Salbutamol inhalasjon

Generisk navn
Salbutamol inhalasjon
Handelsnavn
Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
ATC-kode
R03AC02

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Airomir Autohaler inh aerosol, susp 0,1 mg/dose
Airomir inh aerosol, susp 0,1 mg/dose
Buventol Easyhaler inh pulv 100 mikrog/dose
Buventol Easyhaler inh pulv 200 mikrog/dose
Salamol Steri-Neb inh væske, oppl 2,5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Salbutamol inh væske, oppl 2,5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Salbutamol inh væske, oppl 5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Salbutamol inh væske, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Sultanol fertiginhalat inh væske, oppl 1,25 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Ventolin Nebules inh væske, oppl 2,5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Ventolin Nebules inh væske, oppl 5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Ventoline inh aerosol, susp 0,1 mg/dose
Ventoline inh pulv, disp 0,2 mg/dose
Ventoline inh væske, oppl 0,5 mg/ml
Ventoline inh væske, oppl 1 mg/ml
Ventoline inh væske, oppl 2 mg/ml
Ventoline inh væske, oppl 5 mg/ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Akutt astmaanfall
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon. Avhengig av sykdomsbilde, takykardi og arteriell blodgass, økes salbutamol trinnvis hvert 10. minutt:
    0,1-0,5 mikrogram/kg/minutt: 0,1 mikrogram/kg/minutt per trinn
    0,5-1,0 mikrogram/kg/minutt: 0,2 mikrogram/kg/minutt per trinn
    1,0-10 mikrogram/kg/minutt: 0,5 mikrogram/kg/minutt per trinn.
   • Administrer på intensivavdeling med monitorering, vær obs på hypokalemi.
    Behovet for en metningsdose (15 mikrogram/kg over 10 minutter via intravenøs administrasjon) er diskutabelt, spesielt dersom nebulisering utføres hyppig.

 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsvæske til nebulisator
   • < 5 år
    • (Ved SpO2 ≤ 94%) 2,5 mg/dose, kun én gang. I kombinasjon med ipratropiumbromid, 0,25 mg/dose.
     • Dersom barnet er svært tett/kortpustet, skal nebulisering med salbutamol fortsette så ofte som nødvendig. Ipratropiumbromid skal ko-administreres (minimum) ved de to første inhalasjonene.
     • Ved utilstrekkelig effekt etter 1-2 inhalasjoner: Start lavdose prednisolon.
   • 5 år til 18 år
    • (Ved SpO2 ≤ 94%) 5 mg/dose, kun én gang. Kombinert med ipratropiumbromid, 0,5 mg/dose.
     • Dersom barnet er svært tett/kortpustet, skal nebulisering med salbutamol fortsette så ofte som nødvendig. Ipratropiumbromid skal ko-administreres (minimum) ved de to første inhalasjonene.
     • Ved utilstrekkelig effekt etter 1-2 inhalasjoner: Start lavdose prednisolon.
  • Inhalasjonsaerosol
   • 0 år til 18 år
    • (Ved SpO2 >94%) med inhalasjonskammer: 400 - 800 mikrogram/dose, kun én gang. Kombinert med ipratropiumbromid, 80 mikrogram/dose.
     • Dersom barnet er svært tett/kortpustet, skal nebulisering med salbutamol fortsette så ofte som nødvendig. Ipratropiumbromid skal ko-administreres (minimum) ved de to første inhalasjonene.
     • Ved utilstrekkelig effekt etter 1-2 inhalasjoner: Start lavdose prednisolon.
Bronkodilatasjon (kortvarig) ved intermitterende astmalidelser
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonspulver
   • 6 år til 18 år
    [1] [2]
    • 100 - 200 mikrogram/dose, ved behov 1–4 ganger daglig, maksimalt 8 ganger daglig.
    • Maksimal dose i en hjemmesituasjon: 200 mikrogram 8 ganger daglig. Om dette ikke er tilstrekkelig, bør pasienten ha tilsyn av lege.

  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [1] [2]
    • 100 - 400 mikrogram/dose, ved behov 1–4 ganger daglig, maksimalt 8 ganger daglig, maks: 3200 mikrogram/døgn.
    • Maksimal dose i en hjemmesituasjon: 200 mikrogram 8 ganger daglig. Om dette ikke er tilstrekkelig, bør pasienten ha tilsyn av lege.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonskammer ift. alder:
0–3 år: Forstøver, aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–6 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥7 år: Alternativ: Aerosol, inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Adrenergika, midler til inhalasjon

Selektive beta-2-agonister
R03AC13
R03AC12
R03AC03
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06
R03AK10

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved administrasjon av et beta-2-sympatomimetikum hos barn under 1 år, bør det tas hensyn til mulig økning i dyspné og/eller (forbigående) hypoksemi på grunn av en motstridende effekt på avslapning av muskulaturen i bronkiene.

Kortvirkende sympatomimetiske preparater brukes i perioder med bronkokonstriksjon. Som monoterapi har de ingen effekt eller til og med en negativ effekt på hyperreaktiviteten i bronkiene.

Ved utilstrekkelig overvåkning av astma i henhold til GINA-retningslinjene må man bytte til trinn 2 i henhold til SKLs konsensus for astma (legge til et inhalasjonskortikosteroid).
Valg av legemiddelform er avhengig av pasientens alder og preferanse. Det er best å forskrive doseringsaerosol med inhalasjonskammer grunnet bedre fordeling i lungene: Babyhaler (1-4 år), Volumatic (> 4 år), AeroChamber med babymaske 0-1 år; med barnemaske 1-4 år; med munnstykke > 4 år. Et inhalasjonskammer skal brukes med maske hos barn under 4 år. Hos barn > 7 år, kan man velge mellom en autohaler eller tørrpulverinhalator (Diskus, Novolizer, Cyclohaler, Easyhaler, Clickhaler). Bruk av tørrpulverinhalator (DPI) av barn: Mesteparten av de kliniske studiene ble utført med Turbuhaler og Diskus. Det er få, om noen, kjente studier om bruk av andre DPIer av barn under 12 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. NVK , Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013
 2. BIndels PJE et al, NHG Standaard Astma bij Kinderen (derde herziening), Huisarts Wet, 2014, 57(2), 70-80

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose