Pyrimetamin

Generisk navn
Pyrimetamin
Handelsnavn
Daraprim
ATC-kode
P01BD01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Daraprim tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Toksoplasmose, kongenital
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: På dag 1 og 2:  2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2-6 måneder. Deretter 1 mg/kg/døgn 3 ganger per uke det første leveråret.

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat.

  • 1 måned til 1 år
   • Startdose: På dag 1 og 2: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2–6 måneder. Deretter 1 mg/kg/døgn 3 ganger per uke det første leveåret.

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat

Toksoplasmose, postnatal
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: På dag 1 og 2: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 50 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 25 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    21 dager. Ved immunsuppresjon: Inntil 1–2 uker etter symptomfrihet. 

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Malariamidler

Biguanider

Atovakvon og proguanil

Malarone, Malarone Junior, Provaqomyl
P01BB51
P01BB01
Metanolkinoliner
P01BC02
Artemisinin og derivater, usammensatte
P01BE03
Artemisinin og derivater, kombinasjoner
P01BF01

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Nøytropeni [Lipka 2011]
 • Hyperfenylalaninemi [preparatomtale Daraprim]

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Pyrimetamin bør brukes med forsiktighet ved nyresykdom [preparatomtale Daraprim]

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Bausch Health Ireland Limited, SmPC Daraprim (RVG 00254) 31-08-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Lipka B et al., Monitoring of plasma concentration of pyrimethamine (PYR) in infants with congenital Toxoplasma gondii infection--own observations., Wiad Parazytol., 2011, 57(2), 87-92

Oppdateringer

 • 28 mars 2022 15:41: Skilt ut nyfødte med egen dosering.
 • 28 mars 2022 15:39: Lagt inn egen dosering for nyfødte

Konsentrasjonsmåling


Overdose