Fusidinsyre oral

Generisk navn
Fusidinsyre oral
Handelsnavn
Fucidine
ATC-kode
J01XC01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Fucidine tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak

Fucidin Oral Suspension 250 mg/5 mL: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fusidin virker ved å hemme bakterienes proteinsyntese. Midlet har bakteriostatisk effekt ved lave, men baktericid effekt ved høye konsentrasjoner. Fusidin er et steroidantibiotikum, men har ingen hormonelle effekter. Kan administreres peroralt eller lokalt (salve).
Antibakterielt spektrum: Virker særlig på stafylokokker, men enkelte kloner av gule stafylokokker som forårsaker bulløs impetigo har vist nedsatt følsomhet for fusidin. Grampositive stavbakterier og anaerobe bakterier (som klostridier og bakteroides) er også ofte følsomme. Gramnegative stavbakterier (som enterobakterier og pseudomonas) er resistente. Fusidin inaktiveres raskt og har liten økoskygge (se L1.1 Bivirkninger).

 

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • < 12 år
   [2]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 6 dager

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 1500 mg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 6 dager

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre antibakterielle midler

Glykopeptid antibakterielle midler
J01XA04
J01XA02
J01XA01
Polymyksiner
J01XB01
Nitrofuranderivater

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine apotex
J01XE01
Andre antibakterielle midler

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Fosfomycin

Fosfomycin Infectopharm, Monuril
J01XX01

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som magesmerter, kvalme og oppkast, diaré. Ved parental bruk, smerter og tromboflebitt på injeksjonsstedet, ved ekstravasasjon vevsirritasjon og ev. nekrose. 

Potensielt alvorlige: Hematologiske bivirkninger er sjeldne, reversible og sees først og fremst ved behandling utover 2 uker. Allergi/anafylaksi. Hyperbilirubinemi, ikterus, økning i andre leverparametre, hepatorenalt syndrom, akutt nyresvikt. Lokal applikasjon kan gi hypersensitivitetsreaksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Må ikke gis til nyfødte pga. risiko for kjerneikterus.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Fusidinsyre fortrenger bilirubin fra bindingsstedet på albumin in vitro, noe som må tas i betraktning spesielt for premature spedbarn, men også for nyfødte med gulsott, acidose eller som er alvorlig syke.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forsiktighet ved leverlidelser; bør ikke brukes ved leversvikt.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Leo Pharma BV, SPC Fucidin (RVG 01369) 22-4-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016

Oppdateringer

 • 30 juli 2020 13:37: Local administrative changes
 • 30 juli 2020 13:29: Local administrative changes
 • 30 juli 2020 13:19: Local administrative changes

Konsentrasjonsmåling


Overdose