Aprepitant og fosaprepitant, oral og parenteral

Generisk navn
Aprepitant og fosaprepitant, oral og parenteral
Handelsnavn
Aprepitant SA, Emend, Ivemend
ATC-kode
A04AD12

Aprepitant og fosaprepitant, oral og parenteral

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Aprepitant SA mikst 20 mg/ml
Emend kaps 125 mg
Emend kaps 80 mg
Ivemend pulv til inf væske oppl 150 mg

Emend dosepulver 125 mg/pose - Krever godkjenningsfritak. For mer informasjon: se miksturlisten.

Pulver til infusjonsvæske inneholder fosaprepitant, mens de orale preparatene inneholder aprepitant.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om aprepitant og fosaprepitant: 
Aprepitant er en selektiv høyaffinitetssubstans P-nevrokinin 1 (NK1)-reseptorantagonist og har vist effekt mot kvalme som skyldes sterkt emetogene cytostatika (cisplatin). Det er vist effekt både mot akutt og forsinket kvalme og brekninger i regimer hvor aprepitant er gitt i kombinasjon med ondansetron og deksametason, sammenlignet med placebo, ondansetron og deksametason. Det er blitt anslått at tillegget av aprepitant til standard antiemetisk behandling ved cisplatinbasert kjemoterapi gir en ca. 20 % bedre beskyttelse mot den forsinkede kvalmereaksjonen. Dette er i overensstemmelse med NK1-reseptorens rolle, ikke minst ved den forsinkede kvalmerespons etter cytostatikabehandling. Fosaprepitant er en prodrug som raskt blir omdannet til aprepitant når dette gis intravenøst. Det er ikke avklart i hvilken grad også den uomdannede fraksjon av fosaprepitant bidrar til en kvalmestillende effekt.

I tillegg til substans P/nevrokinin 1 (NK1)-reseptorsystemets rolle i kvalmestillende behandling, er det økende interesse for dets mulige rolle som angrepspunkt for antineoplastisk behandling.

 

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert for aprepitant på dag 1 av anbefalt doseringsregime (1 dose på 3 mg/kg, maks. 125 mg) (Preparatomtale for Emend suspensjon):

  n= Cmax Tmax
6 måneder til 11 år 105 1,2 mikrogram/ml 5-7 timer
12-17 år 47 1,3 mikrogram/ml 4 timer

 

 

 

Doseringer

Gå raskt til:

Forebygging av kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling: Forebyggende behandling over én eller flere dager
 • Intravenøst
  • 6 måneder til 18 år og ≥ 6 kg
   [5]
   • Startdose: Dag 1: 3 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 115 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 2 og 3: 2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 80 mg/døgn. Vedlikeholdsdosen kan også gis oralt.
   • Infusjonen må være fullført ca. 30 minutter før kjemoterapi.

 • Oralt
  • 6 måneder til 18 år og ≥ 6 kg
   [2]
   • Startdose: Dag 1: 3 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 125 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 2 og 3: 2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 80 mg/døgn. Tas på morgenen.
Forebygging av kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling: Behandlingsalternativ over en dag
 • Intravenøst
  • 6 måneder til 2 år og ≥ 6 kg
   [5]
   • 5 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 150 mg/dose.
   • I kombinasjon med 5-HT3-antagonist og et kortikosteroid dersom nødvendig.
    Infusjonen må være fullført ca. 30 minutter før kjemoterapi.

  • 2 år til 12 år
   [5]
   • 4 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 150 mg/dose.
   • I kombinasjon med 5-HT3-antagonist og et kortikosteroid dersom nødvendig.
    Infusjonen må være fullført ca. 30 minutter før kjemoterapi.

  • 12 år til 18 år
   [5]
   • 150 mg/dose, kun én gang.
   • I kombinasjon med 5-HT3-antagonist og et kortikosteroid dersom nødvendig.
    Infusjonen må være fullført ca. 30 minutter før kjemoterapi.

Forebygging av sykliske brekninger hvis behandling med andre legemidler ikke har gitt tilstrekkelig effekt
 • Oralt
  • 3 år til 18 år og < 40 kg
   [3] [4]
   • 40 mg/dose 2 ganger i uken.
  • 3 år til 18 år og 40 til 60 kg
   [3] [4]
   • 80 mg/dose 2 ganger i uken.
  • 3 år til 18 år og ≥ 60 kg
   [3] [4]
   • 125 mg/dose 2 ganger i uken.
Akutt behandling av sykliske brekninger hvis behandling med andre legemidler ikke har gitt tilstrekkelig effekt
 • Oralt
  • 3 år til 18 år og < 15 kg
   [3]
   • Dag 1: 80 mg/døgn i 1 dose
    Dag 2 og 3: 40 mg/døgn i 1 dose

  • 3 år til 18 år og 15 til 20 kg
   [3]
   • Dag 1 til 3: 80 mg/døgn fordelt på 1 dose
  • 3 år til 18 år og ≥ 20 kg
   [3]
   • Dag 1: 125 mg/døgn i 1 dose
    Dag 2 og 3: 80 mg/døgn i 1 dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)
Bakgrunnsinformasjon til blandekortene

 

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Antiemetika

Serotonin (5HT3) antagonister

Granisetron

Granisetron hameln, Granisetron-ratiopharm, Kytril
A04AA02

Ondansetron

Ondansetron Accord, Ondansetron Bluefish, Ondansetron Fresenius Kabi, Ondansetron Hameln, Ondansetron Kalceks, Ondansetron bluefish, Ondansetron lannett, Ondansetron trans, Zofran
A04AA01

Palonosetron parenteral

Aloxi, Palonosetron Accord, Palonosetron Fresenius Kabi
A04AA05

Bivirkninger spesifikke for barn

Hikke, uttalt rødme.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om aprepitant og fosaprepitant:
Mest hyppige bivirkninger er: forstoppelse, diaré, dyspepsi, hikke, asteni/tretthet, hodepine, svimmelhet, anoreksi, ALAT- og ASAT-stigning.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om aprepitant og fosaprepitant:
Skal ikke gis sammen med pimozid, terfenadin, astemozol eller cisaprid.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om aprepitant og fosaprepitant: 
Forsiktighet ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Aprepitant er selv både substrat, moderat hemmer og induktor av CYP3A4 og også induktor av CYP2C9. Bl.a. må det utvises forsiktighet ved samtidig behandling med kjemoterapeutika som selv metaboliseres via CYP3A4 (f.eks. etoposid og vinorelbin). Se også om interaksjonsfare ovenfor i avsnittet L19.2.1 Dosering og administrasjon. Se også Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend poeder voor orale suspensie (EU 1/03/262/011) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend tablet (EU 1/03/262/006) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Cristofori F et al. , Efficacy of the neurokinin-1 receptor antagonist aprepitant in children with cyclical vomiting syndrome., Aliment Pharmacol Ther., 2014 , Aug;40(3), 309-17
 4. Murphy C et al, NK1 receptor antagonism ameliorates nausea and emesis in typical and atypical variants of treatment refractory cyclical vomiting syndrome, J Pediatr Gastroenterol Nutr , 2006, 42, E13
 5. Merck, Sharpe & Dohme BV, SmPC Ivemend (Eu/1/07/437/003) 30-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 19 mai 2022 08:54: Korreksjon av alder (fra "6 måneder-18 år" , til "3-18 år") basert på studier av Murphy og Christofori.

Konsentrasjonsmåling


Overdose