Triptorelin

Generisk navn
Triptorelin
Handelsnavn
Gonapeptyl, Pamorelin
ATC-kode
L02AE04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes subkutant til nedregulering i fertilitesbehandling eller som depotinjeksjon intramuskulært til behandling av prostatakreft eller kastrasjonsbehandling. Ved subkutan injeksjon skjer en triptorelinindusert nedregulering av hypofysen som kan forhindre prematur stigning ("surge") av LH og derved prematur ovulasjon og/eller follikkulær luteinisering. Nedregulering reduserer hyppigheten av sykluskanselleringer og forbedrer graviditetsraten. Ved depotinjeksjon skjer en sakte frisetting av triptorelin ved nedbrytning av preparatets mikrokapsler. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås i løpet av få timer. Deretter en trappevis reduksjon over ca. 40 dager.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Hos barn med  pubertas precox:

 • Tmax: 4 (2-8) timer
 • Cmax (0-169 dager): 39,9 (19,1-107,0) ng/ml.

Det er ikke observert akkumulering av triptorelin i løpet av 12 måneders behandling (SPC Pamorelin, 22,5 mg).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Gonapeptyl inj, oppl 0,1 mg/sprøyte
Pamorelin pulv til depotinj væske, susp 11,25 mg/sprøyte
Pamorelin pulv til depotinj væske, susp 22,5 mg/sprøyte
Pamorelin pulv til depotinj væske, susp 3,75 mg/sprøyte

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Sentral pubertas precox (SPP)
 • Subkutant
  • < 20 kg
   [1] [2]
   • Gutter < 10 år og jenter < 8 år: 1,875 mg/dose én gang hver 4. uke. Ved utilstrekkelig suppresjon økes doseringshyppigheten til hver 3. uke.
   • Behandlingsvarighet:

    Behandlingen bør avsluttes så snart oppnådd beinalder er >12 år for jenter og >13 år for gutter.

   • Forskrives kun av pediatrisk endokrinolog.

  • 20 til 30 kg
   [1] [2] [6]
   • Gutter < 10 år og jenter < 8 år: 2,5 mg/dose én gang hver 4. uke. Ved utilstrekkelig suppresjon, økes doseringshyppigheten til hver 3. uke.
    Alternative doseringsregimer, intramuskulært:
    - 11,25 mg/dose, én gang hver 3. måned, ELLER
    - 22,5 mg/dose, én gang hver 6. måned.
   • Behandlingsvarighet:

    Behandlingen bør avsluttes så snart oppnådd beinalder er >12 år for jenter og >13 år for gutter.

   • Forskrives kun av pediatrisk endokrinolog.

  • ≥ 30 kg
   [1]
   • Gutter < 10 år og jenter < 8 år: 3,75 mg/dose én gang hver 4. uke. Ved utilstrekkelig suppresjon, økes doseringshyppigheten til hver 3. uke.
    Alternative doseringsregimer, intramuskulært:
    - 11,25 mg/dose, én gang hver 3. måned, ELLER
    - 22,5 mg/dose, én gang hver 6. måned.
   • Behandlingsvarighet:

    Behandlingen bør avsluttes så snart oppnådd beinalder er >12 år for jenter og >13 år for gutter.

   • Forskrives kun av pediatrisk endokrinolog.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Svært vanlige (≥ 10%): Mild til moderat vaginal blødning, inkludert bortfallsblødning (den første måneden).

Vanlige (1-10%): Magesmerter, reaksjon på injeksjonsstedet (erytem, hevelse, smerte), overfølsomhet, vektøkning, hodepine, humørsvingninger, depresjon, kviser, hetetokter.

Mindre vanlige (0,1–1%): Anafylaktiske reaksjoner, synsforstyrrelser, kvalme, oppkast, forstoppelse, ubehag, fedme, nakkesmerter, brystsmerter, neseblødning, kløe, utslett og urtikaria. 

Også rapportert: Myalgi, nervøsitet, følelsesmessig labilitet, angionevrotisk ødem, alopecia, erytem, epifysiolysis capitis femoris, muskelsvakhet, vaginal blødning, hypertensjon, økning av prolaktin i blod.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om analoger av gonadotropinfrigjørende hormon:

 • Hos kvinner: Østrogenbortfallssymptomer som hetetokter, tørre vaginalslimhinner, redusert libido, brystspreng, økt mineraltap fra skjelett.
 • Hos menn sees symptomer på androgenmangel med hetetokter, tretthet, impotens, nedsatt libido samt anemi og osteoporose. Kardiovaskulær sykdom, inkludert QT-forlengelse og tromboemboli er mulige bivirkninger av behandlingen.

I den initiale fasen (1–2 uker) kan det med GnRH-agonister komme forverring av symptomer (skjelettsmerter, vannlatningsbesvær). Ved prostatakreft kan disse symptomene, forårsaket av den tidlige forbigående økningen i serum-testosteron, lindres ved behandling med antiandrogen. Hos kvinner kan det komme blødning og mastalgi.

Irritasjon av neseslimhinnen ved bruk av nesespray. Hudutslett.

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om analoger av gonadotropinfrigjørende hormon:
Graviditet.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Signifikant økning i kroppslengde ved sentral pubertal precox forventes kun dersom diagnosen/behandlingen initieres ved alder <6 år, og dersom sykdommen (ubehandlet) er progressiv [Bereket 2017, Carel et al. 2009].
 • Ved behandlingsstart skal kronologisk alder være < 8 år for jenter og < 10 år for gutter. Stans behandlingen så snart beinalder når >12 år hos jenter eller >13 år hos gutter.
 • Pseudo-pubertal precox (gonadetumor, binyretumor eller hyperplasi) og gonadotropin-uavhengig pubertal precox (testikulær toksikose, familiær Leydig-celle hyperplasi) skal utelukkes før behandling.
 • En grundig, individuell nytte-/risikovurdering bør gjøres før igangsetting av behandling hos barn med progressive hjernetumorer.
 • Hos jenter vil det kunne forekommer mild til moderat vaginal blødning den første måneden.
 • Fremtidig fertilitet og seksualfunksjon er ikke vist å påvirkes av GnRH agonister, men det er fremdeles begrensede data. De fleste jenter får menstruasjon gjennomsnittlig 1 år etter seponering.
 • Behandlingen ser ikke ut til å påvirke maksimal beinmasse ved sen ungdomsalder.
 • Etter seponering er det risiko for utglidning av femoral epifyse (epifysiolysis capitis femoris/epifysiolyse).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om analoger av gonadotropinfrigjørende hormon: 
Metastaser med urinveisobstruksjon eller truende tverrsnittslesjon. Ved endometriosebehandling med GnRH-agonister: Behandlingen bør ikke strekke seg utover 6 måneder pga. økt osteoporoserisiko. Skal behandling vare utover 6 måneder, gis lavdose østrogen/gestagen eller tibolon i tillegg for å hindre beintap og for å lindre østrogenbortfallssymptomer. Slik «add-back behandling» reduserer ikke effekt av behandling ved endometriose.

Hormoner og beslektede substanser

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger

Leuprorelin

Enanton Depot Dual, Leuprorelinacetat Aurora Medical, Procren Depot, Procren Depot PDS
L02AE02

Referanser

 1. Ferring BV, SmPC Decapeptyl (RVG 12450) 28-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Noordam, C, NVK werkboek Kinderendocrinologie, 2010
 3. Ipsen, SmPC Pamorelin LA 22,5mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (73771.00.00), 03/2018
 4. Bereket, A, A critical appraisal of the effect of gonadotropin-releasing hormon analog treatment on adult height of girls with central precocious puberty, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2017, 30;9(Suppl 2), 33-48
 5. Carel, JC, et al, Consensus statement on the use of GnRH analogs in children, Pediatrics, 2009, 12(4), 752-62
 6. IPSEN Farmaceutica B.V., SmPC Pamorelin 22,5 mg (RVG 103585) 17-04-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 19 mars 2021 13:47: Oppdatering av dosering og aldersinndeling etter revidering og sammenlikning mot godkjent preparatomtale (SmPC).

Konsentrasjonsmåling


Overdose