Laktulose

Generisk navn
Laktulose
Handelsnavn
Duphalac, Laktulose MIP Pharma, Levolac
ATC-kode
A06AD11

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Laktulose og laktitol er kunstige disakkarider. Laktulose består av galaktose og fruktose, laktitol av galaktose og sorbitol. De spaltes av bakterier i tykktarmen og frigjør lavmolekylære organiske syrer. Lav pH i kolon reduserer produksjonen og absorpsjonen av NH3. Samtidig øker det osmotiske trykket i tykktarmen, hvilket binder vann og gir en laksativ effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Effekten inntrer først etter et par døgn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Duphalac mikst oppl med fruktsmak 667 mg/ml
Duphalac mikst oppl 667 mg/ml
Laktulose MIP Pharma mikst oppl 650 mg/ml
Levolac mikst oppl 670 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Forstoppelse
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 334 - 667 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Laktulose finnes i følgende konsentrasjoner: 650, 667 og 670 mg/ml. Doseringsanbefalingen er tatt utgangspunkt i laktulose 667 mg/ml:

    • 334 mg/kg/døgn = 0,5 ml/kg/døgn
    • 667 mg/kg/døgn = 1 ml/kg/døgn

    Dosering er avhengig av effekt og bivirkninger. 

    Ingen studier er blitt utført på bruk av laktulose til nyfødte.

  • 1 måned til 7 måneder
   • 400 - 700 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Laktulose finnes i følgende konsentrasjoner: 650, 667 og 670 mg/ml. Doseringsanbefalingen er tatt utgangspunkt i laktulose 667 mg/ml:

    • 400 mg/kg/døgn ≈ 0,6 ml/kg/døgn
    • 700 mg/kg/døgn ≈ 1 ml/kg/døgn

    På grunn av begrenset antall studier som har blitt utført i denne aldersgruppen, bør doseringsanbefaling fra preparatomtalen (SPC) brukes.

  • 7 måneder til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [6] [7]
   • 600 - 2000 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 66 g/døgn.
   • Laktulose finnes i følgende konsentrasjoner: 650, 667 og 670 mg/ml. Doseringsanbefalingen er tatt utgangspunkt i laktulose 667 mg/ml:

    • 600 mg/kg/døgn ≈ 0,9 ml/kg/døgn
    • 2000 mg/kg/døgn ≈ 3 ml/kg/døgn

    Dosen justeres etter konsistens på avføring og pasientens behov. Vanligvis kan dosen reduseres etter et par døgn til vedlikeholdsdose. Seponer gradvis.

Hepatisk koma / pre-koma
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 1000 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 100 g/døgn.
   • Laktulose finnes i følgende konsentrasjoner: 650, 667 og 670 mg/ml. Doseringsanbefalingen er tatt utgangspunkt i laktulose 667 mg/ml:

    • 1000 mg/kg/døgn = 1,5 ml/kg/døgn
Hyperammonemi
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [1]
   • 1000 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 100 g/døgn.
   • Brukes i behandling ved hyperammonemi for å eliminere bakterier fra fordøyelseskanalen, da de er en mulig kilde til ammonium.

    Behandling skal kun utføres i samråd med pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av laktulose for denne indikasjonen.

     

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Flatulens, kvalme og oppkast. Magesmerter og diaré ved høy dose. Langvarig bruk kan gi elektrolyttforstyrrelser.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Kan gi betydelig meteorisme, spesielt de første dagene. Diaré er tegn på for høy dosering. Illeluktende avføring.

Generelle kontraindikasjoner

Galaktosemi, gastrointestinal obstruksjon, perforasjon eller risiko for perforasjon (SPC).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Ved laktasemangel må laktoseinnholdet tas i betraktning.
 • Langvarig bruk kan gi elektrolyttforstyrrelser.
 • Ved magesmerter eller diaré, bør dosen reduseres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Midler mot forstoppelse

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Kontaktlaksantia

Bisakodyl

Dulcolax, Toilax, Toilax Kombinasjonspakning
A06AB02, A06AG02
A06AB08
A06AB58
A06AB06
Osmotisk virkende midler
A06AD12

Makrogol 3350

Laxiriva, Macrovic, Movicol, Movicol Junior
A06AD65

Makrogol 4000

Bellymed, Forlax, Macrogol 4000 caelo
A06AD15
Klystermidler
A06AG10
A06AG01
A06AG
A06AG11

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Baker SS, et al., Constipation in infants and children: evaluation and treatment. A medical position statement of the North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 1999, 612-26
 3. Dupont C, et al, Double-blind randomized evaluation of clinical and biological tolerance of polyethylene glycol 4000 versus lactulose in constipated children., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005, 41, 625-33
 4. Voskuijl W, et al., PEG 3350 (Transipeg) versus lactulose in the treatment of childhood functional constipation: a double blind, randomised, controlled, multicentre trial., Gut, 2004;, 53, 1590-4
 5. Gremse DA, et al., Comparison of polyethylene glycol 3350 and lactulose for treatment of chronic constipation in children., Clin Pediatr (Phila), 2002, 4, 225-9
 6. Candy DC, et al, Treatment of faecal impaction with polyethelene glycol plus electrolytes (PGE + E) followed by a double-blind comparison of PEG + E versus lactulose as maintenance therapy., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2006, 43, 65-70
 7. Rendeli C, et al, Polyethylene glycol 4000 vs. lactulose for the treatment of neurogenic constipation in myelomeningocele children: a randomized-controlled clinical trial., Aliment Pharmacol Ther 2006;;:, 2006, 15, 23:1259-65.
 8. Mylan IRE Healthcare Limited, SPC Duphalac (5562). Oppdateringsdato: 02.06.2020, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05562.pdf, 2020

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose