Fusidinsyre oral

Generisk navn
Fusidinsyre oral
Handelsnavn
Fucidine
ATC-kode
J01XC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fusidin virker ved å hemme bakterienes proteinsyntese. Midlet har bakteriostatisk effekt ved lave, men baktericid effekt ved høye konsentrasjoner. Fusidin er et steroidantibiotikum, men har ingen hormonelle effekter. Kan administreres peroralt eller lokalt (salve).
Antibakterielt spektrum: Virker særlig på stafylokokker, men enkelte kloner av gule stafylokokker som forårsaker bulløs impetigo har vist nedsatt følsomhet for fusidin. Grampositive stavbakterier og anaerobe bakterier (som klostridier og bakteroides) er også ofte følsomme. Gramnegative stavbakterier (som enterobakterier og pseudomonas) er resistente. Fusidin inaktiveres raskt og har liten økoskygge (se L1.1 Bivirkninger).

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Fucidine tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak

Fucidin Oral Suspension 250 mg/5 mL: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • < 12 år
   [2]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 6 dager

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 1500 mg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 6 dager

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som magesmerter, kvalme og oppkast, diaré. Ved parental bruk, smerter og tromboflebitt på injeksjonsstedet, ved ekstravasasjon vevsirritasjon og ev. nekrose. 

Potensielt alvorlige: Hematologiske bivirkninger er sjeldne, reversible og sees først og fremst ved behandling utover 2 uker. Allergi/anafylaksi. Hyperbilirubinemi, ikterus, økning i andre leverparametre, hepatorenalt syndrom, akutt nyresvikt. Lokal applikasjon kan gi hypersensitivitetsreaksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Må ikke gis til nyfødte pga. risiko for kjerneikterus.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Fusidinsyre fortrenger bilirubin fra bindingsstedet på albumin in vitro, noe som må tas i betraktning spesielt for premature spedbarn, men også for nyfødte med gulsott, acidose eller som er alvorlig syke.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forsiktighet ved leverlidelser; bør ikke brukes ved leversvikt.

Andre antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glykopeptid antibakterielle midler
J01XA04

Teikoplanin

Targocid, Targocid kohlpharma
J01XA02
J01XA01
Polymyksiner
J01XB01
Nitrofuranderivater

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine apotex
J01XE01
Andre antibakterielle midler

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Fosfomycin

Fosfomycin Infectopharm, Monuril
J01XX01

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Leo Pharma BV, SPC Fucidin (RVG 01369) 22-4-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016

Oppdateringer

 • 21 september 2020 10:21: Local administrative changes
 • 21 september 2020 10:21: Local administrative changes
 • 21 september 2020 10:21: Local administrative changes

Konsentrasjonsmåling


Overdose