Fytomenadion (Vitamin K)

Generisk navn
Fytomenadion (Vitamin K)
Handelsnavn
KA-Vit, KA-Vit euromedica, Ka-Vit unimedic, Konakion MM, Konakion Novum, Konakion novum, Konakion orifarm, Menadion specific, Vitacon
ATC-kode
B02BA01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

KA-Vit dråper, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
KA-Vit euromedica dråper, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Ka-Vit unimedic dråper, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Konakion MM inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Konakion Novum inj, oppl 10 mg/ml
Konakion novum inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Konakion orifarm inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Menadion specific tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Vitacon tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Nødvendig for produksjonen av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X og koagulasjonshemmerne protein C og protein S. Funksjonell antidot overfor vitamin K-antagonister.

Farmakokinetiske data

Effekt: 4-6 timer etter oral administrasjon. Umiddelbart etter intravenøs administrasjon (Stöckel et al. (1996)).

t 1/2: Beregnet t1/2 på 26-193 timer (median: 76 timer) hos nyfødte etter per oral og intramuskulær administrasjon (n = 25).

Doseringer

Gå raskt til:

Gallegangsatresi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
Kumarin-forgiftning
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 1 - 10 mg/dose over 20 minutter. Titrer dosen avhengig av protrombintiden.
Gastrointestinal blødning
 • Intravenøst
  • 1 år til 18 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose Maksimal enkeltdose: 10 mg/dose.
Tilskudd ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 2 år
   [2] [6]
   • 0,3 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Kun ved forstyrret leverfunksjon.

  • 2 år til 18 år
   [2] [6]
   • 1 - 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Kun ved forstyrret leverfunksjon.

Korreksjon av mangel
 • Oralt
  • 1 til 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 5 til 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 10 til 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 20 til 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

 • Intramuskulært
  • 1 til 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 5 til 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 10 til 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 20 til 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Vitamin K og andre hemostatika

Blodkoagulasjonsfaktorer

Koagulasjonsfaktor IX

Alprolix, BeneFIX, Idelvion, Immunine, Octanine, Refixia, Rixubis
B02BD04
Andre systemiske hemostatika
B02BX05
B02BX04

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Ved parenteral administrasjon til premature spedbarn med kroppsvekt < 2,5 kg er det økt risiko for kernikterus.
 • Lokal irritasjon på injeksjonsstedet. Svært sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter parenteral administrasjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner. Ved injeksjon: smerte, ømhet, erytem på injeksjonsstedet.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Ved livstruende blødning eller dersom rask effekt er ønskelig, administrer protrombinkompleks (PPSB).
 • Parenteral administrasjon kan være assosiert med økt risiko for kernikterus hos premature og nyfødte født til termin, fordi vitamin K fortrenger albuminbundet bilirubin. Spesiell forsiktighet bør utvises hos nyfødte med alvorlige infeksjoner, acidose eller luftveisforstyrrelser, og hos nyfødte som får andre bilirubin-fortrengende legemidler (f.eks. sulfonamider). Intramuskulær eller oral administrasjon foretrekkes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Hvis det oppstår tromboseresidiv under behandling, bør man gi heparin.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. C.F.M. Gijsbers et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2014
 3. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 4. Lafeber HN et al, Werkboek Enterale en Parenterale voeding van de pasgeborene. Derde druk, 2012
 5. Gezondheidsraad, Brief advies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen, www.gezondheidsraad.nl, 29 juni 2010
 6. Turck D, et al, ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis., Clin Nutr, 2016, Jun;35(3), 557-77
 7. Stoeckel, K, et al, Elimination half-life of vitamin K: in neonates is longer than is generally assumed: implications for the prophylaxis of haemorrhaghic disease of the newborn, Eur J Clin Pharmacol, 1996, 49, 421-423
 8. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, SmPC Konakion MM 2 mg/ml ( RVG 03809) 22-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. AWMF, S2k-Leitlinie" Prophylaxe von Vitamin-K-Mangel-Blutungen (VKMB) bei Neugeborenen", Stand: 03/2016

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose