Meflokin

Generisk navn
Meflokin
Handelsnavn
Lariam
ATC-kode
P01BC02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Profylakse mot malaria:
  • Oralt:
   • > 5 kg og ≥ 3 måneder: On-label
 • Behandling av ukomplisert malaria:
  • Oralt:
   • > 5 kg og ≥ 3 måneder: On-label

Preparatomtale

Preparatomtale

Lariam 250 mg tabletter:

 • Indikasjoner:
  • Behandling av malaria forårsaket av mistenkt eller stadfestet klorokinresistent P. falciparum.
  • Kjemoprofylakse for pasienter som er utsatt for en betydelig risiko for å bli syke av
   klorokinresistent P. falciparum.
  • Egenbehandling hos pasienter som ikke tar meflokin som
   kjemoprofylakse og som kan få problemer med raskt å komme seg under adekvat medisinsk
   behandling.
  • Parasittens sensitivitet ovenfor behandling kan variere geografisk og over tid. Det er derfor
   anbefalt at behandlingen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer.
 • Dosering: 
  • Kurativ behandling: Anbefalt total dose er 20-25 mg/kg (max 1500 mg). Den totale dosen kan
   deles i 2-3 doser (se tabell), tatt med 6-8 timers mellomrom for å begrense forekomst og
   alvorlighetsgrad av bivirkninger.
   • 5-10 kg: 0,5-1 tablett
   • >10-20 kg: 1-2 tabletter
   • >20-30 kg: 2-3 tabletter, 2+1
   • >30-45 kg: 3-4 tabletter, 2+2
   • >45-60 kg: 5 tabletter, 3+2
   • >60 kg: 6 tabletter, 3+2+1
   • Erfaring med behandling av barn under 3 måneder eller vekt under 5 kg er begrenset.
  • Meflokin kan forskrives som egenbehandling når umiddelbart medisinsk tilsyn ikke er
   tilgjengelig: Egenbehandling bør startes med en dose på ca. 15 mg/kg; for pasienter med vekt
   over 45 kg, bør startdosen derfor være 3 tabletter Lariam. Hvis det ikke er mulig å få
   legetilsyn innen 24 timer, og ingen alvorlige bivirkninger oppstår, kan pasienten 6-8 timer
   senere ta andre del av den terapeutiske dosen (2 tabletter for pasienter med vekt over 45 kg).
   Pasienter med vekt over 60 kg bør ta ytterligere en tablett 6-8 timer etter den andre dosen (se
   doseanbefalinger for kurativ behandling ovenfor). Pasienten bør anbefales å konsultere lege
   ved første anledning, selv om han føler seg helt restituert.
  • Kjemoprofylaktisk behandling: Anbefalt kjemoprofylaktisk dose er ca. 5 mg/kg en gang i
   uken (max 250 mg). For å sikre at administrasjon av meflokin er godt tolerert før ankomst i
   endemisk område anbefales det å starte kjemoprofylakse med meflokin 10 dager før avreise
   (dvs. første inntak 10 dager før avreise og andre inntak 3 dager før avreise). Påfølgende doser
   skal tas en gang per uke (på fast dag). Etter utreise fra risikoområdet tas den ukentlige dosen i
   ytterligere 4 uker.
   • 5-20 kg: 1/4 tablett
   • >20-30 kg: 1/2 tablett
   • >30-45 kg: 3/4 tablett
   • >45 kg: 1 tablett
   • Profylaktisk behandling til barn < 5 kg eller 3 måneder anbefales ikke. Dosen til barn har blitt ekstrapolert fra anbefalt voksen dose.

(Informasjonen er hentet fra SPC til Lariam 250 mg tabletter, 7972. Oppdateringsdato: 31.10.2018).

Tilgjengelige preparater

Lariam tab 250 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen relevante aldersrelaterte endringer i farmakokinetikken til meflokin er observert hos barn. 

Doseringer

Profylakse mot malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • 5 mg/kg/dose én gang i uken.
    Tilsvarer:
    • 5-20 kg: 62,5 mg/dose
    • > 20-30 kg: 125 mg/dose
    • > 30-45 kg: 187,5 mg/dose
    • > 45 kg: 250 mg/dose
    On-label.
   • For å sikre at administrasjon av meflokin er godt tolerert før ankomst i endemisk område anbefales det å starte kjemoprofylakse med meflokin 10 dager før avreise (dvs. første inntak 10 dager før avreise og andre inntak 3 dager før avreise). Påfølgende doser under oppholdet skal tas en gang per uke (på fast dag). Etter utreise fra risikoområdet tas den ukentlige dosen i ytterligere 4 uker.

Behandling av ukomplisert malaria
 • Oralt
  • ≥ 5 kg
   [1]
   • Total behandlingsdose: 20 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. (Tilsvarer 62,5 mg per 2,5-3 kg kroppsvekt eller 250 mg per 10-12 kg kroppsvekt).
   • Behandlingsvarighet:

    1 dag

   • On-label

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat: Meflokin har en bitter og lett sviende smak. Derfor bør tablettene svelges hele, helst etter måltider, med minst ett glass væske. For administrering til små barn og personer som ikke er i stand til å svelge hele tabletter, kan tablettene knuses og blandes ut i litt vann, melk eller annen drikke. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Malariamidler

Biguanider

Atovakvon og proguanil

Malarone, Malarone Junior, Provaqomyl
P01BB51
P01BB01
Diaminopyrimidiner
P01BD01
Artemisinin og derivater, usammensatte
P01BE03
Artemisinin og derivater, kombinasjoner
P01BF01

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Roche Nederland BV, SPC Lariam (RVG 11154) 22-03-2021, www.medicamentsinformationbank.nl

Oppdateringer

 • 01 mars 2022 14:22: Oppdatert dosering basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose