Doksapram

Generisk navn
Doksapram
Handelsnavn
Dopram
ATC-kode
R07AB01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Premature nyfødte:
Vd: gjennomsnittsverdier på 4–7,3 L/kg
T½: gjennomsnittsverdier på 6,6–9,9 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dopram inj, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Idiopatisk apné (ikke-responsiv til maksimal dose koffein)

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Uro, irritasjon, urolig motorisk aktivitet, gastrointestinale plager (mer oppblåst mage med CPAP), matretensjon, oppstøt.

Høy dose forårsaker mange bivirkninger: hypertensjon, overopphisselse, lett forstyrret leverfunksjon, irritasjon i mage-tarmkanalen, omfattende spyttdannelse.

Symptomer på forgiftning: hypotermi, omfattende spyttdannelse, overdreven tåreproduksjon, tremor, urolig motorisk aktivitet, hyperaktivitet, svekket leverfunksjon.

Nekrotiserende enterokolitt og negativ effekt på kognitiv utvikling.

Hypokalemi (Shimokaze 2018; Fisher 2013).

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Dersom det oppstår plutselig hypotensjon eller dyspné bør behandlingen seponeres.
Enkelte injeksjonspreparat inneholder benzylalkohol. Mulig forlengelse av QT -intervall. Barn responderer ikke alltid godt på doksapram.
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Lungesurfaktanter
R07AA02
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX31
R07AX30

Referanser

 1. Beaudry MA, et al, Pharmacokinetics of doxapram in idiopathic apnea of prematurity, Dev Pharmacol Ther, 1988, 11(2), 65-72
 2. Jamali F, et al, Doxapram dosage regimen in apnea of prematurity based on pharmacokinetic data, Dev Pharmacol Ther, 1988, 11(5), 253-7
 3. Barrington KJ, et al, Dose-response relationship of doxapram in the therapy for refractory idiopathic apnea of prematurity, Pediatrics, 1987, Jul;80(1), 22-7
 4. Miyata M, et al, Dynamic QT/RR relationship of cardiac conduction in premature infants treated with low-dose doxapram hydrochloride, J Perinat Med, 2007, 35(4), 330-3
 5. Dani C, et al, Brain hemodynamic effects of doxapram in preterm infants, Biol Neonate, 2006, 89(2), 69-74
 6. Henderson-Smart DJ, et al, Doxapram treatment for apnea in preterm infants, Cochrane Database Syst Rev, 2001, (4), CD000074
 7. Maillard C, et al, QT interval lengthening in premature infants treated with doxapram, Clin Pharmacol Ther, 2001, Dec;70(6), 540-5
 8. Roll C, et al, Effect of doxapram on cerebral blood flow velocity in preterm infants, Neuropediatrics. , 2004 , Apr;35(2), 126-9
 9. Henderson-Smart DJ, et al, Doxapram versus methylxanthine for apnea in preterm infants, Cochrane Database Syst Rev, 2000, (2), CD000075
 10. Barbe F, et al, Severe side effects and drug plasma concentrations in preterm infants treated with doxapram. , Ther Drug Monit., 1999, Oct;21(5), 547-52
 11. Poets CF, et al, Effect of doxapram on episodes of apnoea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants, Biol Neonate, 1999, Oct;76(4):, 207-13
 12. Moller JC, et al, A comparative study about the therapeutic effect of theophylline and doxapram in apnoeic disorders, Klin Padiatr., 1999, Mar-Apr;211(2):, 86-91
 13. De Villiers GS, et al, Second-degree atrioventricular heart block after doxapram administration, J Pediatr, 1998, Jul;133(1), 149-50
 14. Huon C, et al, Low-dose doxapram for treatment of apnoea following early weaning in very low birthweight infants: a randomized, double-blind study, Acta Paediatr, 1998 , Nov;87(11), 1180-4
 15. Barrington KJ, et al, Randomized, controlled, blinded trial of doxapram for extubation of the very low birthweight infant, Acta Paediatr, 1998 , Feb;87(2), 191-4
 16. Romeo MG, et al, Oral administration of doxapram in preterm neonates with aminophylline-resistant idiopathic apnea crisis, Pediatr Med Chir, 1995, Mar-Apr;17(2), 123-6
 17. Bairam A, et al, Doxapram for the initial treatment of idiopathic apnea of prematurity, Biol Neonate, 1992, 61(4):, 209-13
 18. Brion LP, et al, Low-dose doxapram for apnea unresponsive to aminophylline in very low birthweight infants, J Perinatol., 1991, Dec;11(4), 359-64
 19. Kumita H, et al, Low-dose doxapram therapy in premature infants and its CSF and serum concentrations, Acta Paediatr Scand, 1991 , Aug-Sep;80(8-9), 786-91
 20. Tay-Uyboco J, et al, Clinical and physiological responses to prolonged nasogastric administration of doxapram for apnea of prematurity, Biol Neonate, 1991, 59(4), 190-200
 21. Jamali F, et al, Lack of a pharmacokinetic interaction between doxapram and theophylline in apnea of prematurity, Dev Pharmacol Ther, 1991, 16(2), 78-82
 22. Bairam A, et al, Low-dose doxapram for apnoea of prematurity, Lancet., 1986, Apr 5;1(8484), 793-4
 23. Eyal F, et al, Aminophylline versus doxapram in idiopathic apnea of prematurity: a double-blind controlled study, Pediatrics, 1985, Apr;75(4), 709-13
 24. Peliowski A, et al, A blinded, randomized, placebo-controlled trial to compare theophylline and doxapram for the treatment of apnea of prematurity., J Pediatr., 1990, Apr 16(4), 648-53
 25. Bairam A, et al, Gastrointestinal absorption of doxapram in neonates, Am J Perinatol, 1991, Mar 8 (2), 110-3
 26. Rademaker, CMA et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 27. Flint R, et al., Retrospecive study shows that doxapram therapy avoided the need for endotracheal intubation in most premature neonates, Acta Paediatr, 2017, 106, 733-9
 28. Fischer C, et al. , Doxapram and hypokalaemia in very preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal., 2013, 98, F416-418
 29. Shimokaze T, et al. , Blood potassium and urine aldosterone after doxapram therapy for preterm infants., J Perinatol., 2018, 38, 702-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose