Metronidazol

Generisk navn
Metronidazol
Handelsnavn
Flagyl, Metronidazol Actavis
ATC-kode
P01AB01, J01XD01, G01AF01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Hemmer mikrobenes syntese av DNA og skader eksisterende DNA.

Antimikrobielt spektrum: Metronidazol har baktericid effekt på en rekke anaerobe bakterier, bl.a. Bacteroidesarter, men P. acnes og Actinomyces anses resistente. Protozocid effekt på Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica. Brukes i kombinasjonsbehandling av Helicobacter pylori.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Halveringstiden hos premature nyfødte er opp til 100 timer. Farmakokinetikken for barn >8 uker er omtrent den samme som for voksne [Preparatomtale]. Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert [Rubenson 1986, Lau 1992, Suyagh 2011]:

  Cmax
(1x 20 mg/kg IV)
Tmax (min) t½ (timer) Cl (L/kg/time) Vd (L/kg)
Premature spedbarn - - 19,7 0,0237 0,756
1 døgn–8 uker (ved fullgått termin) 17,7 mikrogram/ml 59 18,4 - -
3,5-10 måneder 25,3 mikrogram/ml 42,5 7 - -
>4 år - - 7-8 0,057 -

En studie med 10 barn i alder 4-43 måneder viste at alvorlig underernærte barn har redusert clearance og lengre halveringstid (gjennomsnittlig clearence på 0,077 L/kg/time versus 0,166 L/kg/time og halveringstid på 10 timer versus 5 timer)  [Lares-Asseff 1992].

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

 • Flagyl mikst susp 40 mg/ml
 • Flagyl tab 400 mg
 • Metronidazol Actavis tab 500 mg
 • Metronidazole Braun 5 mg/ml infusjonsvæske
 • Flagyl 5 mg/ml infusjonsvæske
 • Flagyl 500 mg vagitorier

De ulike legemiddelformene har ulik ATC-koder:

 • P01AB01: Orale legemiddelformer
 • J01XD01: Parenterale legemiddelformer
 • G01AF01: Vagitorier

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Flagyl mikstur inneholder hjelpestoffet etanol. Bruk om mulig tabletter til barn.

Doseringer

Gå raskt til:

Anaerobe infeksjoner
 • Oralt
  • < 1 måned
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 20 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 3 doser. Maks: 2000 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • Postmenstruell alder < 26 uker
   [9]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter startdose: 7,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • Postmenstruell alder 26 uker til 28 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • Postmenstruell alder 28 uker til 34 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter startdose: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • Postmenstruell alder 34 uker til 38 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 4000 mg/døgn.
Perioperativ profylakse
 • Intravenøst
  • < 33 kg
   [21] [22]
   • 15 mg/kg/dose innen 1 time før operasjon. Gjenta om nødvendig etter 8 timer.
  • ≥ 33 kg
   [21] [22]
   • 500 mg/dose innen 1 time før operasjon. Gjenta om nødvendig etter 8 timer.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [20] [27]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    14 dager

   • Trippelbehandling: Metronidazol kombinert med:
    Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn oralt i 2 doser. Ved klaritromycin- og metronidazol-resistens, benytt høydose amoksicillin: 80-90 mg/kg/døgn. 
    Esomeprazol eller omeprazol: 1,5-2,5 mg/kg/døgn oralt i 2 doser.

Dientamøbiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [18] [26]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    10 dager

Giardiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [11]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    3 dager. Alternativ dosering: 15–30 mg/kg/døgn i 3 doser i 7–10 døgn, maks. 1500 mg/døgn.

Trikomoniasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [8] [24]
   • 15 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 800 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    7 dager. Alternativ dosering: Én enkelt dose på 40 mg/kg/døgn, maksimalt 2000 mg/dose.

   • Ingen studier har blitt utført på bruk av metronidazol mot trichomonas hos barn.

 • Vaginalt
  • Vagitorie
   • 10 år til 18 år
    [1]
    • 500 mg/døgn fordelt på 1 dose dypt i skjeden, ved sengetid.
    • Behandlingsvarighet:

     10 dager

    • Ingen studier har blitt utført på bruk av metronidazol mot trichomonas hos barn.

Mikrosporidiose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 750 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Maksimal behandlingsvarighet er 21 dager.

    Hvis symptomene vender tilbake: 5 mg/kg/døgn til symptomfrihet.

     

   • Ingen studier har blitt utført på bruk av metronidazol mot mikrosporider hos barn.

Blastocystose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [19]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    10 dager

   • Ingen studier har blitt utført på bruk av metronidazol mot blastocystose hos barn.

     

Amøbiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [24] [25]
   • 35 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 2400 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    5–10 dager

    • Oppfølgende behandling med kliokinol.
    • Bør forskrives av spesialist i barnesykdommer, med erfaring innen infeksjonsmedisin.
Gardnerella vaginalis
 • Oralt
  • ≥ 12 år
   [24]
   • 800 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    5–7 døgn. Alternativ behandlingsplan: Én enkelt dose på 2000 mg

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter, hodepine, kvalme, følelse av metallsmak, anoreksi. Cerebellar dysfunksjon med synsforstyrrelser, svimmelhet og ataksi er rapportert hos barn. Sensorisk eller autonom nevropati er også beskrevet [Hobson-Webb 2006].

Hyppighet, type og alvorlighetsgrad av andre bivirkninger er hos barn tilsvarende det man ser hos voksne [Preparatomtale].

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Høye doser og langtidsbehandling som ved Crohns sykdom øker risikoen for bivirkninger. 
Vanlige: Moderate og forbigående gastrointestinale symptomer som magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Metallsmak, belegg på tungen. 
Potensielt alvorlige: Forbigående nøytropeni; andre hematologiske symptomer er sjeldne. Reversibel perifer sensorisk nevropati er beskrevet ved langvarig og intensiv behandling. Krampeanfall. Økt bilirubin i serum, kolestatisk hepatitt, pankreatitt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Porfyri, er sannsynligvis porfyrogent.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Ved alvorlig leversvikt, skal døgndosen reduseres til én tredel av den vanlige dosen og gis i én enkeltdose.
 • Risiko for perifer nevropati øker ved langvarig bruk [Hobson-Webb 2006].
 • Hos pasienter med Cockayne-syndrom er rask utvikling av alvorlig levertoksisitet/akutt leversvikt observert etter behandlingsstart. Hos denne pasientgruppen skal metronidazol kun brukes hvis det ikke finnes alternativer og etter grundig vurdering av fordeler og ulemper. Behandlingen må da følges opp med hyppig monitorering av leverfunksjon.
 • For spedbarn <13 uker som risikerer å utvikle methemoglobinemi, er det viktig å huske at 500 mg metronidazol inneholder opp til 2 mg nitritt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Unngå langvarig behandling pga. uavklart risiko for kreftutvikling.

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Lamp KC, et al, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the nitroimidazole antimicrobials, Clin Pharmacokinet, 1999 , May;36(5), 353-73
 3. Lau AH, et al, Clinical pharmacokinetics of metronidazole and other nitroimidazole anti-infectives, Clin Pharmacokinet, 1992, Nov;23(5), 328-64
 4. Lares-Asseff I, et al, Pharmacokinetics of metronidazole in severely malnourished and nutritionally rehabilitated children, Clin Pharmacol Ther, 1992, Jan;51(1), 42-50
 5. Rubidge CJ, et al, Treatment of children with acute amoebic dysentery. Comparative trial of metronidazole against a combination of dehydroemetine, tetracycline, and diloxanide furoate, Arch Dis Child, 1970, Apr;45(240), 196-7
 6. Falagas ME, et al, Late incidence of cancer after metronidazole use: a matched metronidazole user/nonuser study, Clin Infect Dis, 1998, Feb;26(2), 384-8
 7. Oldenburg B, et al, Metronidazole. , Pediatr Clin North Am, 1983, Feb;30(1), 71-5
 8. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Flagyl suspensie (RVG 00238) 19-06-2013, www.cbg-meb.nl
 9. Suyagh M et al , Metronidazole population pharmacokinetics in preterm neonates using dried blood-spot sampling, Pediatrics, 2011, Feb;127(2), e367-74
 10. Bontems P et al, Sequential therapy versus tailored triple therapies for Helicobacter pylori infection in children, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2011, Dec;53(6), 646-50
 11. Granados CE et al, Drugs for treating giardiasis, Cochrane Database Syst Rev, 2012, Dec 12;12:, CD007787
 12. Hobson-Webb LD et al, Metronidazole: newly recognized cause of autonomic neuropathy, J Child Neurol, 2006, May;21(5), 429-31
 13. Kafadar I et al, A rare adverse effect of metronidazole: nervous system symptoms. , Pediatr Emerg Care, 2013, Jun;29(6), 751-2
 14. Koletzko S et al, Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for Helicobacter pylori infection in children, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2011, Aug;53(2):, 230-43
 15. Kuriyama A et al, Metronidazole-induced central nervous system toxicity: a systematic review., Clin Neuropharmacol, 2011, Nov-Dec;34(6), 241-7
 16. Pant C et al, Clostridium difficile infection in children: a comprehensive review, Curr Med Res Opin, 2013, Aug;29(8), 967-84
 17. Rademaker CMA et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen. , 2007
 18. Belo JN et al. , NHG-Standaard acute diarree (derde herziening)., Huisarts Wet, 2014, 57(9), 462-71
 19. SWAB. , SWAB richtlijn antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree. , www.swabid.nl
 20. Numans ME et al. , NHG-Standaard Maagklachten (Derde herziening). , Huisarts Wet , 2013, 56, 26-35
 21. Lau WY et al. , Cefoxitin versus gentamicin and metronidazole in prevention of post-appendicectomy sepsis: a randomized, prospective trial., J Antimicrob Chemother. , 1986 , Nov;18(5), 613-9
 22. Söderquist-Elinder C et al. , Prophylactic antibiotics in uncomplicated appendicitis during childhood--a prospective randomised study., Eur J Pediatr Surg. , 1995 , Oct;5(5), 282-5
 23. Rubenson A et al. , Single dose prophylaxis with metronidazole in infants during abdominal surgery: a pharmacokinetic study., Eur J Clin Pharmacol. , 1986, 29(5), 625-8
 24. G. L. pharma, SmPC Anaerobex Ftbl. (16494), https://www.univadis.at/, 10/2017
 25. Wuerz, T, et al., A review of amoebic liver abscess for clinicians in a nonendemic setting, Can J Gastroenterol, 2012, 26(10), 729-33
 26. Schure, JMAT, et al., Symptoms and treatment of Dientamoeba fragilis infection in children, a retrospective study, Pediatr Innfect Dis J, 2013, 32, 148–150
 27. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991–1003

Oppdateringer

 • 12 oktober 2021 10:58: Oppdatert dosering for H.pylori opp mot ESPHGAN guideline.

Konsentrasjonsmåling


Overdose