Naturlige fosfolipider

Generisk navn
Naturlige fosfolipider
Handelsnavn
Curosurf
ATC-kode
R07AA02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Curosurf endotrakeopulm inst væske, susp 80 mg/ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Early rescue treatment of neonatal respiratory distress syndrome (nRDS)
 • Endotrakealt
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 37 uker
   [1] [3] [4] [5]
   • Startdose: 100 - 200 mg/kg/dose Gjenta om nødvendig med 100 mg/kg/dose..
    • Administrasjon via LISA-metoden anbefales hvis mulig. I så fall er minimumsdosen 150 mg/kg.
    • En rekke studier viser at en startdose på 200 mg/kg/dose kan være mer effektiv. 

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Respirasjonsstimulerende midler
R07AB01
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX31
R07AX30

Bivirkninger spesifikke for barn

Svært vanlige (> 10 %): Bradykardi, sepsis.

Vanlige (1–10 %): Redusert oksygenmetning.

Mindre vanlige (0,1–1 %): Vasokonstriksjon, blekhet, hypotensjon eller hypertensjon, apné, hyperkapni eller hypokapni, intrakraniell blødning kan forekomme.

Trakeal eller bronkial obstruksjon kan forekomme i en kort periode rett etter administrasjon, noe som kan løses på 30–60 sekunder ved å øke innblåsningstrykket.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Lungebetennelse og sepsis, fordi det kan ha en negativ effekt på fagocytosen av fettemulsjoner av makrofager og leukocytter.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Før behandling med Curosurf startes bør barnets generelle tilstand stabiliseres. Det anbefales å korrigere metabolsk og respiratorisk acidose, hypotensjon, anemi, hypoglykemi og hypotermi før administrasjon.

Grundig endotrakealsuging før behandling er nødvendig for å redusere risikoen for at slim blokkerer endotrakealtuben.

Mekanisk ventilasjon bør fortesettes etter administrering under (fortrinnsvis) kontinuerlig transkutan PaO2-måling. Tett overvåking av arterielle blodgasser, fraksjon av inhalert oksygen (FiO2) og ventilasjonstrykk under behandling er nødvendig. Forbedring av oksygenering skjer i løpet av minutter, noe som krever justering (reduksjon) av oksygenkonsentrasjonen i ventilasjonsluften og av ventilasjonstrykket for å forhindre hyperoksemi, overstrekk av lungene og dødelig pulmonal luftlekkasje. Ved ventilering på høye frekvenser (> 60/min og ekspirasjonstid < 0,6s) bør man være forsiktig for å sikre at ekspirasjonstiden er tilstrekkelig lang. For å unngå hyperoksi og øyeproblem hos premature, må ikke det arterielle oksygentrykket overskride ønskede verdier; om nødvendig, juster oksygenkonsentrasjonen i inspirasjonsluften.

Avbryt behandlingen ved: Bradykardi, hypotensjon, redusert oksygenmetning, refluks og alvorlig apné.

I løpet av de første 6 timene etter administrering bør trakeal aspirasjon unngås så mye som mulig.

Ved utilstrekkelig respons eller raskt tilbakefall bør andre årsaker til umodenhet, slik som en patentert ductus arteriosus eller pneumoni, utelukkes. Ved de første tegn på infeksjon under behandlingen bør antibiotika gis.

Nyfødte med langvarig (> 3 uker) herniering av membranene, kan ha pulmonal hypoplasi som ikke reagerer optimalt på eksogent lungesurfaktant.

 

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Chiesi Pharmaceuticals BV, SmPC Curosurf (RVG 16150) 07-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. Sweet DG, et al ., European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome- 2019 Update, Neonatology, 2019, 115(4), 432-450
 4. Tridente A, et al, Porcine vs bovine surfactant therapy for preterm neonates with RDS: systematic review with biological plausibility and pragmatic meta-analysis of respiratory outcomes. , Respir Res, 2019, Feb 6;20(1), 28
 5. Ng EH, et al, Guidelines for surfactant replacement therapy in neonates, Paediatr Child Health., 2021, Feb 1;26(1), 35-49

Oppdateringer

 • 08 mars 2022 12:26: Justert dosering iht 2019 consensus guideline

Konsentrasjonsmåling


Overdose