Desmopressin

Generisk navn
Desmopressin
Handelsnavn
DesmoGalen, Desmopressin Sandoz, Desmopressin Zentiva, Desmopressine-acetaat sandoz, Minirin, Nocdurna, Nocutil, Octostim, Pseurin
ATC-kode
H01BA02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av desmopressin og terlipressin:

 • Desmopressin (= desamino-arginin-vasopressin) er en syntetisk strukturanalog til argininvasopressin med antidiuretisk effekt ved lavdose og hemostatisk effekt ved høydose. Desmopressin mangler pressoreffekt ved klinisk dosering.
 • Terlipressin (vasopressinprekursor) er et prodrug for lysinvasopressin (lypressin) og virker vasokontriktorisk.

Begge virkestoffene er syntetiske analoger til det naturlige hypofysebaklapphormonet vasopressin (=antidiuretisk hormon), men har ulike egenskaper på grunn av strukturelle forskjeller. Terlipressin brytes ned til lysinvasopressin i kroppen, er vasokonstriktorisk og brukes ved blødende øsofagusvaricer og (forsøksvis) ved hepatorenalt syndrom. Desmopressin er V-2 reseptor-selektivt og har betydelig forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering. I tillegg til å virke antidiuretisk hever desmopressin nivået av koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrand faktor ved bruk av høyere doser. Desmopressin i høyere dose er derfor et hemostatisk alternativ ved kontroll av blødning, ved reduksjon eller normalisering av forlenget blødningstid samt som blødningsprofylakse hos pasienter med mild hemofili A og von Willebrands sykdom type I og 2A. Det anbefales at pasienter med disse tre tilstandene får målt endringen i blodkonsentrasjon av koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrand faktor etter en testdose med desmopressin da ikke alle pasienter responderer adekvat (særlig pasienter med von Willebrands sykdom type 2A). Det er videre verdt å merke seg at desmopressin ikke har noen plass i behandlingen av moderat eller alvorlig hemofili A eller ved von Willebrands sykdom type 2B og 3. Effekten er avtagende pga. uttømming av depotene.

Desmopressin i lavere dose kan administreres intranasalt eller som sublingval smeltetablett og gir redusert diurese. Kun smeltetablett er godkjent til bruk ved sengevæting og ved nokturi til voksne, og kan gis over lang tid uten å tape effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
DesmoGalen nesespray oppl 10 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak
Desmopressin Sandoz sublingvaltab 120 mikrog
Desmopressin Sandoz sublingvaltab 240 mikrog
Desmopressin Sandoz sublingvaltab 60 mikrog
Desmopressin Zentiva sublingvaltab 120 mikrog
Desmopressin Zentiva sublingvaltab 240 mikrog
Desmopressin Zentiva sublingvaltab 60 mikrog
Desmopressine-acetaat sandoz nesespray oppl 10 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak
Minirin inj, oppl 4 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Minirin nesespray oppl 10 mikrog/dose
Minirin nesespray oppl 2,5 mikrog/dose
Minirin smeltetab 120 mikrog
Minirin smeltetab 240 mikrog
Minirin smeltetab 60 mikrog
Minirin tab 0,1 mg - Krever godkjenningsfritak
Minirin tab 0,2 mg - Krever godkjenningsfritak
Nocdurna smeltetab 25 mikrog
Nocdurna smeltetab 50 mikrog
Nocutil nesespray oppl 10 mikrog/dose - Krever godkjenningsfritak
Octostim inj, oppl 15 mikrog/ml
Octostim nesespray oppl 150 mikrog/dose
Pseurin tab 0,1 mg - Krever godkjenningsfritak

Vær oppmerksom på om preparatet angir mengden virkestoff som desmopressin eller desmopressinacetat.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Sublingualt: Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.
Samtidig matinntak reduserer absorpsjonen og kan redusere effekten av desmopressin; smeltetabletten bør derfor alltid tas til samme tid i forhold til måltid (Preparatomtale Minirin smeltetablett).

 

Doseringer

Enuresis nocturna
 • Sublingualt
  • 5 år til 18 år
   [3] [4]
   • Ved sengetid: 120 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 240 mikrogram/døgn.
    • For barn under 12 år fortrinnsvis kun for å avhjelpe korte, spesifikke perioder hvor enurese er et betydelig problem, slik som på klasseturer og overnattinger. Hos eldre barn bør behandlingen pauses i 1 uke hver 3. måned for å vurdere om behandlingen fortsatt er indisert. 
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
 • Oralt
  • 5 år til 18 år
   [1] [3]
   • Desmopressinacetat: 1-2 timer før sengetid: 0,2 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 0,4 mg/døgn.
    • For barn under 12 år fortrinnsvis kun for å avhjelpe korte, spesifikke perioder hvor enurese er et betydelig problem, slik som på klasseturer og overnattinger. Hos eldre barn bør behandlingen pauses i 1 uke hver 3. måned for å vurdere om behandlingen fortsatt er indisert.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)

     

Behandling av lett til moderat alvorlig blødning og forebygging av blødning ved mindre prosedyrer ved mild hemofili A og Von Willebrands sykdom
 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   [2] [9]
   • Desmopressinacetat:  0,3 mikrogram/kg/dose, kun én gang.
    • Administres over 30 minutter avhengig av puls og blodtrykk. Ved behov gjenta etter 12-24 timer.
    • Spesiell oppmerksomhet utvises ved risiko for væskeretensjon/hyponatremi. Skal kun administreres til barn under 3 år under klinisk observasjon i 24 timer.
    • En desmopressintest bør utføres før bruk ved denne indikasjonen for å avgjøre om pasienter med mild til moderat hemofili har en tilstrekkelig økning i faktor VIII og ikke opplever uakseptable bivirkninger. Faktor VIII-nivået bør øke ca. 3-4 ganger etter administrering av desmopressin (for mer info, se "Advarsler og forsiktighetsregler").
    • Forskrives i samråd med hematolog.
 • Nasalt
  • 20 til 40 kg
   [2]
   • Desmopressinacetat: 150 mikrogram/dose, kun én gang.
   • 1 dose (150 mikrogram) i ett nesebor. Gjenta etter 12–24 timer om nødvendig.

    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
  • ≥ 40 kg
   [2]
   • Desmopressinacetat: 300 mikrogram/dose, kun én gang.
   • 1 dose (150 mikrogram) i hvert nesebor (totalt 300 mikrogram). Gjenta etter 12–24 timer om nødvendig.

    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
Diabetes insipidus
 • Oralt
  • 1 år til 12 år
   [3] [7]
   • Startdose: Desmopressinacetat: 25 - 50 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen avhengig av respons til: 100 - 600 mikrogram/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1200 mikrogram/døgn.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
  • 12 år til 18 år
   [7]
   • Startdose: Desmopressinacetat: 50 - 100 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen avhengig av respons til: 200 - 600 mikrogram/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1200 mikrogram/døgn.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
 • Sublingualt
  • 2 år til 18 år
   [4] [7]
   • Startdose: 60 - 180 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen avhengig av respons til 180 - 360 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 3 doser. Maks: 720 mikrogram/døgn.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
 • Nasalt
  • 1 måned til 2 år
   [5]
   • Desmopressinacetat: Gi en testdose på 1 - 2,5 mikrogram/dose, kun én gang. Juster deretter dosen basert på volumet av 24-timers urinproduksjon og urinens osmolalitet.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
  • 2 år til 18 år
   [5]
   • Desmopressinacetat: Gi en testdose på 5 mikrogram/dose, kun én gang. Juster deretter dosen basert på volumet av 24-timers urinproduksjon og urinens osmolalitet.
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [6] [7]
   • Startdose: Desmopressinacetat: 0,005 - 0,01 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen avhengig av respons til 0,4 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
    • Kun hvis nasal administrasjon ikke er mulig. 
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog.
 • Subkutant
  • 1 måned til 18 år
   [6] [7]
   • Startdose: Desmopressinacetat: 0,005 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen avhengig av respons i trinn på 50 % til 0,4 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
    • Kun hvis nasal administrasjon ikke er mulig. 
    • OBS! Hyponatremi (se Advarsler og forsiktighetsregler)
    • Forskrives i samråd med en endokrinolog/nefrolog

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Behandling uten samtidig reduksjon i væskeinntak kan føre til væskeretensjon og/eller hyponatremi med eller uten varseltegn og symptomer; hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning, nedsatt serumnatrium og i alvorlige tilfeller kramper (koma og dødsfall) (Preparatomtale Minirin). Hyponatremi hos barn er ofte forbundet med endringer svettemønster.

Oral bruk:

 • Vanlige (> 1%): Hodepine.
 • Mindre vanlige (0,1-1%): Affektlabilitet, aggresjon, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, perifert ødem, fatigue, blære- og urinrørssymptomer.
 • Sjeldne (<0,1%): Angst, mareritt, humørsvingninger, døsighet, hypertensjon, irritabilitet.
 • Ukjent frekvens: Allergisk reaksjon, hyponatremi, unormal oppførsel, emosjonelle forstyrrelser, depresjon, hallusinasjoner, søvnløshet, oppmerksomhetsforstyrrelse (AD(H)D), psykomotorisk hyperaktivitet, kramper, neseblødning, allergisk dermatitt, utslett, svette, urtikaria.

Nasal bruk, observert hovedsaklig hos barn og ungdom:

 • Svært vanlig (>10%): Økt kroppstemperatur.
 • Vanlige (> 1%): Søvnforstyrrelser, affektlabilitet, mareritt, nervøsitet, aggresjon, øvre luftveisinfeksjon.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av desmopressin og terlipressin:
Bivirkningene er minst uttalt med desmopressin, og færre ved lavere dose. Væskeretensjon pga. antidiuretisk effekt med hyponatremi og symptomer som hodepine, kvalme/oppkast, abdominalsmerter, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper er den alvorligste bivirkningen. For de nasale preparatene forekommer også nesetetthet, rhinitt og neseblødning. Vanligst for terlipressin er hodepine, bradykardi, perifer vasokonstriksjon, perifer iskemi, ansiktsblekhet, hypertensjon og forbigående magekramper og diaré.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Barn < 3 år er en relativ kontraindikasjon grunnet risiko for overhydrering.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av desmopressin og terlipressin:
Habituell og psykogen polydipsi. Ustabil angina pectoris. Kjent eller mistenkt hjertesvikt eller andre tilstander som krever behandling med diuretika. von Willebrand sykdoms type 2B. Moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Syndrom med forstyrret ADH-sekresjon. Kjent hyponatremi. Graviditiet (terlipressin).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

For indikasjonen hemofili A/Von Willebrands sykdom bør desmopressin kun administreres intravenøst ​​hos små barn <20 kg på grunn av høye doser. Særlig hos disse små barna må man være oppmerksom på takykardi og hetetokter, men også forekomsten av vannforgiftning (hyperhydrering). I 12 timer etter bruk av desmopressin er det en streng væskebegrensning på 100 ml. Dette er årsaken til at mange hemofilibehandlingssentre ikke administrerer desmopressin til barn under 3 år, og kun gis med forsiktighet og under nøye observasjon med hensyn til væskeinntak og utskillelse hos barn mellom 3-6 år (Pabinger 2015). Grunnet risikoen for alvorlige bivirkninger (kramper, koma grunnet hyponatremi), ved administrering av desmopressin til små barn som veier < 20 kg, anbefales det at effekten overvåkes klinisk med kontroller av serumnatrium opp til 24 timer etter administrasjon. Spesielt hos små barn eller ved gjentatt administrasjon, vær oppmerksom på at hyponatremi kan forekomme grunnet den antidiuretiske effekten av desmopressin.

Ved samtidig bruk av legemidler som forstyrrer frigjøringen av ADH, slik som tricykliske antidepressiva, SSRIer, klorpromazin, loperamid og carbamazepin er det en økt risiko for vannforgiftning. Hyponatremi kan også forekomme med samtidig bruk av NSAIDer

Effekten på levring etter administrasjon av desmopressin varierer i stor grad fra individ til individ. Hos hvert individ er responsen konstant. Det anbefales at en testdose gis for å fastslå effekten av administrasjonen på faktor VIII plasmakonsentrasjonen, VWF:RCo og VWG:Ag, trombocyttall og, om nødvendig, PFA100, samt for å dokumentere toleranse hos den enkelte pasient (desmopressintest). Desmopressin er ikke effektiv ved alvorlig hemofili A, alle typer hemofili B og Von Willebrands sykdom type 3.

Utfør bare en renal konsentrasjonstest hos spedbarn når dette er strengt indisert og i klinikken.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av desmopressin og terlipressin:
Desmopressin bør gis med forsiktighet til pasienter med økt risiko for hyponatremi, ved forstyrret væske- og/eller elektrolyttbalanse og ved risiko for økt intrakranielt trykk. Væskeinntak skal følges nøye og begrenses til minst mulig i perioden fra 1 time før til 8 timer etter inntak. Ved økende kroppsvekt og serumnatrium < 130 mmol/l bør behandlingen seponeres, i alle fall forbigående og ev. gjenopptas med redusert dose. Under behandling med terlipressin skal blodtrykk, hjertefrekvens og væskebalanse skal monitoreres. Pasienter med hypertensjon eller kjent hjertesykdom bør behandles med forsiktighet, og terlipressin bør ikke anvendes til pasienter i septisk sjokk med lavt minuttvolum.

Desmopressin er forbudt iht. WADAs dopingliste.

Hypofysebaklapphormoner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB), Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante stoornissen, 2009, ISBN: 978-90-8523-195-0, 171-175
 3. Ferring BV, SmPC Minrin tablet (RVG 12625) 12 maart 2014
 4. Ferring BV, SmPC Desmopressine Melt (RVG 116910) 16-02-2016
 5. Ferring BV, SmPC Minrin neusspray (RVG 18923) 26-11-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Ferring BV, SmPC Minrin IV (RVG 08868) 05-09-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. Bruin de, C en Vries de, MC, Protocol diagnostiek en behandeling van centrale Diabetes Insipidus ZW NL , 23 okt 2017
 8. Ferring , SmPC Minirin-Amp (1-19335) , 03-2014
 9. Pabinger, et al., Hämophiliebehandlung in Österreich, Wien Klin Wochenschr, 2015, 127 (Suppl 3), 115–S130
 10. Ferring GmbH, SmPC, Minirin 10 µg Nasenspray (3001921.00.00), 11/2019

Oppdateringer

 • 03 mai 2023 14:39: Spesifisert salt base status
 • 05 november 2021 11:16: Spesifisering av dosering for Enuresis nocturna

Konsentrasjonsmåling


Overdose