Amlodipin

Generisk navn
Amlodipin
Handelsnavn
Amlodipin Accord, Amlodipin SA, Amlodipin Sandoz, Norvasc
ATC-kode
C08CA01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Amlodipin Accord tab 10 mg
Amlodipin Accord tab 5 mg
Amlodipin SA mikst 1 mg/ml
Amlodipin Sandoz tab 10 mg
Amlodipin Sandoz tab 5 mg
Norvasc tab 10 mg
Norvasc tab 5 mg

Amlodipin 1 mg/ml oppløsning, produsert av Rosemont i England. For mer informasjon: se miksturlisten

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Reduserer blodtrykket med langsomt innsettende effekt og fremkaller liten grad av reflektorisk sympatikusstimulering. Gir derfor nesten ingen tendens til initial økning av hjertefrekvensen. Amlodipin har svak depressiv effekt på myokard, sinusknuten og ledningssystemet.

For generell informasjon, se L8.5.1 Dihydropyridiner og L8.16 Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper

Farmakokinetiske data

Studien av Flynn (2006) viser at vektjustert clearance er høyere hos små barn (alder < 6 år). Små barn trenger høyere doser enn eldre barn:
Cl (oralt) 1–5 år: 1,0±0,33 L/kg/time
Cl (oralt) 6–12 år: 0,63±0,36 L/kg/time
Cl (oralt) 13-17 år: 0,40±0,16 L/kg/time
Vd 1–5 år: 44,5±12,5 L/kg
Vd 6–12 år: 27±8,8 L/kg
Vd 12-17 år: 21,6±6,4 L/kg
Det er observert stor interindividuell variasjon i eksponering.Doseringer

Hypertensjon
 • Oralt
  • < 1 måned
   • Det har ikke blitt utført studier for denne aldersgruppen

  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 0,6mg/kg/døgn, men ikke mer enn 20 mg/døgn.
   • Små barn (< 6 år) bør få legemidlet fordelt på 2 doser/døgn.
    Dosejustering bør ikke foretas oftere enn hver 5. til 7. dag.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten».

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning

Dihydropyridinderivater

Nifedipin

Adalat, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat LA, Adalat Oros, Nifedipin al, Nifedipin-ratiopharm, Nifedipin-ratiopharm nordic prime, Nifedipine cf, Nifedipine retard, Nifenova
C08CA05

Bivirkninger spesifikke for barn

Ødem, utmattelse, svimmelhet, hodepine, rødme, kvalme, magesmerter og gingival hyperplasi. Ved peritoneal dialyse kan leukocytose forekomme i dialysatet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I vanlige doser er flushing og reflektorisk takykardi meget sjeldent. Muskeltretthet og -kramper. Ellers bivirkninger som for kalsiumantagonister generelt L8.5 Bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alvorlig hypotensjon. Sirkulatorisk sjokk inkl. kardiogent sjokk. Alvorlig aortastenose. Hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises ved leversvikt fordi t½ da kan forlenges. Justering av dosen skal ikke skje oftere enn én gang hver 5. til 7. dag.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Selv om amlodipin tåles godt hos eldre pasienter, må dosen reduseres for å unngå høye plasmakonsentrasjoner. Ved bruk hos pasienter med hjertesvikt må behandlingen følges særlig nøye.

Referanser

 1. Tallian KB, et al., Efficacy of amlodipine in pediatric patients with hypertension, Pediatr Nephrol, 1999, 13, 304-10
 2. Flynn JT., Efficacy and safety of prolonged amlodipine treatment in hypertensive children, Pediatr Nephrol, 2005, 20, 631-5
 3. Flynn JT, et al, Population pharmacokinetics of amlodipine in hypertensive children and adolescents., J Clin Pharmacol, 2006, 46, 905-16
 4. Andersen J, et al,, Preliminary experience with amlodipine in the pediatric population, Am J Ther, 2006, 13, 198-204
 5. Von Vigier RO, et al, Antihypertensive efficacy of amlodipine in children with chronic kidney diseases., J Hum Hypertens, 2001, 15, 387-91
 6. Lee F et al. , Association between peritoneal dialysate effluent leukocytosis and amlodipine besylate. , Am J Kidney Dis, 2009, Mar;53(3):, e1-3.
 7. Pfizer BV, SPC Norvasc 5, 10 mg tablet (RVG 13348) 08-02-13, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

 • 13 januar 2022 12:20: Fjernet aldersangivelse fra til 8 år til kun under 6 år under farmakokinetikk i barn.

Konsentrasjonsmåling


Overdose