Romiplostim

Generisk navn
Romiplostim
Handelsnavn
Nplate
ATC-kode
B02BX04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Nplate pulv til inj væske, oppl 125 mikrog
Nplate pulv+væske til inj oppl 250 mikrog
Nplate pulv+væske til inj oppl 500 mikrog

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Romiplostim er et fusjonsprotein mellom Fc-delen av immunglobulinet og et peptid som stimulerer trombopoietinreseptoren. Dette fører til økt blodplateproduksjon.

Farmakokinetiske data

De farmakokinetiske parameterne for romiplostim varierer kraftig hos både barn og voksne, og har derfor ingen prediktiv verdi.

Doseringer

Idiopatisk trombocytopenisk purpura
 • Subkutant
  • ≥ 1 år
   [1]
   • Startdose: 1 mikrogram/kg/dose én gang i uken. Maks: 10 mikrogram/kg/uke. Titrer dosen avhengig av trombocyttverdien:
    <50 × 109/liter: Øk ukentlig med 1 mikrogram/kg.
    >150 x 109/liter: Reduser ukentlig med 1 mikrogram/kg.
    >250 x 109/liter: Avbryt administrasjon til trombocyttverdien har falt til <150 x 109/liter, og gjenoppta deretter med en dose som er 1 mikrogram/kg lavere enn forrige dose.
   • Bør forskrives av pediater med erfaring innen hematologi.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Vitamin K og andre hemostatika

Vitamin K

Fytomenadion (Vitamin K)

KA-Vit, KA-Vit euromedica, Ka-Vit unimedic, Konakion MM, Konakion Novum, Konakion novum, Konakion orifarm, Menadion specific, Vitacon
B02BA01
Blodkoagulasjonsfaktorer

Koagulasjonsfaktor IX

Alprolix, BeneFIX, Idelvion, Immunine, Octanine, Refixia, Rixubis
B02BD04
Andre systemiske hemostatika
B02BX05

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Trombocytopeni (pga. økt retikulinmengde i beinmargen), søvnløshet, svimmelhet, hodepine, kvalme, myalgi og artralgi. Ved økt platetall utover referanseområdet er det risiko for trombotiske komplikasjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør ikke gis til pasienter med myelodysplastisk syndrom pga. faren for utvikling av akutt levkemi.

Kontroll og oppfølging: Telling av blodplater bør gjøres jevnlig. Dersom blodplatetallet begynner å falle etter en periode med respons på romiplostim, bør man vurdere måling av antiromiplostim antistoffer i blod samt undersøkelse av beinmargen med tanke på infiltrasjon med retikulin.

Referanser

 1. Amgen Europe BV, SmPC Nplate (EU/1/08/497/005-008) 27-02-2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose