Betametason dermal

Generisk navn
Betametason dermal
Handelsnavn
BetaGalen, Betnovat, Betnovate, Soderm
ATC-kode
D07AC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne: 

Glukokortikoider med varierende potens. Virker lokalt antiinflammatorisk og ev. hemmende på celleproliferasjon. Klassifiseres i fire styrkegrader:

 1. Milde (gruppe I), inkludert kombinasjoner: Hydrokortison (alkohol/acetat).
 2. Middels sterke (gruppe II), inkludert kombinasjoner: Desonid, flumetason, hydrokortisonbutyrat, triamcinolon.
 3. Sterke (gruppe III), inkludert kombinasjoner: Betametason, desoksymetason, fluocinolon, fluocinonid, flutikason, mometason.
 4. Ekstra sterke (gruppe IV): Klobetasol.

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
BetaGalen krem 0,1 % - Krever godkjenningsfritak
BetaGalen salve 0,1 % - Krever godkjenningsfritak
Betnovat liniment, oppl 1 mg/ml
Betnovat salve 0,1 %
Betnovate krem 0,1 % - Krever godkjenningsfritak
Betnovate krem 1 mg/g - Krever godkjenningsfritak
Soderm salve 1,22 mg/g - Krever godkjenningsfritak

0,05 % krem eller salve: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Atopisk eksem
 • Dermalt
  • 1 år til 18 år
   [1] [2] [5]
   • 0,05-0,1 %: Påsmøres i tynt lag på affisert hud 1 gang daglig. Maksdose 2–18 år: 50 g/uke.

   • Ved oppstart av behandling kan man vurdere å påføre 2 ganger daglig i en kort periode. Ved bedring: Reduser til 1 gang daglig 2-4 dager/uke.

Fimose
 • Dermalt
  • 2 år til 14 år
   [3] [6]
   • 0,05%: Påsmøres i tynt lag 2 ganger daglig

   • Behandlingsvarighet:

    4 uker. Fortsett å behandle i ytterligere 4 uker om nødvendig.

   • Behandling kombinert med tilbaketrekking av huden.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Barn er mer følsomme for glukokortikoidindusert supprimerende virkning på hypotalamus-hypofyse-binyreaksen og topikale kortikosteroideffekter enn voksne, på grunn av at barn har større kroppsareal i forhold til kroppsvekt.
Hos barn som fikk kortikosteroider topikalt, ble følgende observert: suppresjon av hypotalamus-hypofyse-binyreaksen, Cushings syndrom, veksthemming, redusert vektøkning og økning i intrakranielt trykk (intrakraniell hypertensjon). Suppresjon av hypotalamus-hypofyse-binyreaksen fører hos barn til lave plasmakortisolnivåer og mangel på respons på ACTH-stimulering. Økning i intrakranielt trykk viser seg ved protruderende fontanelle, hodepine og bilateral papilleødem [Preparatomtale for DIPROSONE®]

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne: 
Først og fremst lokal atrofi, striae, nekroser, forsinket sårtilheling. Huden i ansiktet, på og omkring genitalia og i aksillene er mest utsatt for atrofiske forandringer. Systemeffekt kan forekomme ved samtidig okklusjonsbehandling av store hudområder, særlig hos barn.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne: 
Gruppe III og IV hos små barn. Ubehandlet hudinfeksjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Økt systemisk absorpsjon: Sammenlignet med voksne kan barn absorbere forholdsmessig større mengder av topikale kortikosteroider og dermed være mer utsatt for systemiske bivirkninger. Dette er fordi barn (spesielt spedbarn og små barn) har en umoden hudbarriere og har et større kroppsareal i forhold til kroppsvekt sammenlignet med voksne. Det bør brukes så liten mengde som mulig i kortest mulig tidsrom for ønsket terapeutisk effekt. Hos barn som bruker bleie kan denne virke som en okkluderende bandasje og føre til økt systemisk absorpsjon. 
 • Hemming av binyrebarkfunksjon: Hos barn kan hemming av binyrebarkfunksjonen inntre relativt raskt. I tillegg kan utskilling av veksthormoner hemmes. Det anbefales derfor å kontrollere høyde og vekt, samt kortisol i plasma regelmessig ved langvarig bruk.
 • Bruk på øyelokk: Særlig forsiktighet må utvises ved påføring på øyelokk grunnet risiko for å kontaminere konjunktivene (og fare for at glaucoma simplex eller subkapsulær katarakt oppstår). Det foreligger også en risiko for å skade hornhinnen ved kontinuerlig gniing/kløe grunnet ubehandlet eksem. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, bør pasienten vurderes for henvisning til øyelege for vurdering av mulige årsaker (SPC Betnovat).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne: 
Risikoen for bivirkninger øker med midlenes styrkegrad og behandlingens varighet. Unngå langvarig bruk hos barn. Behandling med glukokortikoider lokalt kan maskere mikrobielle infeksjoner i huden. Ev. kontaktallergi kan også maskeres. Glukokortikoidene i seg selv gir sjelden allergi, men enkelte midler som inngår i kombinasjonspreparatene, og enkelte hjelpestoffer kan gi allergi. Eksematøs hud er mer utsatt enn normal. Dekvalin, som finnes i enkelte kombinasjonspreparater, kan gi hudnekrose genitalt og intertriginøst.

Kortikosteroider, usammensatte preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Kortikosteroider, milde (gruppe I)
D07AA02
Kortikosteroider, middels sterke (gruppe II)

Hydrokortisonbutyrat dermal (Gr II steroid)

Alfason, Locoid, Locoid Crelo, Locoid Lipid
D07AB02
D07AB01
Kortikosteroider, sterke (gruppe III)

Desoksymetason

Desoximetason bipharma
D07AC03

Flutikason dermal

Cutivate, Flixoderm, Fluticrem, Flutivate
D07AC17

Mometason dermal

Elocon, Mometason Glenmark, Ovixan
D07AC13
Kortikosteroider, ekstra sterke (gruppe IV)

Klobetasol

Clobex, Dermovat, Dermovate
D07AD01

Referanser

 1. Krakowski AC, et al, Management of Atopic Dermatitis in the Pediatric Population, Pediatrics, 2008, Vol. 122 No. 4, 812-824
 2. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 3. van Basten JP, et al, [The use of corticosteroid cream to treat phimosis], Ned Tijdschr Geneeskd, 2003, Aug 9;147(32), 1544-7
 4. GlaxoSmithKline BV, SPC Betnelan 20 december 2013, www.cbg-meb.nl
 5. Dirven-Meijer PC et al, NHG standaard Eczeem, Huisarts Wet, 2014, 57(5), 240-52
 6. Ghysel C, et al , Long-term efficiency of skin stretching and a topical corticoid cream application for unretractable foreskin and phimosis in prepubertal boys. , Urol Int. , 2009, 82(1), 81-8
 7. GlaxoSmithKline AS, SPC Betnovat 0,1 % salve (5390). 02.12.2020, https://www.legemiddelsok.no/

Oppdateringer

 • 02 mars 2021 10:19: Lagt til ny referanse

Konsentrasjonsmåling


Overdose