Neomycin

Generisk navn
Neomycin
Handelsnavn
Neomycin amdipharm
ATC-kode
A07AA01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE (uregistrert preparat).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Neomycinsulfat absorberes i liten grad gjennom intakte slimhinner i tarmen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Neomycin amdipharm tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Selektiv tarmdekontaminering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 25 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1 g/døgn.
   • For bruk til selektiv dekontaminering av tarm, bør neomycin fortrinnsvis brukes i kombinasjon med andre antibiotika som kolistin og med soppdrepende midler.

Hepatisk koma
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4]
   • 4 - 8 g/døgn fordelt på 4 doser.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE (uregistrert preparat).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Nyrelidelser

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE (uregistrert preparat).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE (uregistrert preparat).

Tarmantiseptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
A07AA07
A07AA12
A07AA06
A07AA09
Imidazolderivater
A07AC01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Kneepkens C.M.F. et al, Werkboek Kindergastro-enterologie, VU Uitgeverij, 2002, Tweede druk
 3. W.A. Kamps et al, Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie, VU University Press, 2005, ISBN 905383972
 4. Centrafarm Services BV, SPC Neomycine sulfaat (RVG 50746), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 22 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h50746.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose