Midazolam

Generisk navn
Midazolam
Handelsnavn
Buccolam, Dormicum, Dormicum nordic pill, Dormicum specific, Epistatus, Midazolam Accord, Midazolam Accordpharma, Midazolam B.Braun, Midazolam HCl, Midazolam Medical Valley, Midazolam Panpharma, Midazolam SA, Midazolam-ratiopharm, Midazolam-ratiopharm orifarm, Ozalin
ATC-kode
N05CD08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Buccolam munnvann oppl 10 mg/sprøyte
Buccolam munnvann oppl 2,5 mg/sprøyte
Buccolam munnvann oppl 5 mg/sprøyte
Buccolam munnvann oppl 7,5 mg/sprøyte
Dormicum nordic pill tab 7,5 mg - Krever godkjenningsfritak
Dormicum specific tab 7,5 mg - Krever godkjenningsfritak
Dormicum tab 7,5 mg - Krever godkjenningsfritak
Epistatus munnvann oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Midazolam Accord inj/inf, oppl 1 mg/ml
Midazolam Accord inj/inf, oppl 5 mg/ml
Midazolam Accordpharma inj/inf, oppl 1 mg/ml
Midazolam B.Braun inj/inf, oppl 1 mg/ml
Midazolam B.Braun inj/inf, oppl 5 mg/ml
Midazolam HCl nesespray oppl 2,5 mg/dose - Krever godkjenningsfritak
Midazolam HCl nesespray oppl 5 mg/dose - Krever godkjenningsfritak
Midazolam Medical Valley munnvann oppl 10 mg/sprøyte
Midazolam Medical Valley munnvann oppl 2,5 mg/sprøyte
Midazolam Medical Valley munnvann oppl 5 mg/sprøyte
Midazolam Medical Valley munnvann oppl 7,5 mg/sprøyte
Midazolam Panpharma inj, oppl 1 mg/ml
Midazolam Panpharma inj, oppl 5 mg/ml
Midazolam SA mikst oppl 2 mg/ml
Midazolam-ratiopharm mikst oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Midazolam-ratiopharm mikst oppl med bringebærsmak 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Midazolam-ratiopharm orifarm mikst oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Ozalin mikst oppl 2 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av benzodiazepiner i anestesien:
Benzodiazepinene har kortvarig antikonvulsiv effekt i små doser. Med økte doser inntrer sedasjon, amnesi og bevisstløshet. Ingen direkte analgetisk effekt, men muligens noe antiemetisk effekt.

Midazolam gir relativ rask og sikker innsovning ved intravenøs injeksjon. Gir uttalt antegrad amnesi.
Diazepam intravenøst gir rask effekt men mer varierende respons og mer anxiolyse enn søvn. Forlenget effekt hos eldre.
Flumazenil intravenøst gir redusert benzodiazepineffekt i løpet av ett minutt, titreres oftest med små doser til ønsket effekt.

For mer info om benzodiazepiner, se Norsk Legemiddelhåndbok: Benzodiazepiner.

Farmakokinetiske data

Oralt: Effekt etter 30-45 minutter
Rektalt: Effekt etter 10-20 minutter
Intravenøst: Effekt etter 3 minutter
Effektvarighet etter én enkeltdose er 1-2 timer.

Følgende farmakokinetiske parametere er observert etter oromukosal administrasjon [Preparatomtale for Buccolam]:

Dose (mg) 2,5 5 7,5 10
Alder 3-11 måneder 1-4 år 5-9 år 10-18 år
Cmax (ng/ml) 104 148 140 87

Cl: 30 ml/kg/min
t½: 204 min

Etter intravenøs eller rektal administrasjon, er t½ hos friske barn i alderen 3-10 år 1-1,5 time. Hos nyfødte er t½ 6-12 timer [Preparatomtale for Dormicum]. Hos alvorlig syke barn (1-17 år) er følgende farmakokinetiske parametere funnet for intravenøst administrert midazolam [De Wildt 2003]:
Cl: 5,0 ± 3,9 ml/kg/minutt
t½: 5,5 ± 3,5 timer
Vd: 1,7 ± 1,1 L/kg

Etter nasal administrasjon er følgende parametere funnet hos barn i alderen 1,75-4 år (n=6) [Rey 1991]:
Cl/F: 1,44 L/kg/time
t½: 2,22 timer
tmax: 0,19 timer
Cmax: 104 µg/L

Doseringer

Gå raskt til:

Premedisinering før induksjon av anestesi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [8] [59] [62]
   • 0,25 - 0,5 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 20 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administreres under medisinsk tilsyn av spesialist.

