Fosfomycin

Generisk navn
Fosfomycin
Handelsnavn
Fosfomycin Infectopharm, Monuril
ATC-kode
J01XX01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fosfomycin hemmer enzymet enol pyruviltransferase som er nødvendig for syntese av bakterienes cellevegg. Det er ikke kryssresistens med andre antibiotikaklasser.

Antibakterielt spektrum: Det antibakterielle spektrum omfatter mange gramnegative og grampositive bakterier inkludert E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., E. faecalis, P. aeruginosa og Serratia spp. Resistens mot fosfomycin skyldes endret transport av celleveggsmetabolitter, men forekomsten av slike mutasjoner er lavere i sure miljøer. Da det ikke er kryssresistens kan fosfomycin være et aktuelt alternativ ved behandling av gramnegative stavbakterier med ESBL-produksjon eller vankomycinresistente enterokokker.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Intravenøs behandling:

Farmakokinetikken hos barn og ungdom i alderen 3–15 år og nyfødte som er født til termin med normal nyrefunksjon, er generelt sammenlignbar med det man finner hos friske voksne:
Cmax (4g): 200 mcg/ml 
Cmax (8g): 400 mcg/ml 
Vd: 0,3 L/kg
Cl: 6,1±1,0 L/time
t½: 2 timer
Hos spedbarn og babyer i alderen opptil 12 måneder er halveringstiden for fosfomycin forlenget, avhengig av hvilket stadium nyrene har nådd i utviklingen.

Oral behandling:

Følgende parametre er funnet:
Tmax: 2 timer. Inntak med mat reduserer absorpsjonshastigheten (tmax = 4 timer) og absorpsjonen med 15 %
Cl: 16,9±3,5 L/time
t½: 5,7±2,8 timer
Biotilgjengelighet: 37 %

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Fosfomycin Infectopharm pulv til inf væske oppl 40 mg/ml
Monuril granulat til mikst, oppl 3000 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Administrering dosegranulat: Gis 2–3 timer etter et måltid og helst før sengetid, og etter å ha tømt urinblæren.

 

Doseringer

Urinveisinfeksjoner
 • Oralt
  • ≥ 12 år
   [2]
   • 3 g/dose fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrer 2-3 timer før eller etter et måltid og helst før sengetid, og etter å ha tømt urinblæren. 

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • Postkonsepsjonell alder < 40 uker
   [1]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • Postkonsepsjonell alder 40 uker til 44 uker
   [1]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 måned til 12 måneder og < 10 kg
   [1]
   • 200 - 300 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 år til 12 år og 10 til 40 kg
   [1]
   • 200 - 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
  • ≥ 12 år og ≥ 40 kg
   [1]
   • 12 - 24 g/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maksimal enkeltdose: 8 g/dose.
    • Osteomyelitt, nosokomiale infeksjoner i de nedre luftveiene: 12–24 g/døgn i 2-3 doser
    • Kompliserte urinveisinfeksjoner: 12–16 g/døgn i 2-3 doser
    • Bakteriell meningitt: 16-24 g/døgn i 3-4 doser

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ved oral administrasjon: Justering av dosen er ikke nødvendig.

Ved intravenøs administrasjon:

Øk startdosen med 100 %, maks. 8 g hver gang, og deretter:

Kreatininclearance 30-40 ml/min: 60–70 % av standard dose per døgn i 2–3 doser;

Kreatininclearance 20-30 ml/min: 40-60% av standard dose per døgn i 2–3 doser;

Kreatininclearance 10-20 ml/min: 20-40% av standard dose per døgn i 1–3 doser;

 

Ved dialyse

intermitterende hemodialyse: 2 g etter hver dialyse.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
De vanligste bivirkningene er hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, dyspepsi og vulvo-vaginitt. Det forekommer også allergiske reaksjoner så som anafylaksi, astma og ulike hudreaksjoner. Fosfomycin kan utløse Clostridium difficile-assosiert diaré på samme måte som andre antibiotika.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Det er begrenset dokumentasjon ved bruk hos gravide, ammende og barn, og man bør derfor være forsiktig med forskrivning til slike pasienter. Fosfomycin bør unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Andre antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glykopeptid antibakterielle midler
J01XA04

Teikoplanin

Targocid, Targocid kohlpharma
J01XA02
J01XA01
Polymyksiner
J01XB01
Steroid antibakterielle midler
J01XC01
Nitrofuranderivater

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine apotex
J01XE01
Andre antibakterielle midler

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08

Referanser

 1. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, SmPC Fomicyt (RVG 115433) 31-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zambon Nederland B.V., SmPC Monuril (RVG 13066) 01-09-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose