Trientin

Generisk navn
Trientin
Handelsnavn
Cufence, Cuprior, Trientine Tillomed
ATC-kode
A16AX12
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cufence kaps 200 mg
Cuprior tab 150 mg
Trientine Tillomed kaps 167 mg

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Trientin er et kobberkelaterende stoff hvis primære virkningsmekanisme er å eliminere absorbert kobber fra kroppen ved å danne et stabilt kompleks som deretter elimineres ved urinutskillelse. Trientin kan også kelatere kobber i intestinaltraktus og dermed hemme kobberabsorpsjon.

Farmakokinetiske data

Ingen spesifikke farmakokinetiske data tilgjengelig for barn.

Doseringer

Wilsons sykdom
 • Oralt
  • ≥ 5 år
   [1] [2]
   • 200 - 600 mg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Dosejuster etter effekt.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Samtidig inntak med jern, syrenøytraliserende midler, andre legemidler og melkeprodukter:

 • Jern og syrenøytraliserende midler: Samtidig administrasjon av jern eller syrenøytraliserende midler reduserer absorpsjonen ved kompleksdannelse. Trientin må tas minst 2 timer før jern, og minst 2 timer før eller 4 timer etter syrenøytraliserende midler.
 • Andre legemidler og melkeprodukter: Absorpsjon kan også reduseres ved samtidig administrasjon med andre legemidler eller melkeprodukter; det anbefales å administrere med 1 times mellomrom.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater

Aminosyrer og derivater
A16AA06
A16AA05

Levokarnitin

Biocarn, Biocarn euromedica, Carnicor, Carnitene, Carnitene cd pharma, Carnitene nordic prime, Carnitene specific, Carnitor, L-Carn, L-Carnipure megamax, L-Carnitin gph, L-Carnitine now, Levokarnitin SA, Max-Carnitine douglas
A16AA01
A16AA04
Enzymer
A16AB03
A16AB04
A16AB07
A16AB13
A16AB08
A16AB09
A16AB05
A16AB10
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16AX09

Miglustat

Miglustat Bluefish, Miglustat GenOrph, Zavesca
A16AX06
A16AX
A16AX03

Nitisinon

Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK, Orfadin
A16AX04

Sapropterin

Kuvan, Sapropterin Teva
A16AX07
A16AX05
A16AX08

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Den vanligst rapporterte bivirkningen av trientin er kvalme. Alvorlig jernmangelanemi og alvorlig kolitt kan oppstå under behandling.  Se SPC for utfyllende informasjon.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Overbehandling innebærer risiko for kobbermangel. Overvåking for manifestasjoner av overbehandling skal foretas, spesielt når kobberbehovet kan endres, som hos barn hvor god kontroll av kobbernivået er nødvendig for å sikre normal vekst og mental utvikling.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Når en pasient skal bytte fra en annen formulering av trientin, må det utvises forsiktighet fordi doser uttrykt i trientinbase ikke nødvendigvis er ekvivalente (se pkt. 4.2 i SPC). Trientin er et kelaterende stoff som er funnet å redusere serumnivået av jern. Jerntilskudd kan være nødvendig ved jernmangelanemi og bør gis på et annet tidspunkt (se pkt. 4.5 i SPC). Kombinasjon av trientin og sink er ikke anbefalt. Det foreligger begrensede data på samtidig bruk, og ingen spesifikke doseanbefalinger kan gis. Hos pasienter tidligere behandlet med D-penicillamin er det rapportert lupus-liknede reaksjoner ved påfølgende behandling med trientin. Det er imidlertid ikke mulig å fastslå om det er en årsakssammenheng med trientin.

Overvåking og spesielle pasientpopulasjoner, se SPC.

Referanser

 1. GMP-orphan SA , SmPC Cuprior (Eu/1/17/1199) 12-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Univar Solutions BV, SmPC Cufence (EU/1/19/1365) Rev 204-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 11 juni 2021 16:12: Doseringsanbefaling er endret basert på preparatomtale til Cuprior og Cufence.

Konsentrasjonsmåling


Overdose