Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Allopurinol

Generisk navn
Allopurinol
Handelsnavn
Allopur, Allopurinol Aristo, Allopurinol Orion, Allopurinol Sandoz, Zyloric
ATC-kode
M04AA01

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Allopur tab 100 mg
Allopur tab 300 mg
Allopurinol Aristo tab 100 mg
Allopurinol Aristo tab 300 mg
Allopurinol Orion tab 100 mg
Allopurinol Orion tab 300 mg
Allopurinol Sandoz tab 100 mg
Allopurinol Sandoz tab 300 mg
Zyloric tab 100 mg
Zyloric tab 300 mg

Allopurinol injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Minsker produksjonen av urinsyre ved å hemme enzymet xantinoksidase som omdanner hypoxantin via xantin til urinsyre. Hovedmetabolitten (oksypurinol) er også farmakologisk aktiv. Nyrenes evne til å utskille xantin/hypoxantin er langt større enn evnen til å skille ut urinsyre. Allopurinol reduserer dessuten den totale purinsyresyntesen hos de fleste pasienter med urinsyregikt. Reduserer urinsyrekonsentrasjonen i plasma og urin.

Farmakokinetiske data

Det foreligger ingen kjente farmakokinetiske data for barn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Glykogenlagringsdefekt
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) med erfaring i bruk av allopurinol for denne indikasjonen.

Hyperurikemi, tumorlysesyndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • 300 mg/m2/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 600 mg/døgn. (Tilsvarende 10-20 mg/kg/døgn).
   • Start 24-48 timer før cellegiftbehandling.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [7]
   • 200 - 300 mg/m2/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 400 mg/døgn.
Lesch-Nyhan, HPRT-mangel
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [6] [8] [9]
   • 4 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Preparater uten virkning på urinsyreomsetningen

Kolkisin

Colchicine, Colchicine ria, Colchicine rph, Colrefuz, Kolkisin Tiofarma
M04AC01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Risiko for hypersensitivitet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dermatitter og urtikarialignende utslett. Forbigående patologiske leverenzymnivåer samt transitorisk leukopeni er beskrevet. Det er rapportert tilfelle av dødelig forløpende eksfoliativ dermatitt. Kvalme og brekninger, spesielt ved høye doser. Hypersensitivitetssyndrom også kjent som legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Allopurinol tolereres bedre når det administreres etter et måltid. Tilstrekkelig væskeinntak (2–3 L/m²/døgn) og nøytral eller lett basisk urin er ønskelig. Juster dosen ved nedsatt nyrefunksjon og/eller svekket leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kan initialt utløse urinsyregiktanfall, og de første 6 månedene bør det gis kolkisin eller et NSAID profylaktisk. Ved nytt anfall trenger en ikke ta pause i behandlingen med allopurinol. Ved nedsatt nyrefunksjon bør dosen av allopurinol reduseres. Ved toføs urinsyregikt kan det i startfasen være indisert å kombinere allopurinol med et urikosurikum (probenecid). For øvrig vil det sjelden være behov for slik kombinasjon. Forsiktighet ved nyreaffeksjon. Kan utløse hypersensitivitetsreaksjoner, inkludert makulopapulært utslett, hypersensitivitetssyndrom (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer også kjent som DRESS), Stevens-Johnson syndrom, og toksisk epidermal nekrolyse. Allopurinol bør da seponeres umiddelbart, og ikke reintroduseres.
Informasjon til pasient: Adekvat væskeinntak (minst 2 liter/døgn).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 2. Goldman SC, et al, A randomized comparison between rasburicase and allopurinol in children with lymphoma or leukemia at high risk for tumor lysis, Blood, 2001, May 15;97(10), 2998-3003
 3. Krakoff IH, et al, Hyperuricemia in neoplastic disease in children: prevention with allopurinol, a xanthine oxidase inhibitor, Pediatrics, 1968, Jan;41(1), 52-6
 4. Masson E, et al, Allopurinol inhibits de novo purine synthesis in lymphoblasts of children with acute lymphoblastic leukemia, Leukemia, 1996, Jan;10(1), 56-60
 5. Pui CH, et al, Urate oxidase in prevention and treatment of hyperuricemia associated with lymphoid malignancies, Leukemia, 1997 , Nov;11(11), 1813-6
 6. Cochat P, et al, Nephrolithiasis related to inborn metabolic diseases, Pediatr Nephrol, 2010, Mar;25(3), 415-24
 7. Smalley RV, et al , Allopurinol: intravenous use for prevention and treatment of hyperuricemia, J Clin Oncol, 2000, Apr;18(8), 1758-63
 8. Torres RJ, et al, Efficacy and safety of allopurinol in patients with hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase deficiency, Metabolism, 2007, Sep;56(9):, 1179-86
 9. Cameron JS, et al, Gout, uric acid and purine metabolism in paediatric nephrology, Pediatr Nephrol, 1993, Feb;7(1), 105-18
 10. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 11. Orifarm Healthcare, SPC Allopur (5376, 6561). Oppdateringsdato: 30.12.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05376.pdf

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Justering av startdosen er ikke nødvendig. Dosér i henhold til serumurinsyre.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan akumulering av allopurinol og den aktive metabolitten oksipurinol forekomme. Dette øker risikoen for toksisitet.

Klinisk effekt: Øker muligens risikoen for hypersensitivitetsreaksjoner, som for eksempel alvorlige hudreaksjoner. Trombocytopeni, agranulocytose og aplastisk anemi er rapportert. Symptomer på overdose inkluderer kvalme, oppkast, diaré og svimmelhet.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 07 juni 2022 12:43: Lagt til norsk SPC som kilde

Oppdateringer