Vilanterol og flutikasonfuroat inhalasjon

Generisk navn
Vilanterol og flutikasonfuroat inhalasjon
Handelsnavn
Relvar Ellipta
ATC-kode
R03AK10

Vilanterol og flutikasonfuroat inhalasjon

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Relvar Ellipta inh pulv, disp 184 mikrog/22 mikrog
Relvar Ellipta inh pulv, disp 92 mikrog/22 mikrog

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Astma
  • Til inhalasjon
    • ≥ 12 år
      [1]
      • 1 inhalasjon med flutikasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram en gang daglig. Om nødvendig, kan dosen økes til 1 inhalasjon med 184/22 mikrogram en gang daglig.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen. 

Forebygging av sopp i munn: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Barn som ikke klarer å spytte ut kan svelge vannet. 

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Adrenergika, midler til inhalasjon

Selektive beta-2-agonister
R03AC13

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC12
R03AC03
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06

Bivirkninger spesifikke for barn

Det sees flere systemiske bivirkninger ved flutikasondoser ≥1000 mikrogram.
Svært sjelden (< 0,01%): Veksthemning. Angst, søvnproblemer, atferdsendringer (inkludert hyperaktivitet og irritabilitet).
Depresjon og aggresjon er også rapportert.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

  1. GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , SmPC Relvar Ellipta (EU/1/13/886/001-003) 13-02-2019, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose