering med væskeerstatning.
 • Ved behandling av spedbarn med kjent eller mistenkt nedsatt nyrefunksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Galieve forte bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ved hypofosfatemi (SPC).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Risiko for hypernatremi: Barn med enteritt, gastroenteritt eller nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypernatremi.
 • Innhold av aluminium: Vær oppmerksom på at enkelte preparater kan inneholde aluminium, og derfor ikke anbefales brukt til barn. Se RELIS-utredning av Gaviscon til barn (2016). Per 2021 gjelder dette "Gaviscon", mens "Galieve", "Galieve Forte" og "Gaviscon Infant" ikke inneholder aluminium. "Gaviscon infant" er kun tilgjengelig på registreringsfritak.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør brukes med forsiktighet av pasienter på natriumfattig kost og av pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon. Absorbsjon av en rekke legemidler kan påvirkes og risiko for dette må vurderes nøye hos den enkelte pasient.

Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

H2-reseptorantagonister

Cimetidin

Cimetidin, Cimetidin acis, Cimetidin genericon, Cimetidine aa pharma, Cimetidine accord, Cimetidine cf, Ulcostad
A02BA01
Protonpumpehemmere

Esomeprazol

Esomeprazol Krka, Esomeprazole Accord, Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec Mups, Omeprazol Medical Valley, Omeprazol Pensa, Omeprazol-ratiopharm NT, Omeprazole genoptim, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Oresund Pharma, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol SUN, Pantoprazolo sun, Somac, Somac Control
A02BC02
Andre midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GORD)

Sukralfat

Antepsin, Sucralan
A02BX02

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, SPC Gaviscon (RVG 08401) 19-06-2008, www.cbg-meb.nl
 3. Nordic Drugs AB, SmPC Gaviscon (MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER 65359) 26.09.2016, www.legemiddelsok.no
 4. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,, SmPC Gaviscon Infant (PL 00063/0099) 14-02-2020 (UK), www.medicines.org.uk/emc
 5. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, SPC Galieve Forte (11-8384). Oppdateringsdato: 04.10.17, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8384.pdf

Oppdateringer

 • 24 september 2021 12:15: Lagt til anbefaling om å unngå Gaviscon, grunnet innhold av aluminium.

Konsentrasjonsmåling


Overdose