 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [14] [66] [71]
   • 0,25 - 0,5 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 15 mg/dose.
   • Injeksjonsvæsken kan brukes rektalt.

    Administreres under medisinsk tilsyn av spesialist.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 0,05 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 10 mg/dose.
 • Nasalt
  • 1 måned til 18 år
   [6] [9] [10] [73]
   • 0,25 - 0,5 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 10 mg/dose.
   • Administreres under medisinsk tilsyn av spesialist.

 • Sublingualt
  • 1 måned til 18 år
   [60] [61] [66]
   • 0,25 - 0,5 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 10 mg/dose.
   • Administreres under medisinsk tilsyn av spesialist.

Prosedyresedasjon
Sedasjon på intensivavdelingen
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 32 uker
   [18] [19] [20] [21]
   • Startdose: DENNE DOSEN GJELDER OPP TIL EN POSTNATAL ALDER PÅ 8 UKER 0,05 mg/kg/dose, bolus over 30 minutter. Om det er nødvendig med øyeblikkelig sederende effekt, bør risikoen for hypotensjon veies opp mot en raskere effekt.
   • Vedlikeholdsdose: 0,03 - 0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen, basert på grad av sedasjon og bivirkninger. Administrer en ny startdose (0,05 mg/kg) før økning av den kontinuerlige infusjonsdosen.
   • Administreres under overvåkning.

  • Premature spedbarn gestasjonsalder 32 uker til 37 uker
   [18] [19] [20] [21]
   • Startdose: DENNE DOSEN GJELDER OPP TIL EN POSTNATAL ALDER PÅ 4 UKER 0,05 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,2 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen, basert på grad av sedasjon og bivirkninger. Administrer en ny startdose (0,05 mg/kg) før økning av den kontinuerlige infusjonsdosen.
   • Administreres under overvåkning. 

  • nyfødt født til termin
   [18] [19] [20] [21]
   • Startdose: 0,05 - 0,1 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen, basert på grad av sedasjon og bivirkninger. Administrer en ny startdose (0,05-0,1 mg/kg) før økning av den kontinuerlige infusjonsdosen.
   • Administreres under overvåkning

  • 1 måned til 18 år og < 40 kg
   [18] [19] [20] [21]
   • Startdose: 0,05 - 0,2 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Maks: 1 mg/kg/time. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen, basert på grad av sedasjon og bivirkninger. Administrer en ny startdose (0,05-0,2 mg/kg) før økning av den kontinuerlige infusjonsdosen.
    • Administreres under overvåkning.
    • En økning til over 0,4 mg/kg/time er ofte ineffektivt; det anbefales å heller legge til et annet opioid eller sederende middel. 
  • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg
   [18] [19] [20] [21]
   • Startdose: 0,05 - 0,2 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,2 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Ved utilstrekkelig effekt: Øk dosen, basert på grad av sedasjon og bivirkninger. Administrer en ny startdose (0,05-0,2 mg/kg) før økning av den kontinuerlige infusjonsdosen.
   • Administreres under overvåkning

Status epilepticus
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 36 uker
   [4] [84] [85]
   • Startdose: Metningsdose: (DENNE DOSEN GJELDER OPP TIL EN POSTNATAL ALDER PÅ 8 UKER) 0,05 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Øk vedlikeholdsdosen i trinn på 0,05 mg/kg/time. Administrer en ekstra metningsdose før økning.
    • Hvis anfallene har stanset: Reduser dosen med 0,05 mg/kg/time hver 24. time.

    Hos premature spedbarn er clearance redusert, med påfølgende mulig høyere risiko for hypotensjon og redusert cerebral perfusjon.

  • Nyfødt, gestasjonsalder ≥ 36 uker
   [4] [84] [85] [86]
   • Nyfødte MED hypotermi
    Metningsdose: 0,05 mg/kg/dose, bolus.
    Vedlikeholdsdose:  0,05-0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon i opptil 24 timer. Administrer en ekstra metningsdose før eventuell økning i vedlikeholdsdosen.

    Nyfødte UTEN hypotermi
    Metningsdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus.
    Vedlikeholdsdose:  0,1-0,3 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Øk vedlikeholdsdosen i trinn på 0,1 mg/kg/time. Administrer en ekstra metningsdose før eventuell økning i vedlikeholdsdosen.
    Hvis anfallene har stoppet: Trapp ned dosen med 0,1 mg/kg/time hver 24. time.

  • 1 måned til 18 år
   [2] [15] [49]
   • 0,1 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 5 mg/dose. Gjenta om nødvendig etter 5 minutter, kun én gang.
   • Hvis status vedvarer (30-90 minutter): Metningsdose 0,1 mg/kg intravenøst, etterfulgt av kontinuerlig infusjon på 0,1 mg/kg/time. Øk administrasjonsraten med 0,1 mg/kg/time hvert 5. minutt til statusen er under kontroll; opptil maksimalt 1 mg/kg/time. Administrer en ny bolusdose på 0,1 mg/kg for hver doseøkning.

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [2] [47] [49] [52] [53] [54] [55]
   • 0,2 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 10 mg/dose. Gjenta om nødvendig én gang etter 5 minutter.
   • Ikke overskrid maksdoser på 0,5 mg/kg eller 10 mg/dose uten tilstrekkelig mulighet for overvåkning av vitale funksjoner (legevakt eller intensivavdeling).

 • Bukkalt
 • Nasalt
Palliativ sedasjon
 • Intravenøst
  • 0 måneder til 6 måneder
   [22] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus i 30 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 0,02 - 0,05 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, økes vedlikeholdsdosen hver 2.–4. time med 0,05 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 måneder til 6 år
   [22] [23] [32] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, økes vedlikeholdsdosen hver 2. time med 0,05–0,1 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • En raskere økning kan være nødvendig.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 år til 18 år og < 50 kg
   [22] [23] [32] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, øk vedlikeholdsdosen hver 2. time med 0,05 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [22] [33]
   • Startdose: 10 mg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 1,5 - 2,5 mg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, øk vedlikeholdsdosen hver 4. time med 50 %. Gi en ny bolus (5 mg) før hver økning.
    • Når en dose på 20 mg er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
 • Subkutant
  • 0 måneder til 6 måneder
   [22] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus i 30 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 0,02 - 0,05 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, økes vedlikeholdsdosen hver 2.–4. time med 0,05 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 måneder til 6 år
   [22] [23] [32] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, økes vedlikeholdsdosen hver 2. time med 0,05–0,1 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • En raskere økning kan være nødvendig.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 år til 18 år og < 50 kg
   [22] [23] [32] [33]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,05 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, øk vedlikeholdsdosen hver 2. time med 0,05 mg/kg/time. Gi en startdose (0,1 mg/kg) én gang til før hver økning.
    • Når en dose på 0,3 mg/kg/time er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
  • 6 år til 18 år og ≥ 50 kg
   [22] [33]
   • Startdose: 10 mg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 1,5 - 2 mg/time, kontinuerlig infusjon.
    • Om nødvendig, øk vedlikeholdsdosen hver 4. time med 50 %. Gi en ny bolus (5 mg) før hver økning.
    • Når en dose på 20 mg er nådd, vurder å legge til levomepromazin.
 • Nasalt
  • 1 måned til 18 år
   • 0,2 - 0,5 mg/kg/dose, ved behov.
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 0,2 - 0,5 mg/kg/dose, ved behov.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Justering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Justering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dose avhengig av effekten og bivirkningene. Vær oppmerksom på akkumulering av den aktive metabolitten.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generell doseringsanbefaling er gitt
Kliniske konsekvenser

Ved lett forgiftning forekommer søvnighet og forvirring. I alvorlige tilfeller kan også ataksi, hypotoni, hypotensjon, hypoventilasjon og koma også forekomme. Disse symptomene forsvinner i løpet av et par dager.

Hypnotika og sedativa

Aldehyder og derivater
N05CC01
Benzodiazepinderivater

Nitrazepam

Apodorm, Nitrazepam, Nitrazepam SA, Nitrazepam accord, Nitrazepam essential, Nitrazepam rosemont
N05CD02
N05CD07
Melatonin reseptor agonister

Melatonin

Circadin, KidMel, KidNaps, Mecastrin, Melatonin AGB, Melatonin CR douglas, Melatonin Liquid source naturals, Melatonin Orifarm, Melatonin Orion Pharma, Melatonin PR douglas, Melatonin Teva, Melatonin Unimedic Pharma, Melatonin douglas, Melatonin kal, Melatonin karuna, Melatonin natrol, Melatonin natures one, Melatonin orifarm, Melatonin source naturals, Slenyto
N05CH01
Andre hypnotika og sedativa

Deksmedetomidin

Dexdor, Dexmedetomidine Ever Pharma
N05CM18

Bivirkninger spesifikke for barn

Paradoksale reaksjoner som rastløshet, angst, nervøsitet, agitasjon, irritabilitet, opphisselse, hyperaktivitet, aggresjon, fiendtlighet, adferdsforstyrrelser, unormale drømmer, hallusinasjoner, vrangforestillinger, psykose, ufrivillige bevegelser (som tonisk-kloniske bevegelser, tremor). Kramper hos premature og nyfødte. [Kilde: SmPC]

Midazolam kan forårsake hypotensjon hos både premature nyfødte og nyfødte født til termin, og redusert cerebral blodstrøm hos premature spedbarn [Kumar 2010].

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av benzodiazepiner i anestesien:
Benzodiazepiner gir relativt liten sirkulatorisk påvirkning. Redusert muskeltonus og bevisstløshet kan føre til luftveisobstruksjon. Ved rask intravenøs injeksjon sees uttalt respirasjonsdepresjon, og eldre pasienter kan få respirasjonsstans etter minimale doser. Midazolam administrert for våken sedasjon uten tilstrekkelig overvåking har forårsaket flere dødsfall pga. tap av bevissthet og luftveiskontroll.

Fra generell omtale av benzodiazepiner:
Søvnighet på dagtid («hangover»), forvirring, amnesi, nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter, toleranseutvikling, avhengighet, eufori, paradoksal aggresjon. Nedsatt hukommelse og svekket læring. Det utvikles vanligvis toleranse for den sedative komponenten etter 1–2 uker, i mindre grad for effekten på kognitive og psykomotoriskefunksjoner. Toleranseutvikling for angstdempende effekt kan sees etter ca. 4 uker.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av benzodiazepiner:
Respiratorisk depresjon og insuffisiens. Alvorlig leversykdom. Myasthenia gravis. Søvnapné. Ikke indisert ved fobier eller tvangslidelser.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Administrer under overvåkning.
Antagonisten flumazenil (Anexate) må være tilgjengelig: 0,01 mg/kg, gjenta om nødvendig etter 1 min.
Vær oppmerksom på muligheten for hypoventilasjon, astma, respirasjonsobstruksjon, kombinasjon med opiater.
For bruk til poliklinisk pasient/dagbehandling: ikke la barnet reise hjem før fullstendig oppvåkning har inntrådt.
Unngå rask intravenøs administrasjon til barn med ustabil kardiovaskulær status.
Hos nyfødte og premature spedbarn som ikke har blitt intubert, skal man utvise forsiktighet ved sedasjon grunnet en økt risiko for apné. Ikke bruk benzodiazepiner til barn for behandling av søvnforstyrrelser.
Midazolam nesespray kan være smertefull, så vurder en lidokain nesespray på forhånd. Nesesprayen har en forferdelig smak; gi en kjærlighet på pinne nødvendig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av benzodiazepiner i anestesien:
Diazepam er ikke egnet til intramuskulær injeksjon (usikker absorpsjon).
Det er sendt ut eget Kjære helsepersonellbrev (2017) om mulig defekt ved Buccolam sprøyter.
Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2018) om risiko for inhalering/svelging av sprøytehetten på ferdigfylte oralsprøyter av Buccolam

Fra generell omtale av benzodiazepiner:
Lungesykdommer. Muskelsvakhet. Rusproblemer med alkohol og legemidler. Personlighetsforstyrrelser. Graviditet og amming. Reduser dose hos eldre. Trafikkfarlig, spesielt etter større doser, etter flere dagers bruk og like etter inntak (etter en kort søvnperiode). Regelverket om bruk av legemidler og helsekrav ved førerkort må følges. Det påligger foreskriver et betydelig ansvar med hensyn til forsvarlig forskrivning og søknader og meldinger til Fylkesmannen https://helsedirektoratet.no/forerkort/helsekravene-til-forerkort.

