Tetrakosaktid

Generisk navn
Tetrakosaktid
Handelsnavn
Synacthen, Synacthen Depot cd pharmaceuticals, Synacthen cd pharmaceuticals, Synacthen depot
ATC-kode
H01AA02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Synacthen Depot cd pharmaceuticals inj væske, susp 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen cd pharmaceuticals inj/inf, oppl 0,25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen depot inj væske, susp 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen inj, oppl 0,25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen inj, oppl 250 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Wests syndrom
 • Intravenøst
  • 1 måned til 1 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 mg/døgn fordelt på 1 dose i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

  • 1 år til 6 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 - 0,5 mg/døgn fordelt på 1 dose i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,5 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

  • 6 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 1 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

 • Intramuskulært
  • Depotpreparat
   • 1 måned til 2 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 mg/dose
    • Ingen kliniske studier er utført på bruk av intramuskulær tetrakosaktid til barn med Wests syndrom.

   • 2 år til 5 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 - 0,5 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,5 mg/dose every 2-8 days.
    • Adjust the dosage depending on the effect.

   • 5 år til 18 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 1 mg/dose every 2-8 days.
    • Adjust the dosage depending on the effect.

  • Normalt preparat
   • 1 måned til 18 år
    [2]
    • 0,8 mg/døgn fordelt på 2 doser. During 4 weeks..
    • Taper down as follows:
     - 5 days 0,4 mg and 0,2 mg IM per day
     - 5 days 0,2 mg and 0,2 mg IM per day
     - 5 days 0,2 mg per day IM and stop afterwards

     Determine morning cortisol plasmalevel one week after termination

Diagnostikum: ACTH-test
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4] [5]
   • 250 mikrogram/dose, bolus over 15 sekunder.
   • Alternativ: Lavdosert ACTH-test: 1 mikrogram/dose, kun én gang.

    Effekten av tetrakosaktid er kortvarig.

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4] [5]
   • 250 mikrogram/dose, kun én gang.
   • Effekten er kortvarig.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Hypofyseforlapphormoner og analoger

Somatropin og somatropinagonister
H01AC03

Somatropin

Genotropin, Humatrope, Norditropin NordiFlex, Omnitrope, Saizen
H01AC01

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Når forlenget behandling gis til barn, skal veksten kontrolleres nøye grunnet muligheten for veksthemming. Regelmessig ekkokardiografiske undersøkelser er nødvendig hos spedbarn og små barn fordi langvarig bruk ved høyere enn anbefalte doser kan forårsake reversibel myokardhypertrofi.
Depotpreparatet gir en rekke bivirkninger.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 3. Defiante Farmacêutica, S.A., SPC Synacthen 9RVG 05082), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 11 februari 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h05082.pdf
 4. Abdu TAM et al, Comparison of the low dose short synacthen test (1 mcg), the conventional dose short synacthen test (250 mcg) and the insulin tolerance test for assessment of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in patients with pituary disease., J. Clin. Endocrinol Metab, 1999, 84, 883-84
 5. Beishuizen et al, De lage dosis ACTH stimulatie test: waarom veel als minder genoeg is?, Ned Tijdschr Klin Chem, 2000, 25, 361-364
 6. Alfasigma S.p.A., SmPC Synacthen Depot (6445684.00.00), 02/2021

Oppdateringer

 • 25 mai 2021 10:41: Doseringsanbefaling for lavdose ACTH-test er justert av praktiske årsaker i samråd med endokrinologer (lav dose er utfordrende å trekke opp/tilberede)

Konsentrasjonsmåling


Overdose