Fytomenadion (Vitamin K)

Generisk navn
Fytomenadion (Vitamin K)
Handelsnavn
KA-Vit, Ka-Vit unimedic, Konakion MM, Konakion Novum, Konakion orifarm, Vitacon
ATC-kode
B02BA01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Nødvendig for produksjonen av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X og koagulasjonshemmerne protein C og protein S. Funksjonell antidot overfor vitamin K-antagonister.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Effekt: 4-6 timer etter oral administrasjon. Umiddelbart etter intravenøs administrasjon (Stöckel et al. (1996)).

t 1/2: Beregnet t1/2 på 26-193 timer (median: 76 timer) hos nyfødte etter per oral og intramuskulær administrasjon (n = 25).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
KA-Vit dråper, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Ka-Vit unimedic dråper, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Konakion MM inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Konakion Novum inj, oppl 10 mg/ml
Konakion orifarm inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Vitacon tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Gallegangsatresi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
Kumarin-forgiftning
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 1 - 10 mg/dose over 20 minutter. Titrer dosen avhengig av protrombintiden.
Gastrointestinal blødning
 • Intravenøst
  • 1 år til 18 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose Maksimal enkeltdose: 10 mg/dose.
Tilskudd ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 2 år
   [2] [6]
   • 0,3 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Kun ved forstyrret leverfunksjon.

  • 2 år til 18 år
   [2] [6]
   • 1 - 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Kun ved forstyrret leverfunksjon.

Korreksjon av mangel
 • Oralt
  • 1 til 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 5 til 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 10 til 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 20 til 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

 • Intramuskulært
  • 1 til 5 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 5 til 10 kg
   [2]
   • 2 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 10 til 20 kg
   [2]
   • 4 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

  • 20 til 30 kg
   [2]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
   • Bestem videre doseintervall når årsak til mangel er fastslått.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Ved parenteral administrasjon til premature spedbarn med kroppsvekt < 2,5 kg er det økt risiko for kernikterus.
 • Lokal irritasjon på injeksjonsstedet. Svært sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter parenteral administrasjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner. Ved injeksjon: smerte, ømhet, erytem på injeksjonsstedet.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Ved livstruende blødning eller dersom rask effekt er ønskelig, administrer protrombinkompleks (PPSB).
 • Parenteral administrasjon kan være assosiert med økt risiko for kernikterus hos premature og nyfødte født til termin, fordi vitamin K fortrenger albuminbundet bilirubin. Spesiell forsiktighet bør utvises hos nyfødte med alvorlige infeksjoner, acidose eller luftveisforstyrrelser, og hos nyfødte som får andre bilirubin-fortrengende legemidler (f.eks. sulfonamider). Intramuskulær eller oral administrasjon foretrekkes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Hvis det oppstår tromboseresidiv under behandling, bør man gi heparin.

Vitamin K og andre hemostatika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Blodkoagulasjonsfaktorer

Koagulasjonsfaktor IX

Alprolix, BeneFIX, Idelvion, Immunine, Octanine, Refixia
B02BD04
Andre systemiske hemostatika
B02BX05
B02BX04

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. C.F.M. Gijsbers et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2014
 3. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 4. Lafeber HN et al, Werkboek Enterale en Parenterale voeding van de pasgeborene. Derde druk, 2012
 5. Gezondheidsraad, Brief advies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen, www.gezondheidsraad.nl, 29 juni 2010
 6. Turck D, et al, ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis., Clin Nutr, 2016, Jun;35(3), 557-77
 7. Stoeckel, K, et al, Elimination half-life of vitamin K: in neonates is longer than is generally assumed: implications for the prophylaxis of haemorrhaghic disease of the newborn, Eur J Clin Pharmacol, 1996, 49, 421-423
 8. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, SmPC Konakion MM 2 mg/ml ( RVG 03809) 22-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. AWMF, S2k-Leitlinie" Prophylaxe von Vitamin-K-Mangel-Blutungen (VKMB) bei Neugeborenen", Stand: 03/2016

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose