Lidokain og prilokain, dermal

Generisk navn
Lidokain og prilokain, dermal
Handelsnavn
Emla, Tapin
ATC-kode
N01BB20

Lidokain og prilokain, dermal


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjonspreparater av lidokain og prilokain foreligger som krem, plaster og periodontalgel som kan penetrere slimhinne og hud og gi anestesi i maksimalt 5 mm dybde.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Emla krem 25 mg/g/25 mg/g
Emla medisinert plaster 25 mg/25 mg
Tapin krem 25 mg/g/25 mg/g
Tapin medisinert plaster 25 mg/25 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Overflateanestesi
 • Dermalt
  • 0 måneder til 3 måneder
   [2]
   • Plaster: Maks 1 plaster per 24 timer, i maksimalt 1 time.
    Krem: Maks. 1 g på maksimalt 10 cm². Påfør kremen på intakt hud under okklusjon i 1 time og fjern den deretter. Maks. 1 dose  per 24 timer.

  • 3 måneder til 12 måneder
   [2]
   • Plaster: Maksimalt 2 plaster per dose i 1 time. Maksimalt 2 doser per 24 timer.
    Krem:
    Maks. 2 g på maksimalt 20 cm². Påfør kremen på intakt hud under okklusjon i 1 time og fjern den deretter. Maks. 2 doser per 24 timer, med minimum 12 timers intervall mellom dosene.

  • 1 år til 6 år
   [2]
   • Plaster: Påfør plasteret og fjern det etter 1 time (maks. 5 timer), med maksimalt 10 plaster samtidig.
    Krem: Maks. 10 g på maksimalt 100 cm². Påfør kremen på intakt hud under okklusjon i 1 time (maks. 5 timer) og fjern den deretter.

  • 6 år til 12 år
   [2]
   • Plaster: Påfør plasteret og fjern det etter 1 time (maks. 5 timer), med maksimalt 20 plaster samtidig.
    Krem: Maks. 20 g på maksimalt 200 cm². Påfør kremen på intakt hud under okklusjon i 1 time (maks. 5 timer) og fjern den deretter.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • Plaster: Påfør plasteret og fjern det etter 1 time (maks. 5 timer)
    Krem: 1,5–2 g per 10 cm². Påfør kremen på intakt hud under okklusjon i 1 time (maks. 5 timer) og fjern den deretter.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Methemoglobinemi sees hyppigere hos nyfødte og spedbarn, ofte grunnet overdosering.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forbigående lokal perifer karkonstriksjon eller kardilatasjon i behandlet hudområde. Methemoglobinemi hos barn ved overdosering er rapportert.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Grunnet risiko for økt mengde methemoglobin bør ikke preparatet brukes (norsk SPC): 

  • til premature spedbarn med gestasjonsalder < 37 uker
  • til barn < 12 måneder som behandles med andre legemidler som også kan gi methemoglobinemi

  • på kjønnsorganene til barn < 12 år. Dette fordi sikkerhet og effekt for bruk av EMLA på genital hud og genitalslimhinner er ikke fastslått hos barn < 12 år.

 • Tilstrekkelig effekt er ikke vist ved omskjæring eller hælstikk.
 • Størrelsen på plasteret gjør det mindre egnet til enkelte kroppsdeler hos barn.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Lokalanestetika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Amider

Bupivakain

Bupivacaine Baxter, Marcain, Marcain Spinal, Marcain Spinal Tung
N01BB01
N01BB10

Lidokain

Lidbree, Lidocain accord, Lidocaine Accord, Lidocaine HCl lannett, Lidocaine HCl novitium, Lidocaine HCl teligent, Lidocaine HCl viscous hi-tech, Lidocaine HCl viscous west-ward, Lidocaine HCl wockhardt, Lidocaine hydrochloride west-ward, Lidodan viscous, Lidoderm, Lidokain Aguettant, Lidokain Mylan, Lidokain SA, Lidokain glostrup, Versatis, Xylocain, Xylocain aspen, Xyloneural forte
N01BB02
N01BB52

Mepivakain

Carbocain, Carbocain Dental, Carbocain aspen, Mecain, Scandonest, Scandonest Plain
N01BB03

Ropivakain

Ropivacain Fresenius Kabi
N01BB09
Benzosyreestre
N01BC01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Aspen Pharma Trading Limited, SmPC EMLA (RVG 11015/15721) 12-07-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15721.pdf
 3. Aspen Pharma Trading limited, SPC Emla 25 mg/g + 25 mg/g krem (7215). Oppdateringsdato: 16.01.2018., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07215.pdf

Oppdateringer

 • 26 mars 2024 14:08: Alderskategori er justert fra 1-5 år til 1-6 år da 5 år gamle barn mangler i gjeldende anbefalinger.

Konsentrasjonsmåling


Overdose