Brukes forsiktig ved leversykdommer og unngås ved alvorlig leversykdom og redusert nyrefunksjon. Unngå langvarig bruk og forskrivning av store mengder. Forsiktighet med rask avtrapping etter langvarig bruk. Avhengighetsreaksjonene kommer raskere enn en tidligere var klar over. Det kan oppstå seponeringsvansker allerede etter 2–4 uker, også ved terapeutiske doser. Disse viser seg ved at en får motsatte virkninger; økt angst, uro, søvnvansker, irritabilitet. Bør ikke brukes ved kroniske psykoser. Abstinensreaksjoner kan bli alvorlige og kan utvikle seg til benzodiazepindelir. Behandling av dette kan være en spesialistoppgave. Kramper kan oppstå ved for brå seponering, særlig hos pasienter med epilepsi. Det advares mot samtidig alkoholinntak.

Kontroll og oppfølging: Man bør ikke bruke benzodiazepiner over tid uten at dette er nøye vurdert ved en legekonsultasjon. Regelmessig samtaler om bruken med et mål om seponering så snart som mulig bør være hovedregelen. Etter bruk i 2–4 uker eller lenger, bør seponering skje gradvis fordi toelranseutvikling kan medføre rebound søvnproblemer, angstreaksjoner og abstinens.

Informasjon til pasient: Det må informeres om toleranseutvikling ved regelmessig bruk og minket effekt over tid, mulig behov for høyere doser og seponeringsproblemer, samt uheldig interaksjon med alkohol. Ved bruk som sovemiddel er det risiko for resteffekter på dagtid. Hos eldre er det en fare for akkumulasjon på grunn av lang halveringstid og abstinenssymptomer kan komme lenge etter seponering.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. D.A. van Waardenburg, et al, Richtlijn epileptisch aanvallen/ status epilepticus > 1 maand., www.nvk.nl, 2013
 3. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene 2e, tweede versie, januari 2006
 4. Smit LS et al, Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen, Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 5. Kamps WA et al, Werkboek ondersteunende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 6. GMP Apotheek De Magistrale Bereider, Bijsluiter midazolam spray (april 2013), Geraadpleegd 10 feb 2013
 7. Roche Nederland B.V., SPC Dormicum (RVG 10064) 25-2-2015. , www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. Shoroghi M et al. , Perioperative effects of oral midazolam premedication in children undergoing skin laser treatment. A double-blinded randomized placebo-controlled trial., Acta Cir Bras, 2011, Aug;26(4), 303-9
 9. Hosseini Jahromi SA et al. , Comparison of the effects of intranasal midazolam versus different doses of intranasal ketamine on reducing preoperative pediatric anxiety: a prospective randomized clinical trial, J Anesth, J Anesth, Dec;26(6), 878-82
 10. Buonsenso D et al. , Utility of intranasal Ketamine and Midazolam to perform gastric aspirates in children: a double-blind, placebo controlled, randomized study, BMC Pediatr., 2014, Mar 5, 14:67
 11. CBO, Samenvatting richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer. Deel III: bij kinderen, www.diliguide.nl, 2009
 12. NVK, Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen., www.nvk.nl, Augustus 2013
 13. ViroPharma SPRL, SPC Buccolam (EU/1/11/709/001-4) 27-3-2014, www.ema.europa.eu
 14. Advanced life support group., Advanced pediatric life support, 2011, 5th edition
 15. NVN., Richtlijn epilepsie (diagnostiek en behandeling van)., www.neurologie.nl, 2013
 16. de Wildt SN et al. , Population pharmacokinetics and metabolism of midazolam in pediatric intensive care patients., Crit Care Med, 2003, Jul;31(7), 1952-8
 17. Rey E et al. , Pharmacokinetics of midazolam in children: comparative study of intranasal and intravenous administration, Eur J Clin Pharmacol., 1991, 41(4), 335-7
 18. Anand KJ et al, Analgesia and sedation in preterm neonates who require ventilatory support: results from the NOPAIN trial. Neonatal Outcome and Prolonged Analgesia in Neonates, Arch Pediatr Adolesc Med., 1999, Apr;153(4), 331-8
 19. Jacqz-Aigrain E et al., Placebo-controlled trial of midazolam sedation in mechanically ventilated newborn babies, Lancet, 1994, Sep 3;344(8923), 646-50
 20. Ng E et al., Intravenous midazolam infusion for sedation of infants in the neonatal intensive care unit, Cochrane Database Syst Rev. , 2017, Jan 31;1, CD002052
 21. Pacifici GM et al., Clinical pharmacology of midazolam in neonates and children: effect of disease-a review, Int J Pediatr., 2014, 309342
 22. Koene S et al. , Palliatieve sedatie bij kinderen. , Huisarts Wet , 2017, 60(7), 324-7
 23. Korzeniewska-Eksterowicz A et al. , Palliative sedation at home for terminally ill children with cancer., J Pain Symptom Manage. , 2014 , Nov;48(5), 968-74
 24. Shire Deutschland, Rote Hand Brief "Risiko der Aspiration / des Verschluckens der Verschlusskappe von vorgefüllten Applikationsspritzen von BUCCOLAM (Midazolam) - Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle, EU/1/11/709/001-004", 16.01.2018.
 25. Roche Pharma, SmPC Dormicum Filmtabletten (3430.01.01), 11/2017
 26. B. Braun Melsungen, SmPC Midazolam B. Braun 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung oder Rektallösung (50451.01.00), 12/2014
 27. B. Braun Melsungen, SmPC Midazolam B. Braun 5 mg/ml Injektions-/Infusionslösung oder Rektallösung (50451.00.00), 12/2014
 28. Ratiopharm , SmPC Midazolam-ratiopharm® 2 mg/ml orale Lösung (59308.00.00), 11/2015
 29. Shire Services, SmPC BUCCOLAM 2,5 mg/5 mg/7,5 mg/10 mg Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle (EU/1/11/709/001 / EU/1/11/709/002 / EU/1/11/709/003 / EU/1/11/709/004), 05/2016
 30. hameln pharma, SmPC Midazolam-hameln (47046.00.00/ 47046.01.00/ 47046.02.00), 01/2015
 31. Roche Pharma , SmPC Dormicum Injektionslösung (41118.00.00/ 41119.00.00/ 41119.01.00/ 41119.02.00), 02/2015
 32. Korzeniewska-Eksterowicz A et al. , Palliative sedation at home for terminally ill children with cancer, J Pain Symptom Manage, 2014, 48(5), 968-74
 33. Koene S et al. , Palliatieve sedatie bij kinderen, Huisarts Wet, 2017, 60(7), 324-7
 34. Baysun S, et al, A comparison of buccal midazolam and rectal diazepam for the acute treatment of seizures, Clin Pediatr (Phila), 2005, 44, 771-6
 35. Shire Services BVBA, SmPC Buccolam (EU/1/11/709/001-004) 20-08-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 36. Mittal P, et al, Comparative study of intranasal midazolam and intravenous diazepam sedation for procedures and seizures, Indian J Pediatr, 2006, 73, 975-8
 37. Bhattacharyya M, et al, Intranasal midazolam vs rectal diazepam in acute childhood seizures, Pediatr Neurol, 2006, 34, 355-9
 38. Thakker A, et al, A randomized controlled trial of intranasal-midazolam versus intravenous-diazepam for acute childhood seizures, J Neurol, 2013, 260, 470-4
 39. Javadzadeh M, et al, Intranasal midazolam compared with intravenous diazepam in patients suffering from acute seizure: a randomized clinical trial, Iran J Pediatr, 2012, 22, 1-8
 40. Mahmoudian T, et al, Comparison of intranasal midazolam with intravenous diazepam for treating acute seizures in children, Epilepsy Behav, 2004, 5, 253-5
 41. Lahat E, et al, Comparison of intranasal midazolam with intravenous diazepam for treating febrile seizures in children: prospective randomized study, BMJ, 2000, 321, 83-6
 42. Fişgin T, et al, Nasal midazolam effects on childhood acute seizures, J Child Neurol, 2000, 15, 833-5
 43. Holsti M, et al, Intranasal midazolam vs rectal diazepam for the home treatment of acute seizures in pediatric patients with epilepsy, Arch Pediatr Adolesc Med, 2010, 164, 747-53
 44. Talukdar B, et al, Efficacy of buccal midazolam compared to intravenous diazepam in controlling convulsions in children: a randomized controlled trial, Brain Dev, 2009, 31, 744-9
 45. Tonekaboni SH, et al, A comparison of buccal midazolam and intravenous diazepam for the acute treatment of seizures in children, Iran J Pediatr, 2012, 22, 303-8
 46. Mpimbaza A, et al, Comparison of buccal midazolam with rectal diazepam in the treatment of prolonged seizures in Ugandan children: a randomized clinical trial, Pediatrics, 2008, 121, e58-64
 47. Shah I, et al, Intramuscular midazolam vs intravenous diazepam for acute seizures, Indian J Pediatr, 2005, 72, 667–70
 48. Singhi S, et al, Continuous midazolam versus diazepam infusion for refractory convulsive status epilepticus., J Child Neurol, 2002, 17, 106-10
 49. Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Richtlijn Epilepsie, Status Epilepticus bij kinderen, www.neurologie.nl, 2018
 50. Ashrafi MR, et al, Efficacy and usability of buccal midazolam in controlling acute prolonged convulsive seizures in children, Eur J Paediatr Neurol, 2010, 14, 434-8
 51. McIntyre J, et al, Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial, Lancet, 2005, 366, 205-10
 52. Portela JL, et al, Intramuscular midazolam versus intravenous diazepam for treatment of seizures in the pediatric emergency department: a randomized clinical trial, Med Intensiva, 2015, 39, 160-6
 53. Chamberlain JM, et al, A prospective, randomized study comparing intramuscular midazolam with intravenous diazepam for the treatment of seizures in children, Pediatr Emerg Care, 1997, 13, 92-4
 54. Momen AA, et al, Efficacy and safety of intramuscular midazolam versus rectal diazepam in controlling status epilepticus in children, Eur J Paediatr Neurol, 2015, 19, 149-54
 55. Welch RD, et al, Intramuscular midazolam versus intravenous lorazepam for the prehospital treatment of status epilepticus in the pediatric populatio, Epilepsia, 2015, 56, 254-62
 56. Fallah R, et al, Comparison of intravenous lidocaine and midazolam infusion for refractory convulsive status epilepticus in children, J Pediatr Neurol, 2007, 4, 287-290
 57. Mahmoudian T, et al, Comparing the effect of intravenous midazolam with rectal sodium valproate in controlling of children with refractory status epilepticus., J Res Med Sci, 2006, 11, 1-5
 58. Bruns, C., Individuell für Kinder: Einige Besonderheiten der paediatrischen Rezeptur. , Deutsche Apotheker Zeitung, 2014, 20, 58.
 59. Cox RG et al., Evidence-based clinical update: does premedication with oral midazolam lead to improved behavioural outcomes in children?, Can J Anaesth, 2006, Dec;53(12), 1213-9
 60. Khalil S et al. , Sublingual midazolam premedication in children: a dose response study, Paediatr Anaesth., 1998, 8(6), 461-5
 61. Kattoh T et al. , Comparative study of sublingual midazolam with oral midazolam for premedication in pediatric anesthesia, Masui, 2008, Oct;57(10), 1227-32
 62. Mishra LD et al. , Injectable midazolam as oral premedicant in pediatric neurosurgery, J Neurosurg Anesthesiol, 2005, Oct; 17(4), 193-8
 63. Bhaskar P et al. , Effect of midazolam premedication on the dose of propofol for laryngeal mask airway insertion in children., J Anaesthesiol Clin Pharmacol., 2010, Oct;26(40, 503-6
 64. Calligaris L et al. , Concentrated midazolam for intranasal administration: a pilot study., Pediatr Emerg Care, 2011, Mar;27(3), 245-7
 65. Marshall J et al., Pediatric pharmacodynamics of midazolam oral syrup. Pediatric Pharmacology Research Unit Network, J Clin Pharmacol, 2000, Jun;40(6), 578-89
 66. Kogan A et al., Premedication with midazolam in young children: a comparison of four routes of administration, Paediatr Anaesth., 2002, Oct;12(8), 685-9
 67. Kim KM et al. , Comparison of effects of intravenous midazolam and ketamine on emergence agitation in children: Randomized controlled trial, J Int Med Res, 2016, Apr;44(2), 258-66
 68. Lane RD et al. , Atomized intranasal midazolam use for minor procedures in the pediatric emergency department. , Pediatr Emerg Care, 2008, May;24(5), 300-3
 69. Sajedi P et al. , Comparison of the effects of intravenous premedication: Midazolam, Ketamine, and combination of both on reducing anxiety in pediatric patients before general anesthesia., J Res Pharm Pract., 2015, Oct-Dec;4(4), 187-92
 70. Bakan M et al. , Remifentanil-based total intravenous anesthesia for pediatric rigid bronchoscopy: comparison of adjuvant propofol and ketamine., Clinics (Sao Paulo), 2014, Jun;69(6), 372-7
 71. Breschan C et al. , Midazolam does not reduce emergence delirium after sevoflurane anesthesia in children., Paediatr Anaesth, 2007, Apr;17(4), 347-5
 72. Yildirim SV et al., Oral versus intranasal midazolam premedication for infants during echocardiographic study. , Adv Ther., 2006, Sep-Oct;23(5), 719-2
 73. Baldwa NM et al. , Atomised intranasal midazolam spray as premedication in pediatric patients: comparison between two doses of 0.2 and 0.3 mg/kg. , J Anesth., 2012, Jun;26(3), 346-50
 74. Rafeey M et al. , Use of oral midazolam in pediatric upper gastrointestinal endoscopy. , Pediatr Int. , 2010, Apr;52(2, 191-5
 75. Högberg L et al., Intranasal versus intravenous administration of midazolam to children undergoing small bowel biopsy., Acta Paediatr, 1995, Dec;84(12), 1429-31
 76. Klein EJ et al. , A randomized clinical trial comparing oral, aerosolized intranasal, and aerosolized buccal midazolam., Ann Emerg Med., 2011, Oct;58(4), 323-9
 77. Barzegari H et al., Comparing Two Different Doses of Intravenous Midazolam in Pediatric Sedation and Analgesia. , Emerg (Tehran), 2016, Nov;4(4), 192-195
 78. Özmert S et al. , Evaluation of the effects of sedation administered via three different routes on the procedure, child and parent satisfaction during cystometry. , Springerplus. , 2016, Sep 6;5(1), 1496
 79. Davies FC et al. , Oral midazolam for conscious sedation of children during minor procedures., J Accid Emerg Med., 1998, Jul;15(4), 244-8
 80. Ghane MR et al. , Intramuscular compared to intravenous midazolam for paediatric sedation: A study on cardiopulmonary safety and effectiveness., Afr J Paediatr Surg., 2014, Jul-Sep;11(3), 219-24
 81. Ozdemir D et al. , Ketamine and midazolam for invasive procedures in children with malignancy: a comparison of routes of intravenous, oral, and rectal administration. , J Trop Pediatr., 2004, Aug;50(4), 224-8
 82. Peerbhay F et al. , Intranasal Midazolam Sedation in a Pediatric Emergency Dental Clinic, Anesth Prog Fall, 2016, 63(3), 122-30
 83. Kumar P et al. , Premedication for nonemergency endotracheal intubation in the neonate., Pediatrics., 2010, Mar;125(3), 608-15
 84. Sheth RD, et al, Midazolam in the treatment of refractory neonatal seizures. , Clin Neuropharmacol. , 1996, Apr;19(2), 165-70
 85. Yamamoto H, et al, Treatments with midazolam and lidocaine for status epilepticus in neonates. , Brain Dev. , 2007 , Oct;29(9), 559-64
 86. van Leuven K, et al, Midazolam and amplitude-integrated EEG in asphyxiated full-term neonates. , Acta Paediatr. , 2004 , Sep;93(9, 1221-7

Oppdateringer

 • 08 mars 2022 14:13: Oral maksdose er økt fra 15 til 20 mg/dose ved "Premedisinering før induksjon av anestesi" og "Prosedyresedasjon". Og intravenøs doseringsanbefaling ved "Status epilepticus" for 1 måned til 18 år er utvidet fra "0,1 mg/kg/dose" til "0,1-0,2 mg/kg/dose".

Konsentrasjonsmåling


Overdose