Leuprorelin

Generisk navn
Leuprorelin
Handelsnavn
Enanton Depot Dual, Leuprorelinacetat Aurora Medical, Procren Depot, Procren Depot PDS
ATC-kode
L02AE02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Enanton Depot Dual pulv+væske til inj susp 11,25 mg/sprøyte
Leuprorelinacetat Aurora Medical pulv+væske til inj væske 11,25 mg/sprøyte
Leuprorelinacetat Aurora Medical pulv+væske til inj væske 3,75 mg/sprøyte
Procren Depot PDS pulv+væske til inj susp 30 mg/sprøyte - Krever godkjenningsfritak
Procren Depot pulv+væske til inj væske 11,25 mg/sprøyte
Procren Depot pulv+væske til inj væske 3,75 mg/sprøyte

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes som depotinjeksjon subkutant. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås etter ca. 3 timer. Avtar deretter for å nå likevekt etter 3–7 dager.

Farmakokinetiske data

Etter fire uker, er plasmanivået av leuprorelin (1,22 nanogram/ml) høyere hos barn enn hos voksne som behandles med samme dose. Det finnes ingen andre kjente data på farmakokinetiske egenskaper hos barn.

Doseringer

Idiopatisk pubertas praecox: JENTER
 • Subkutant
  • < 9 år og < 20 kg
   [1] [2] [3] [4]
   • 1,875 mg/dose hver 4. uke. Hver 3. uke hvis suppresjonen er utilstrekkelig.
   • Alternativ:  5,625 mg depot én gang hver 3. måned

  • < 9 år og ≥ 20 kg
   [1] [2] [3] [4]
   • 3,75 mg/dose hver 4. uke. Hver 3. uke hvis suppresjonen er utilstrekkelig.
   • Alternativ:  11,25 mg depot én gang hver 3. måned

Idiopatisk pubertas praecox: GUTTER
 • Subkutant
  • < 10 år og < 20 kg
   [1] [2] [4]
   • 1,875 mg/dose hver 4. uke. Hver 3. uke hvis suppresjonen er utilstrekkelig.
   • Alternativ: 5,625 mg depot én gang hver 3. måned

  • < 10 år og ≥ 20 kg
   [1] [2] [4]
   • 3,75 mg/dose hver 4. uke. Hver 3. uke hvis suppresjonen er utilstrekkelig.
   • Alternativ:  11,25 mg depot én gang hver 3. måned

Diagnose pubertas praecox (lucrin test)
 • Subkutant
  • Hos jenter <8 år og gutter < 9 år
   • 0,5 mg/dose, kun én gang.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Hormoner og beslektede substanser

Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger

Triptorelin

Gonapeptyl, Pamorelin
L02AE04

Bivirkninger spesifikke for barn

Vanlig (1–10 %): vaginale og andre infeksjoner, (unormal) vektøkning, forsinket vekst, humørsvingninger, depresjon, emosjonell labilitet, hodepine, vasodilatasjon, kvalme, oppkast, magesmerter. (makulopapulært) hudutslett, akne, unormal kroppslukt, erythema multiforme, strekkmerker. Gynekomasti, økt bryststørrelse, vaginal blødning, lette blødninger mellom menstruasjonene, utflod, vaginitt, reaksjon på injeksjonsstedet.

Noen ganger (0,1–1 %): Rhinitt, influensa, faryngitt, sinusitt. Cervikal neoplasme. Hypersensitivitet. Forstørring av skjoldbruskkjertelen. Økt matlyst. Nervøsitet. Søvnløshet, synkope,hyperkinesi. Bradykardi. Hypertensjon. Perifer karsykdom. Neseblødning, astma, dysfagi, gingivitt, dyspepsi, forstoppelse. Alopesi, hårsykdom, hirsutisme, neglesykdom, hypertrofi i huden, purpura, leukoderma. Leddlidelser, muskelsmerter, myopati; atrialgi. Urininkontinens. Hypertrofi av brystene, smertefulle bryster, menstruasjonslidelser, dysmenorré, sykdommer i livmorhalsen, feminisering. Perifert ødem, feber, forekomst av antinukleære antistoffer, økt sedimentasjonshastighet, og hetetokter.

Sjelden (< 0,01 %): Anafylaksi, systemiske allergiske reaksjoner.

[Preparatomtale Leuproreline Abbvie] 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I tillegg lokal irritasjon på injeksjonssted; varier injeksjonsstedet.

Fra gruppeomtale om analoger av gonadotropinfrigjørende hormon:

 • Hos kvinner: Østrogenbortfallssymptomer som hetetokter, tørre vaginalslimhinner, redusert libido, brystspreng, økt mineraltap fra skjelett.
 • Hos menn sees symptomer på androgenmangel med hetetokter, tretthet, impotens, nedsatt libido samt anemi og osteoporose. Kardiovaskulær sykdom, inkludert QT-forlengelse og tromboemboli er mulige bivirkninger av behandlingen.

I den initiale fasen (1–2 uker) kan det med GnRH-agonister komme forverring av symptomer (skjelettsmerter, vannlatningsbesvær). Ved prostatakreft kan disse symptomene, forårsaket av den tidlige forbigående økningen i serum-testosteron, lindres ved behandling med antiandrogen. Hos kvinner kan det komme blødning og mastalgi.

Irritasjon av neseslimhinnen ved bruk av nesespray. Hudutslett.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Barn med en sykdom eller behandling som kan påvirke veksten og/eller aktiviteten av hypofyse-gonade-aksen. Beinmodning på mer enn 12 år hos jenter eller 13 år hos gutter. Intraarteriell injeksjon.

Jenter: Vaginalblødning av ukjent årsak (SPC Enantone, Trenantone, Klebrocid).

 

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Procren Depot PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i tokammersprøyte (AbbVie):

Overfølsomhet overfor leuprorelin, lignende syntetisk GnRH eller derivater av GnRH eller overfor noen av innholdsstoffene. Vaginal blødning uten kjent årsak. Graviditet.
Hos jenter med sentral pubertas precox: Graviditet og amming. Vaginal blødning uten kjent årsak.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

En betydelig økning i kroppsstørrelse i central precocious puberty (CPP)  er kun forventet dersom diagnosen/behandlingen starter i en alder av <6 år (jenter) og hvis (ubehandlet) forløp er progressivt. Behandlingen bør vurderes for alle gutter med debut av progressiv CPP før 9 år som har kompromittert høydepotensial [Bereket 2017, Carel et al. 2009]. Ved behandlingsstart, skal den kronologiske alderen være under 9 år for jenter og under 10 år for gutter. Ekskluder falsk for tidlig pubertet (gonadal eller adrenal tumor eller hyperplasi) og gonadotropin-uavhengig for tidlig pubertet (testotoksikose, familiær Leydig-cellehyperplasi). Effektene på fertilitet og voksen beintetthet og sikkerheten på lang sikt er for tiden ikke kjent. Under behandling av precocious puberty with GnRH analoger, en reduksjon i bentetthet kan oppstå. Etter endt behandling, vil remineralisering vanligvis begynne igjen, slik at bentettheten i sen ungdom synes ikke å bli påvirket av behandlingen. 

I løpet av den tidlige fasen med behandling, kan en økning i plager og symptomer forekomme grunnet en midlertidig økning i kjønnshormoner. Upassende dosering kan føre til utilstrekkelig kontroll av pubertetsprosessen. Det finnes ingen erfaring med leuprorelinimplantater hos barn i alderen < 18 år.

Hvis det oppstår sterile abscesser på injeksjonsstedet (rapporteres ofte ved intramuskulær injeksjon av en for høydose), kan absorpsjonen av leuprorelinacetat reduseres. I dette tilfellet bør hormonparametrene (testosteron, østradiol) overvåkes annenhver uke. Etter den første injeksjonen kan jenter oppleve symptomer på hormonuttak i form av vaginal blødning, flekker og utflod. Årsaken til vaginal blødning som vedvarer de første to månedene av behandlingen, må avklares. Epifysiolysis av lårhodet kan forekomme etter at behandlingen er avsluttet. Hos pasienter med progressive hjernesvulster bør det utføres en nøye nytte/risikovurdering før behandling startes [SPC Enantone, Trenantone, Klebrocid]
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om risiko for ukorrekt tilberedning og administrering (Eligard).

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2017) om fare for sprekkdannelse, lekkasje og medisineringsfeil dersom sikkerhetskanylen skrus for hardt på (Eligard).

Referanser

 1. Abbot BV, SPC Lucrin (RVG 14351), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 21 dec 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h14351.pdf
 2. Noordam C et al. . , Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden) , 2010
 3. Kim YJ et al, Multicenter clinical trial of leuprolide acetate depot (Luphere deport 3,75 mg) for efficacy and safety in girls with central precocious puberty., Ann Pediatr Endocrinol Metab, 2013, 18(4), 173-8
 4. AbbVie BV, SmPC Lucrin PDS depot 3 maanden (RVG 30198) 25-01-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. ErasmusMC, Lucrintest (vroege pubertijdsontwikkeling) bij kinderen (Versie 3)
 6. AbbVie, SPC Procren Depot (04-2944, 02-550, 07-5124). Oppdateringsdato: 01.12.2021, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2002-00550.pdf

Oppdateringer

 • 12 mars 2021 15:48: Vektgrensene er endret basert på SPC til Lucrin.

Konsentrasjonsmåling


Overdose