Koagulasjonsfaktor IX

Generisk navn
Koagulasjonsfaktor IX
Handelsnavn
Alprolix, BeneFIX, Idelvion, Immunine, Octanine, Refixia
ATC-kode
B02BD04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Det er kun gjort noen få studier på farmakokinetikk på koagulasjonspreparater til barn. Enkelte studier har vist at halveringstiden for koagulasjonsfaktorkonsentrat hos små barn kan være 2 - 4 timer kortere enn hos voksne hemofilipasienter (t1/2: 18-24 timer). Dette er sannsynligvis på grunn av forskjellen i plasmavolum og kroppssammensetning, som påvirker clearance og forkorter halveringstiden.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Alprolix pulv+væske til inj oppl 1000 IU
Alprolix pulv+væske til inj oppl 2000 IU
Alprolix pulv+væske til inj oppl 250 IU
Alprolix pulv+væske til inj oppl 3000 IU
Alprolix pulv+væske til inj oppl 500 IU
BeneFIX pulv+væske til inj oppl 2000 IE
Idelvion pulv+væske til inj oppl 1000 IE
Idelvion pulv+væske til inj oppl 2000 IE
Idelvion pulv+væske til inj oppl 250 IE
Idelvion pulv+væske til inj oppl 500 IE
Immunine pulv+væske til inj/inf oppl 1200 IE
Immunine pulv+væske til inj/inf oppl 600 IE
Octanine pulv+væske til inj oppl 1000 IE
Octanine pulv+væske til inj oppl 500 IE
Refixia pulv+væske til inj oppl 1000 IE
Refixia pulv+væske til inj oppl 2000 IE
Refixia pulv+væske til inj oppl 500 IE

De regionale helseforetakenes anbefalinger: Blodkoagulasjonsfaktorer

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

LETT BLØDNING (begynnende hemartrose, nasal og gingival blødning, hematuri)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 30 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 0.3 IE/ml

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 30 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 0,3 IE/ml

ALVORLIG BLØDNING (alvorlig leddblødning med mobilitetsbegrensning, muskelblødning i over- og underarm, legg og iliopsoas-muskel og alvorlig traume uten synlig blødning)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • Startdose: 50 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 25 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 0.5 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: > 0.25 IE/ml

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 50 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 25 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 0,5 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: > 0,25 IE/ml

LIVSTRUENDE BLØDNING (hodeskade, blødning i fordøyelseskanalen, abdominalt traume, blødning som er truende for luftveiene)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1.0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: > 0.5 IU/ml

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1,0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: > 0,5 IE/ml

LETT HODESKADE (fall fra < 50 cm høyde, lett slag mot hodet)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1.0 IE/ml

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1,0 IE/ml

MODERAT HODESKADE (fall fra > 50 cm høyde/trinn, hardt slag mot hodet)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1.0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0.5-1.0 IE/ml (2-3 dager)

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1,0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0,5–1,0 IE/ml (2–3 døgn)

ALVORLIG HODESKADE (hjernerystelse eller hjernekontusjon)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1.0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0.5-1.0 IE/ml (3-10 dager)

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1,0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0,5–1,0 IE/ml (3–10 døgn)

INTRAKRANIELL BLØDNING
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1.0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0.5-1.0 IE/ml (10 dager eller mer)

  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Innledende målplasmakonsentrasjon: 1,0 IE/ml
    Målplasmakonsentrasjon for intermitterende administrasjon: 0,5–1,0 IE/ml (10 døgn eller mer)

Substitusjonsbehandling ved kirurgi med moderat til alvorlig hemofili
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter startdosen gis første vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Avhengig av plasmakonsentrasjon (bunnkonsentrasjon). Målverdier: Dag 1: 0,8-1,0 IE/ml. Dag 2-5: 0,5-0,8 IE/ml. Dag > 6: 0,3-0,5 IE/ml.

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 100 IE/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter startdosen gis første vedlikeholdsdose: 50 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Avhengig av plasmakonsentrasjon (bunnkonsentrasjon). Målverdier: Dag 1: 0,8–1,0 IE/ml. Dag 2–5: 0,5–0,8 IE/ml. Dag > 6: 0,3–0,5 IE/ml.

Profylakse mot blødning
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 30 - 50 IE/kg/dose 2 ganger i uken.
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 30 - 50 IE/kg/dose 2 ganger i uken.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Vitamin K og andre hemostatika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K

Fytomenadion (Vitamin K)

KA-Vit, Ka-Vit unimedic, Konakion MM, Konakion Novum, Konakion novum, Konakion orifarm, Vitacon
B02BA01
Andre systemiske hemostatika
B02BX05
B02BX04

Referanser

 1. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB)., Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen, 2009, 29-30; 59

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose