Sennaglykosider

Generisk navn
Sennaglykosider
Handelsnavn
Pursennid
ATC-kode
A06AB06

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Reflektorisk virkende avføringsmiddel. Stimulerer tykktarmen. Har ingen effekt på tynntarmen. Inneholder renset og standardisert ekstrakt av sennesbelger.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Forstoppelse:
  • Oralt:
   • 6-18 år: Pursennid: On-label
    X-prep: Uregistrert preparat

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Pursennid 12 mg tabletter:

 • Indikasjoner: Kortvarig lindring av tilfeldig forstoppelse (det vil si sjelden tarmtømming eller treg avføring). Tarmtømming som forberedelse til røntgenundersøkelse.
 • Dosering og administrasjonsmåte: 
  • Kortvarig lindring av tilfeldig forstoppelse:
   Den korrekte dosen er den laveste dosen som er nødvendig for å lindre forstoppelsen. Dosen varierer individuelt, men ligger vanligvis innen følgende område:
   • Voksne over 18 år: 2-4 tabletter om kvelden. Flere tabletter (opp til 6 tabletter daglig) kan tas etter råd fra lege om nødvendig.
   • Barn over 6 år: 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Maksimal daglig dose: 2 tabletter.
   • Pediatrisk populasjon: Ikke anbefalt til barn under 6 år.
  • Forberedelse til tarmtømming dagen før røntgenundersøkelse:
   • Voksne: 2-4 tabletter. 
  • Varighet av bruk: Legemidlet bør ikke brukes lengre enn én uke. Diskutér med lege ved brukover lengre tid.
  • Administrasjonsmåte: Sukkerdrasjerte tabletter tas oralt som en enkeltdose sammen med et glass vann om kvelden før sengetid.

(Informasjon hentet fra SPC til Pursennid 12 mg tabletter, 2531, oppdateringsdato: 26.10.2020).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Pursennid tab 12 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Forstoppelse
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [1] [3] [4]
   • Pursennid tabletter: 12-24 mg ved sengetid, avhengig av alder. Maks. 24 mg/døgn.
    On-label, men bør helst unngås til barn <12 år.

    X-Prep/X-Preap: Det finnes flere preparater med tilnærmet like navn, som alle er uregistrert i Norge. Det er ulike doseringer og indikasjoner for de forskjellige preparatene, slik at en generell doseringsanbefaling ikke kan gis. Vi henviser til pakningsvedlegg/SPC.

   • Behandlingsvarighet:

    Bør ikke brukes lenger enn 1 uke.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter og magekramper. Inntak hos små barn kan gi diaré, som kan medføre alvorlige utslett og blemmer i det perianale området. Risikoen for dette er større ved bruk av bleie.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Elektrolyttforstyrrelser. Kan forårsake melanose i tarmen, og kan muligens skade tarmens nevromuskulære funksjon. Sur urin farges gulbrun, alkalisk urin farges rød.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Langtidsbruk anbefales ikke: Langtidsbruk anbefales ikke på grunn av fare for permanent skade på tykktarmsslimhinnen, slik som melanosis coli. En annen risiko er irreversibel skade på myenterisk plexus i tarmen, som kan påvirke motiliteten negativt. Denne risikoen oppstår hovedsakelig ved langvarig bruk, så det anbefales å begrense bruken til maksimalt 7 dager.
 • Lite dokumentasjon: Få studier har blitt utført på effekt og bivirkninger av sennaglykosider. Sennaglykosider brukes sjelden i praksis, og på grunn av mangel på evidens, anbefales ikke sennaglykosider som førstevalg.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Midler mot forstoppelse

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Kontaktlaksantia

Bisakodyl

Dulcolax, Toilax, Toilax Kombinasjonspakning
A06AB02, A06AG02
A06AB08
A06AB58
Osmotisk virkende midler
A06AD12

Laktulose

Duphalac, Laktulose MIP Pharma, Levolac
A06AD11

Makrogol 3350

Movicol, Movicol Junior
A06AD65

Makrogol 4000

Bellymed, Forlax, Macrogol 4000 caelo
A06AD15
Klystermidler
A06AG10
A06AG01
A06AG
A06AG11

Referanser

 1. NVK, Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, www.nvk.nl, 2015
 2. Spiller HA et al, Skin breakdown and blisters from senna-containing laxatives in young children, Ann Pharmacother, 2003, May;37(5), 636-9
 3. Mylan Healthcare B.V, SmPC Sennocol (RVG 03184) 14 okt 2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Mylan Healthcare B.V, SmPc X-praep (RVG 07207) 20 mrt 2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Danmark, Pursennid 12 mg drasjerte tabletter, MT-nummer 2531. https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-02531.pdf, Sist oppdatert 26.10.20

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose