Kloksacillin

Generisk navn
Kloksacillin
Handelsnavn
Cloxacillin Navamedic, Cloxacillin Stragen, Cloxacillin VM navamedic SA, Teva-Cloxacillin
ATC-kode
J01CF02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Virkningsmekanisme:
Cloxacillin Navamedic(kloksacillin) tilhører en gruppe isoksazolyl penicilliner som kombinerer aktivitet mot betalaktamaseproduserende stafylokokker med syrestabilitet. Kloksacillin hemmer bakterienes celleveggsyntese. Effekten er baktericid.

Antibakterielt spektrum:

Ofte følsomme stammer Staphylococcus aureus, inkludert betalaktamaseproduserende stammer
Streptokokker
Pneumokokker
Stammer med ervervet resistens kan være
problematisk
Koagulase-negative stafylokokker
Iboende resistente stammer Meticillinresistente stafylokokker
Enterokokker
Gram-negative bakterier
Clostridium difficile

Resistens er vanlig (ca. 40 %) hos koagulase-negative stafylokokker på grunn av meticillinresistens. Streptokokker og pneumokokker er mer følsomme for benzylpenicillin og penicillin V sammenliknet med
kloksacillin. (SPC Cloxacillin 1 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Bakterielle infeksjoner:
  • Intravenøst:
   • 1 mnd-18 år; On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Cloxacillin Navamedic 1 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning:

Indikasjoner:
Cloxacillin Navamedic er indisert for voksne og barn for behandling av følgende infeksjoner med
penicillinasedannende stafylokokker (se avsnitt 5.1):
- Hud- og bløtvevsinfeksjoner,
- Endokarditt,
- Osteomyelitt,
- Sepsis.
Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler.
Dosering:
Pediatrisk populasjon:

Intramuskulært: 50 mg/kg i løpet av 24 timer fordelt på 4 like doser.
Intravenøst (f.eks. ved sepsis): 100 mg/kg i løpet av 24 timer (eller ved behov) fordelt på 4-6 like doser.

 

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cloxacillin Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Cloxacillin Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 2 g
Cloxacillin Stragen pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Cloxacillin Stragen pulv til inj/inf væske, oppl 2 g
Cloxacillin VM navamedic SA pulv+væske til inf oppl 1 g
Cloxacillin VM navamedic SA pulv+væske til inf oppl 2 g
Teva-Cloxacillin kaps 500 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 2 g/dose.
   • Ved enkelte infeksjoner kan det være nødvendig med høyere doser, opptil 300 mg/kg/dag fordelt på 6 doser (max 12 g/dag).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Vanlige (≥ 1/100 to <1/10): Tromboflembitt (ved intravenøs injeksjon), kvalme, diaré, eksantem

Mindre vanlige (≥ 1/1000 to <1/100): Eosinofili, urtikaria

Sjeldne (≥ 1/10 000 to <1/1000): Pseudomembranøs kolitt, agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni, anafylaktiske reaksjoner, kolestatisk effekt på leveren, nyreskade med forhøyet kreatinin i blodet

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Vekst av sopp i munnhulen og vaginalt, anemi, Quincke’s ødem eller angioødem, DRESS syndrom, interstitiell nefritt

(Kilde: SPC Cloxacillin Navamedic og Clocaxillin Stragen 1 og 2 g pulver til injeksjon, infusjon)

Generelle kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor penicilliner og cefalosporiner (type 1 reaksjon).

(Kilde SPC Cloxacillin Stragen og Navamedic 1 og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning)

eller fra NLH:

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kjent straksallergi mot penicillin.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Nedsatt nyre- og leverfunksjon, hypoalbuminemi: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med samtidige sykdomstilstander med akutt nyreskade og nedsatt leverfunksjon som medfører hypoalbuminemi. Ettersom kloksacillin er sterkt proteinbundet, kan hypoalbuminemi føre til høye fraksjoner av ubundet legemiddel i serum, noe som kan føre til overeksponering for kloksacillin med risiko for toksiske reaksjoner. Hvis akutt nyreskade mistenkes å ha oppstått som en bivirkning av kloksacillin, skal behandlingen seponeres umiddelbart.

Overfølsomhetsreaksjoner: Tidligere overfølsomhetsreaksjoner overfor penicilliner og cefalosporiner. I sjeldne tilfeller kan det oppstå en anafylaktisk reaksjon innen 20–40 minutter.

Encefalopati: Penicilliner kan forårsake encefalopati som kan være ledsaget av forvirring, sløvhet, anfall eller unormale bevegelser når høye doser blir gitt til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller en defekt blod-hjernebarriere. I slike tilfeller bør/må dosen reduseres.

Antibiotika-assosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt: Har blitt rapportert for nesten alle antibakterielle midler, inkludert kloksacillin. Det kan variere i alvorlighet fra mild til livstruende. Det er derfor viktig å vurdere denne diagnosen hos pasienter med diaré etter administrering av antibakterielle midler. Seponering av kloksacillinbehandling og administrering av spesifikk behandling for Clostridium difficile bør vurderes. Peristaltikkhemmende legemidler bør ikke gis.

(Kilde SPC: Cloxacillin Stragen og Navamedic 1 og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning)

 

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxi TS 1a pharma, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin Viatris, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline eg, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, Velamox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Penon, Phenoxymethylpenicillin EQL, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav 1a pharma, Amoxicillina Acido clavulanico teva, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Augmentin, Levmentin
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Referanser

 1. Stragen Nordic A/S, SmPC Stragen 1 g / 2 g (19-12818- 19-12819) 24.03.2023, https://www.legemiddelsok.no/
 2. World Health Organization., WHO Model Prescribing Information — Drugs used in bacterial infections, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42372/9241401079.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2001

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose