Mikonazol, oralgel

Generisk navn
Mikonazol, oralgel
Handelsnavn
ATC-kode
A07AC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Mikonazol som oralgel absorberes systemisk.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

Mikonazol 20 mg/g oralgel: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Candidiasis i munn/farynks
 • Bukkalt
  • < 4 måneder
   [1] [2] [3]
   • Oralgel 20 mg/g: 0,6 ml/dose 4 ganger daglig.
   • Påfør en liten mengde oralgel i et tynt lag på slimhinnen i munnen ved hjelp av en finger eller en bomullspinne. Påfør gelen på ulike tidspunkt i munnen og bak i svelget for å unngå blokkering av luftveiene (Se "Advarsler og forsiktighetsregler").

  • 4 måneder til 2 år
   [1] [2] [3] [4]
   • Oralgel 20 mg/g: 1,25 ml/dose 4 ganger daglig.
   • Påfør en liten mengde oralgel i et tynt lag på slimhinnen i munnen ved hjelp av en finger eller en bomullspinne. Påfør gelen på ulike tidspunkt i munnen og bak i svelget for å unngå blokkering av luftveiene (Se "Advarsler og forsiktighetsregler").

  • 2 år til 18 år
   [1] [2] [4]
   • Oralgel 20 mg/g: 2,5 ml/dose 4 ganger daglig.
Candidiasis i øsofagus og mage-tarm-kanalen
 • Mukosalt
  • 4 måneder til 18 år
   [5]
   • Oralgel 20 mg/g: 20 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 250 mg/dose.
   • Pakningen med mikonazol oralgel inneholder en måleskje: 1 måleskje = 5 ml = 124 mg

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Mikonazol oralgel kan forårsake blokkering av luftveiene hos unge spedbarn, og føre til kvelning eller fare for dette. 

Svært vanlig (> 10 %): kvalme og oppkast.

Vanlig (1–10 %): oppstøt.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Barn hvor svelgerefleksen ikke er tilstrekkelig utviklet

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises ved bruk hos spedbarn og små barn grunnet risiko for faktisk eller risiko for kvelning som følge av blokkering av luftveiene. Oralgelen skal ikke påføres i munnen eller bak i svelget samtidig. Ekstra forsiktighet anbefales ved bruk til barn som er født for tidlig eller barn som har et nervesystem som utvikler seg langsomt. Oralgelen skal påføres tynt i små mengder på slimhinnen i munnen med en finger eller en bomullspinne, og ikke (ved amming) på morens brystvorter.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Tarmantiseptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
A07AA07
A07AA12

Neomycin

Neomycin amdipharm
A07AA01
A07AA06
A07AA09

Referanser

 1. Janssen-Cilag BV, SPC Daktarin ( RVG 07490) 30-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. de Vries TW, et al, Bijna-verstikking van een zuigeling door miconazol orale gel., Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2004, 148, 1598-1600
 3. Nederlands centrum jeugdgezondheid. , Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, www.ncj.nl/richtlijnen, Juni 2015
 4. Janssen-Cilag, SmPC Daktarin 2% orales Gel (17956-1), 12/2018
 5. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures - Human (CMDh), Final Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, as amended, https://www.hma.eu/269.html, Jan 2013

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose