Pyrimetamin

Generisk navn
Pyrimetamin
Handelsnavn
Daraprim
ATC-kode
P01BD01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Daraprim tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Toksoplasmose, kongenital
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • Startdose: På dag 1 og 2:  2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2-6 måneder. Deretter 1 mg/kg/døgn 3 ganger per uke det første leveråret.

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat.

  • 1 måned til 1 år
   [2]
   • Startdose: På dag 1 og 2: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    2–6 måneder. Deretter 1 mg/kg/døgn 3 ganger per uke det første leveåret.

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat

Toksoplasmose, postnatal
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • Startdose: På dag 1 og 2: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 50 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Dag 3 og videre: 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 25 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    21 dager. Ved immunsuppresjon: Inntil 1–2 uker etter symptomfrihet. 

   • I kombinasjonsbehandling med sulfadiazin og kalsiumfolinat

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Nøytropeni [Lipka 2011]
 • Hyperfenylalaninemi [preparatomtale Daraprim]

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Pyrimetamin bør brukes med forsiktighet ved nyresykdom [preparatomtale Daraprim]

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Malariamidler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Biguanider

Atovakvon og proguanil

Malarone, Malarone Junior, Provaqomyl
P01BB51
P01BB01
Metanolkinoliner
P01BC02
Artemisinin og derivater, usammensatte
P01BE03
Artemisinin og derivater, kombinasjoner
P01BF01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Bausch Health Ireland Limited, SmPC Daraprim (RVG 00254) 31-08-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Lipka B et al., Monitoring of plasma concentration of pyrimethamine (PYR) in infants with congenital Toxoplasma gondii infection--own observations., Wiad Parazytol., 2011, 57(2), 87-92

Oppdateringer

 • 29 mars 2022 09:32: Lagt inn egen dosering for nyfødte
 • 29 mars 2022 09:32: Skilt ut nyfødte med egen dosering.

Konsentrasjonsmåling


Overdose