Meflokin

Generisk navn
Meflokin
Handelsnavn
Lariam
ATC-kode
P01BC02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Peroralt kinolinderivat med effekt også mot klorokinresistente malariaparasitter bortsett fra enkelte multiresistente stammer. Bare effektivt mot parasitter i blodet. Har ingen effekt på leverformene (hypnozoitter) ved Pl. vivax og Pl. ovale, og malaria forårsaket av disse species kan derfor bryte ut lenge etter smitte, til tross for korrekt bruk av meflokin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen relevante aldersrelaterte endringer i farmakokinetikken til meflokin er observert hos barn. 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Profylakse mot malaria:
  • Oralt:
   • > 5 kg og ≥ 3 måneder: On-label
 • Behandling av ukomplisert malaria:
  • Oralt:
   • > 5 kg og ≥ 3 måneder: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Lariam 250 mg tabletter:

 • Indikasjoner:
  • Behandling av malaria forårsaket av mistenkt eller stadfestet klorokinresistent P. falciparum.
  • Kjemoprofylakse for pasienter som er utsatt for en betydelig risiko for å bli syke av
   klorokinresistent P. falciparum.
  • Egenbehandling hos pasienter som ikke tar meflokin som
   kjemoprofylakse og som kan få problemer med raskt å komme seg under adekvat medisinsk
   behandling.
  • Parasittens sensitivitet ovenfor behandling kan variere geografisk og over tid. Det er derfor
   anbefalt at behandlingen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer.
 • Dosering: 
  • Kurativ behandling: Anbefalt total dose er 20-25 mg/kg (max 1500 mg). Den totale dosen kan
   deles i 2-3 doser (se tabell), tatt med 6-8 timers mellomrom for å begrense forekomst og
   alvorlighetsgrad av bivirkninger.
   • 5-10 kg: 0,5-1 tablett
   • >10-20 kg: 1-2 tabletter
   • >20-30 kg: 2-3 tabletter, 2+1
   • >30-45 kg: 3-4 tabletter, 2+2
   • >45-60 kg: 5 tabletter, 3+2
   • >60 kg: 6 tabletter, 3+2+1
   • Erfaring med behandling av barn under 3 måneder eller vekt under 5 kg er begrenset.
  • Meflokin kan forskrives som egenbehandling når umiddelbart medisinsk tilsyn ikke er
   tilgjengelig: Egenbehandling bør startes med en dose på ca. 15 mg/kg; for pasienter med vekt
   over 45 kg, bør startdosen derfor være 3 tabletter Lariam. Hvis det ikke er mulig å få
   legetilsyn innen 24 timer, og ingen alvorlige bivirkninger oppstår, kan pasienten 6-8 timer
   senere ta andre del av den terapeutiske dosen (2 tabletter for pasienter med vekt over 45 kg).
   Pasienter med vekt over 60 kg bør ta ytterligere en tablett 6-8 timer etter den andre dosen (se
   doseanbefalinger for kurativ behandling ovenfor). Pasienten bør anbefales å konsultere lege
   ved første anledning, selv om han føler seg helt restituert.
  • Kjemoprofylaktisk behandling: Anbefalt kjemoprofylaktisk dose er ca. 5 mg/kg en gang i
   uken (max 250 mg). For å sikre at administrasjon av meflokin er godt tolerert før ankomst i
   endemisk område anbefales det å starte kjemoprofylakse med meflokin 10 dager før avreise
   (dvs. første inntak 10 dager før avreise og andre inntak 3 dager før avreise). Påfølgende doser
   skal tas en gang per uke (på fast dag). Etter utreise fra risikoområdet tas den ukentlige dosen i
   ytterligere 4 uker.
   • 5-20 kg: 1/4 tablett
   • >20-30 kg: 1/2 tablett
   • >30-45 kg: 3/4 tablett
   • >45 kg: 1 tablett
   • Profylaktisk behandling til barn < 5 kg eller 3 måneder anbefales ikke. Dosen til barn har blitt ekstrapolert fra anbefalt voksen dose.

(Informasjonen er hentet fra SPC til Lariam 250 mg tabletter, 7972. Oppdateringsdato: 31.10.2018).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Lariam tab 250 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat: Meflokin har en bitter og lett sviende smak. Derfor bør tablettene svelges hele, helst etter måltider, med minst ett glass væske. For administrering til små barn og personer som ikke er i stand til å svelge hele tabletter, kan tablettene knuses og blandes ut i litt vann, melk eller annen drikke. 

Doseringer

Profylakse mot malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • 5 mg/kg/dose én gang i uken.
    Tilsvarer:
    • 5-20 kg: 62,5 mg/dose
    • > 20-30 kg: 125 mg/dose
    • > 30-45 kg: 187,5 mg/dose
    • > 45 kg: 250 mg/dose
    On-label.
    • Oppstart anbefales 10 dager før innreise til høyrisikoområde for å sikre at meflokin er godt tolerert; dvs. første dose inntas 10 dager før innreise og andre dose inntas 3 dager før innreise.
     Fortsett med ukentlig dosering under hele oppholdet og i 4 uker etter utreise.
    • Metningsregime kan brukes dersom det ikke er mulig å starte profylakse 10 dager før innreise til høyrisikoområde.
     5 mg/kg/dose gis dag 1, 2 og 3, deretter ukentlig på fast dag og i 4 uker etter utreise.
     Metningsregimet kan være assosiert med økt forekomst av bivirkninger.

     

Behandling av ukomplisert malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • Total behandlingsdose: 20 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    1 dag

   • On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Milde nevropsykiatriske bivirkninger (svimmelhet, søvnforstyrrelser, humørsvingninger etc.) er vanlige og fører ofte til autoseponering. Bivirkningene er både person- og doseavhengige. Ved høye doser øker faren for kramper hos epileptikere.
Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2013) om risiko for psykiske bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Må ikke gis før 12 timer etter siste kinindose. Forsiktighet til personer med hjertesykdom, spesielt hvor det er forlenget QT‑tid og til personer som bruker kardiodepressive legemidler (betareseptorantagonister etc.).

Malariamidler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Biguanider

Atovakvon og proguanil

Malarone, Malarone Junior, Provaqomyl
P01BB51
P01BB01
Diaminopyrimidiner
P01BD01
Artemisinin og derivater, usammensatte
P01BE03
Artemisinin og derivater, kombinasjoner
P01BF01

Referanser

 1. Roche Nederland BV, SPC Lariam (RVG 11154) 22-03-2021, www.medicamentsinformationbank.nl

Oppdateringer

 • 25 mars 2022 14:29: Oppdatert dosering basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose