Antineoplastiske og immunmodulerende midler

Antineoplastiske midler
L01XX01
L01DC01

Bortezomib

Bortezomib Accord, Bortezomib Stada, Bortezomib Viatris, Bortezomib mylan, Velcade
L01XG01

Busulfan

Busulfan Fresenius Kabi, Myleran aspen
L01AB01

Cytarabin

Cytarabin Fresenius Kabi, Cytarabine Accord
L01BC01
L01XE06
L01DB02
L01FX06

Docetaksel

Docetaxel Accord, Docetaxel Kabi
L01CD02

Doksorubicin

Adriamycin, Caelyx pegylated liposomal, Doxorubicin Accord, Doxorubicin Ebewe, Doxorubicina hikma
L01DB01

Etoposid

Eto-GRY, Etopophos orifarm, Etoposid Ebewe, Etoposid Fresenius Kabi, Etoposid fresenius kabi, Etoposide Accord, Etoposide accord, Etoposide sandoz, Vepesid
L01CB01

Fludarabin

Fludara, Fludarabin Ebewe, Fludarabine Phosphate Teva
L01BB05
L01BC52

Gemcitabin

Gemcitabin SUN, Gemcitabine Accord, Gemkabi
L01BC05

Hydroksykarbamid

Hydrea, Hydrea orifarm, Hydroxyurea medac, Siklos, Xromi farma mondo
L01XX05

Idarubicin

Idarubicin Accord, Zavedos, Zavedos Oral
L01DB06
L01AA06

Imatinib

Glivec, Imatinib Accord, Imatinib Sandoz, Imatinib Teva
L01EA01
L01XC11
L01BB06
L01AA05

Merkaptopurin

Puri-Nethol, Purimmun, Xaluprine
L01BB02
L01DB07
L01XX23
L01BB07

Nilotinib

Tasigna
L01EA03
L01XX24

Pembrolizumab

Keytruda
L01FF02

Prokarbazin

Natulan cd pharmaceuticals
L01XB01

Rituksimab

MabThera, Rixathon
L01FA01

Syklofosfamid

Cyclophosphamide hikma, Sendoxan
L01AA01
L01CB02

Tioguanin

Lanvis, Tioguanine
L01BB03

Tiotepa

Tepadina, Thiotepa Riemser
L01AC01

Tretinoin oral

Vesanoid, Vesanoid Euromedica, Vesanoid farma mondo
L01XX14

Vandetanib

Caprelsa
L01EX04
L01CA01
L01CA02
Endokrin terapi

Leuprorelin

Enanton Depot Dual, Leuprorelinacetat Aurora Medical, Procren Depot, Procren Depot PDS
L02AE02

Triptorelin

Gonapeptyl, Pamorelin
L02AE04
Immunstimulerende midler

Filgrastim

Accofil, Neupogen, Nivestim, Zarzio
L03AA02
L03AX13
L03AB05
L03AB11

Plerixafor

Mozobil, Plerixafor Seacross
L03AX16
Immunsuppressive midler
L04AA24

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04
L04AC03

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01
L04AA37
L04AC02

Belimumab

Benlysta
L04AG04
L04AC08

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01
L04AA25

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Everolimus

Certican
L04AH02

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Teva, Fingolimod Tillomed, Gilenya
L04AE01
L04AC13

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06

Ravulizumab

Ultomiris
L04AJ02

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
L04AC07
L04AC05