Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Alprostadil

Generisk navn
Alprostadil
Handelsnavn
Prostivas
ATC-kode
C01EA01

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alprostadil er prostaglandin E1 (PGE1) og stimulerer flere typer prostaglandinreseptorer i cellemembranen. PGE1 gir vasodilatasjon, hemmer blodplateaggregasjon og stimulerer glatt muskulatur i tarm og livmor. Vasodilatasjon av blodårer i det erektile vevet i corpora cavernosa gir økt arteriell blodtilførsel som resulterer i ereksjon. 

Den glatte muskulaturen i pulmonalårene, særlig i ductus arteriosus er spesielt ømfintlig. Alprostadil kan holde en ikke-lukket ductus åpen eller åpne en ductus som er i ferd med å lukke seg. Mest uttalt effekt sees før fire døgns alder.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Prostivas kons til inf oppl 0,5 mg/ml

Prostivas konsentrat til infusjonsvæske inneholder 790 mg/ml etanol (SPC Prostivas 0,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Holde ductus arteriosus åpen i påvente av operasjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • 0,01 - 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon. Titrer dose etter effekt. Etter å ha oppnådd ønsket effekt, titrer dosen ned til lavest mulig effektive dose.
   • Start behandling så tidlig som mulig, og helst ved en postnatal alder på 4 dager eller mindre.

     

     

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Svært vanlige (> 10 %): Apné (særlig ved en fødselsvekt på < 2 kg og i løpet av de første timene med intravenøs administrasjon), feber og flushing.
 • Vanlige (1–10 %): Kramper, bradykardi, hypotensjon, takykardi, hjertestans, disseminert intravaskulær koagulasjon, diaré, vasodilatasjon av huden (forekommer hyppigere ved intra-arteriell administrasjon), ødem, sepsis, hypokalemi, hypertensjon, svimmelhet, hodepine, ryggsmerte, hoste, influensalignende symptomer, nesetetthet, sinusitt og øvre luftveisinfeksjon.
 • Mindre vanlige (0,1-1 %): Anemi, anuri, bradypnea, hjertesvikt, hjerneblødning, gastroøsofageal reflukssykdom, hematuri, blødning, hyperbilirubinemi, hyperemi, hyperirritabilitet, hyperkalemi, hypoglykemi, hypotermi, nervøsitet, slapphet, nakke hyperekstensjon, peritonitt, AV-blokk grad II, sjokk, stivhet, supraventrikulær takykardi, trombocytopeni, ventrikelflimmer og tungpust (bronkial).
 • Sjeldne (0,01–0,1 %): Vaskulær skjørhet, gastrisk obstruksjon, hypertrofi av mageslimhinnen og eksostose.
 • Også rapportert (ukjent frekvens): Reversibel kortikal proliferasjon av lange knokler (etter langvarig bruk).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkningene synes å være doserelaterte og er sjeldne med det doseregimet som nå benyttes. De viktigste er apné og hypotensjon pga. virkningen på perifere kar. Apné inntreffer oftest i løpet av første time av infusjonen og spesielt hos cyanotiske nyfødte som veier < 2 kg ved fødselen. Andre vanlige er feber, ødemtendens, sentralnervøs irritasjon (kramper), diaré.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Spontan persisterende ductus arteriosus (PDA) som en isolert defekt hos nyfødte (Produktomtale Minprog®); Bruk ikke alprostadil ved respiratorisk distress-syndrom (RDS) som er et resultat av hyalinmembransykdom (Produktomtale Prostivas®).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Relative: Respiratorisk distressyndrom. Foreligger det ductusavhengig hjertefeil og respiratorisk distressyndrom hvor barna blir dårlige og en mistenker lukning av ductus arteriosus, må åpning av ductus med alprostadil-(PGE1) prioriteres. Bivirkningene må kunne beherskes ved assistert ventilasjon, volumbehandling og bruk av pressorstoffer.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Alprostadil skal kun brukes på barneintensiv eller nyfødt intensiv avdeling. På grunn av økt risiko for apné, må respirasjonen overvåkes. Intuber og ventiler når nødvendig. Behandlingen bør være så kortvarig som mulig, og med lavest mulig dose.
 • Hos nyfødte med redusert pulmonal sirkulasjon måles effekten av alprostadil (PGE1) ved monitorering av økning i blodoksygenering. Hvis systemisk sirkulasjon er redusert, måles effekten ved å monitorere økning i systemisk blodtrykk og blodets pH.
 • Kontroller arterielt blodtrykk regelmessig, og reduser administrasjonshastigheten øyeblikkelig hvis det oppstår et betydelig blodtrykksfall.
 • Utvis forsiktig hvis det foreligger økt blødningstendens, fordi prostaglandin E1 hemmer blodplateaggregasjonen.
 • "Prostivas konsentrat til infusjonsvæske" inneholder 790 mg/ml etanol som sannsynligvis vil påvirke barnet (SPC Prostivas 0,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alprostadil skal brukes med forsiktighet hos nyfødte med blødningstendens, fordi det er en potent hemmer av trombocyttaggregasjonen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Pfizer BV, SmPC Prostin VR (RVG 10041) 12-05-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Pfizer AS, SPC Prostivas 0,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (7205). 13.09.2021, https://www.legemiddelsok.no/

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 14 juli 2021 12:22: Nedjustert doseringsintervall etter anbefaling fra nyfødtleger og kardiologer. Lagt til kontraindikasjoner for barn.

Oppdateringer