Fosfomycin

Generisk navn
Fosfomycin
Handelsnavn
Fosfomycin Infectopharm, Monuril
ATC-kode
J01XX01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Fosfomycin Infectopharm pulv til inf væske oppl 40 mg/ml
Monuril granulat til mikst, oppl 3000 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fosfomycin hemmer enzymet enol pyruviltransferase som er nødvendig for syntese av bakterienes cellevegg. Det er ikke kryssresistens med andre antibiotikaklasser.

Antibakterielt spektrum: Det antibakterielle spektrum omfatter mange gramnegative og grampositive bakterier inkludert E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., E. faecalis, P. aeruginosa og Serratia spp. Resistens mot fosfomycin skyldes endret transport av celleveggsmetabolitter, men forekomsten av slike mutasjoner er lavere i sure miljøer. Da det ikke er kryssresistens kan fosfomycin være et aktuelt alternativ ved behandling av gramnegative stavbakterier med ESBL-produksjon eller vankomycinresistente enterokokker.

Farmakokinetiske data

Intravenøs behandling:

Farmakokinetikken hos barn og ungdom i alderen 3–15 år og nyfødte som er født til termin med normal nyrefunksjon, er generelt sammenlignbar med det man finner hos friske voksne:
Cmax (4g): 200 mcg/ml 
Cmax (8g): 400 mcg/ml 
Vd: 0,3 L/kg
Cl: 6,1±1,0 L/time
t½: 2 timer
Hos spedbarn og babyer i alderen opptil 12 måneder er halveringstiden for fosfomycin forlenget, avhengig av hvilket stadium nyrene har nådd i utviklingen.

Oral behandling:

Følgende parametre er funnet:
Tmax: 2 timer. Inntak med mat reduserer absorpsjonshastigheten (tmax = 4 timer) og absorpsjonen med 15 %
Cl: 16,9±3,5 L/time
t½: 5,7±2,8 timer
Biotilgjengelighet: 37 %

Doseringer

Urinveisinfeksjoner
 • Oralt
  • ≥ 12 år og < 50 kg
   [2]
   • 2 g/dose, kun én gang.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrer 2-3 timer før eller etter et måltid og helst før sengetid, og etter å ha tømt urinblæren. 

  • ≥ 12 år og ≥ 50 kg
   [2]
   • 3 g/dose, kun én gang.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrer 2-3 timer før eller etter et måltid og helst før sengetid, og etter å ha tømt urinblæren. 

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • Postkonsepsjonell alder < 40 uker
   [1]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • Postkonsepsjonell alder 40 uker til 44 uker
   [1]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 måned til 12 måneder og < 10 kg
   [1]
   • 200 - 300 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 år til 12 år og 10 til 40 kg
   [1]
   • 200 - 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
  • ≥ 12 år og ≥ 40 kg
   [1]
   • 12 - 24 g/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maksimal enkeltdose: 8 g/dose.
    • Osteomyelitt, nosokomiale infeksjoner i de nedre luftveiene: 12–24 g/døgn i 2-3 doser
    • Kompliserte urinveisinfeksjoner: 12–16 g/døgn i 2-3 doser
    • Bakteriell meningitt: 16-24 g/døgn i 3-4 doser

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Administrering dosegranulat: Gis 2–3 timer etter et måltid og helst før sengetid, og etter å ha tømt urinblæren.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ved oral administrasjon: Justering av dosen er ikke nødvendig.

Ved intravenøs administrasjon:

Øk startdosen med 100 %, maks. 8 g hver gang, og deretter:

Kreatininclearance 30-40 ml/min: 60–70 % av standard dose per døgn i 2–3 doser;

Kreatininclearance 20-30 ml/min: 40-60% av standard dose per døgn i 2–3 doser;

Kreatininclearance 10-20 ml/min: 20-40% av standard dose per døgn i 1–3 doser;

 

Ved dialyse

intermitterende hemodialyse: 2 g etter hver dialyse.

Andre antibakterielle midler

Glykopeptid antibakterielle midler
J01XA04
J01XA02
J01XA01
Polymyksiner
J01XB01
Steroid antibakterielle midler
J01XC01
Nitrofuranderivater

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine apotex
J01XE01
Andre antibakterielle midler

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
De vanligste bivirkningene er hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, dyspepsi og vulvo-vaginitt. Det forekommer også allergiske reaksjoner så som anafylaksi, astma og ulike hudreaksjoner. Fosfomycin kan utløse Clostridium difficile-assosiert diaré på samme måte som andre antibiotika.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Det er begrenset dokumentasjon ved bruk hos gravide, ammende og barn, og man bør derfor være forsiktig med forskrivning til slike pasienter. Fosfomycin bør unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Referanser

 1. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, SmPC Fomicyt (RVG 115433) 31-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zambon Nederland B.V., SmPC Monuril (RVG 13066) 19-12-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose