Antineoplastiske og immunmodulerende midler

Antineoplastiske midler
L01XX01
L01DC01

Bortezomib

Bortezomib Accord, Bortezomib Mylan, Bortezomib Stada, Bortezomib mylan, Velcade
L01XG01

Busulfan

Busulfan Fresenius Kabi, Myleran, Myleran aspen
L01AB01

Cytarabin

Cytarabin Fresenius Kabi, Cytarabine stada
L01BC01
L01XE06
L01DB02
L01XC16

Docetaksel

Docetaxel Accord, Docetaxel Kabi
L01CD02

Doksorubicin

Adriamycin, Caelyx pegylated liposomal, Doxorubicin Accord, Doxorubicin Ebewe
L01DB01

Etoposid

Eto-GRY, Etopophos farma mondo, Etopophos orifarm, Etoposid Ebewe, Etoposid Fresenius Kabi, Etoposide Accord, Etoposide accord, Etoposide sandoz, Vepesid
L01CB01

Fludarabin

Fludara, Fludarabin Ebewe
L01BB05
L01BC52

Gemcitabin

Gemcitabine Accord, Gemkabi
L01BC05

Hydroksykarbamid

Hydrea, Hydroxycarbamide ascot, Hydroxyurea medac, Siklos, Xromi, Xromi farma mondo
L01XX05

Idarubicin

Idarubicin Accord, Zavedos, Zavedos Oral
L01DB06
L01AA06

Imatinib

Glivec, Imatinib Accord, Imatinib Sandoz, Imatinib Teva
L01EA01
L01XC11
L01BB06
L01AA05

Merkaptopurin

Puri-Nethol, Purimmun, Xaluprine
L01BB02

Mitoksantron

Mitoxantron Ebewe, Novantrone
L01DB07
L01XX23
L01BB07

Nilotinib

Tasigna
L01EA03
L01XX24

Pembrolizumab

Keytruda
L01FF02

Prokarbazin

Natulan, Natulan cd pharmaceuticals, Natulan orifarm
L01XB01

Rituksimab

MabThera, Rixathon
L01FA01
L01AA01
L01CB02

Tioguanin

Lanvis, Tioguanine
L01BB03

Tiotepa

Tepadina, Thiotepa Riemser
L01AC01

Tretinoin oral

Vesanoid, Vesanoid Euromedica, Vesanoid farma mondo
L01XX14

Vandetanib

Caprelsa
L01EX04
L01CA01
L01CA02
Endokrin terapi

Leuprorelin

Enanton Depot Dual, Leuprorelinacetat Aurora Medical, Procren Depot, Procren Depot PDS
L02AE02

Triptorelin

Gonapeptyl, Pamorelin
L02AE04
Immunstimulerende midler

Filgrastim

Accofil, Neupogen, Nivestim, Zarzio
L03AA02
L03AX13
L03AB05
L03AB11
L03AX16
Immunsuppressive midler
L04AA24

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04
L04AC03

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01
L04AC02
L04AA26
L04AC08

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01
L04AA25

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01
L04AA18

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Gilenya
L04AA27
L04AC13

Infliksimab

Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02

Metotreksat

Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
L04AC07
L04AC05