Salmeterol inhalasjon

Generisk navn
Salmeterol inhalasjon
Handelsnavn
Serevent
ATC-kode
R03AC12

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Serevent inh aerosol, susp 25 mikrog/dose
Serevent inh pulv, disp 50 mikrog/dose

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Langtidsvirkende beta2-adrenoseptoragonist med en lang sidekjede som binder seg utvendig til reseptoren. Bronkodilaterende effekt inntrer etter 10-20 minutter og varer i minst 12 timer. Ved regelmessig bruk oppnås bronkodilaterende effekt hele døgnet. Hemmer straks- og senreaksjon etter allergeneksponering.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Bronkodilatasjon (langvarig)
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • 4 år til 18 år
    [1]
    • 50 - 100 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. I kombinasjon med inhalasjonskortikosteroider.
    • Skal ikke brukes som anfallsbehandling.

     Administrasjon: doseringsaerosol med inhalasjonskammer og munnstykke.

  • Inhalasjonspulver
   • 7 år til 18 år
    [1]
    • 50 - 100 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. I kombinasjon med inhalasjonskortikosteroider.
    • Skal ikke brukes som anfallsbehandling.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonskammer ift. alder:
4–6 år: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke (ev. maske).
≥7 år: Alternativ: Aerosol, inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Adrenergika, midler til inhalasjon

Selektive beta-2-agonister
R03AC13

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salamol Steri-Neb, Salbutamol, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC03
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK08

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus, Serkep
R03AK06
R03AK10

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Tremor, perifer vasodilatasjon med nasalstenose. Hypokalemi kan opptre. Takykardi forekommer, som følge av perifer vasodilatasjon eller direkte effekt på hjertet.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det finnes utilstrekkelig data kjent om bruken av salmeterol hos barn under 4 år. Før forskriving av salmeterol, skal den bronkodilatoriske responsen bekreftes og dokumenteres ved å foreta en FEV1-måling før og etter beta-2–mimetika. Et alternativ til lungefunksjonsmålingene hos barn yngre enn 6 år er en god klinisk respons på en kortvirkende beta-2-agonist. Bruk av en langtidsvirkende beta-2-agonist skal forskrives i den sekundære pleiesektoren i henhold til retningslinjene fra NHG (Dutch College of General Practitioners) og SKL (Paediatric Pulmonary Disease Section).
Skal ikke brukes som behandling ved akutte astmaanfall.
Administrasjon: Serevent doseringsaerosol kan administreres kombinert med følgende inhalasjonskammer: Volumatic (alder > 4 år)

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Adrenerge beta-2-reseptoragonister:
Ved systemisk tilførsel må forsiktighet utvises ved tyreotoksikose, hypertensjon og koronar hjertesykdom. Det samme gjelder ved inhalasjon av store doser. Risikoen for hypokalemi øker ved samtidig bruk av xantinderivater, glukokortikoider, diuretika og hypoksi. Midlene øker risiko for hyperglykemi hos diabetikere.

Informasjon til pasient:
Lege må kontaktes om symptomene blir verre eller PEF lavere til tross for bruk av høyere doser og inhalasjonsglukokortikoider. 

Referanser

 1. GlaxoSmithKline BV, SPC Serevent aerosol (RVG 33735), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h33735.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose