Meflokin

Generisk navn
Meflokin
Handelsnavn
Lariam
ATC-kode
P01BC02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lariam tab 250 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen relevante aldersrelaterte endringer i farmakokinetikken til meflokin er observert hos barn. 

Doseringer

Profylakse mot malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • 5 mg/kg/dose én gang i uken.
    Tilsvarer:
    • 5-20 kg: 62,5 mg/dose
    • > 20-30 kg: 125 mg/dose
    • > 30-45 kg: 187,5 mg/dose
    • > 45 kg: 250 mg/dose
    .
Behandling av ukomplisert malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • Total behandlingsdose: 20 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Tilsvarer 62,5 mg per 2,5-3 kg kroppsvekt eller 250 mg per 10-12 kg kroppsvekt.
   • Behandlingsvarighet:

    1 dag

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat: Meflokin har en bitter og lett sviende smak. Derfor bør tablettene svelges hele, helst etter måltider, med minst ett glass væske. For administrering til små barn og personer som ikke er i stand til å svelge hele tabletter, kan tablettene knuses og blandes ut i litt vann, melk eller annen drikke. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Malariamidler

Biguanider

Atovakvon og proguanil

Malarone, Malarone Junior, Provaqomyl
P01BB51
P01BB01
Diaminopyrimidiner
P01BD01
Artemisinin og derivater, usammensatte
P01BE03
Artemisinin og derivater, kombinasjoner
P01BF01

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Roche Nederland BV, SPC Lariam (RVG 11154) 22-03-2021, www.medicamentsinformationbank.nl

Oppdateringer

 • 01 mars 2022 14:22: Oppdatert dosering basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose