Alprostadil

Generisk navn
Alprostadil
Handelsnavn
Prostivas
ATC-kode
C01EA01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Prostivas kons til inf oppl 0,5 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alprostadil er prostaglandin E1 (PGE1) og stimulerer flere typer prostaglandinreseptorer i cellemembranen. PGE1 gir vasodilatasjon, hemmer blodplateaggregasjon og stimulerer glatt muskulatur i tarm og livmor. Vasodilatasjon av blodårer i det erektile vevet i corpora cavernosa gir økt arteriell blodtilførsel som resulterer i ereksjon. 

Den glatte muskulaturen i pulmonalårene, særlig i ductus arteriosus er spesielt ømfintlig. Alprostadil kan holde en ikke-lukket ductus åpen eller åpne en ductus som er i ferd med å lukke seg. Mest uttalt effekt sees før fire døgns alder.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Holde ductus arteriosus åpen i påvente av operasjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • 0,01 - 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon. Titrer dose etter effekt. Etter å ha oppnådd ønsket effekt, titrer dosen ned til lavest mulig effektive dose.
   • Start behandling så tidlig som mulig, og helst ved en postnatal alder på 4 dager eller mindre.

    Behandlingen bør være så kortvarig som mulig, og med lavest mulig dose.

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Ikke vurdert.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre midler for hjerteterapi

Andre midler for hjerteterapi
C01EB06

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Svært vanlige (> 10 %): Apné (særlig ved en fødselsvekt på < 2 kg og i løpet av de første timene med intravenøs administrasjon), feber og flushing.
 • Vanlige (1–10 %): Kramper, bradykardi, hypotensjon, takykardi, hjertestans, disseminert intravaskulær koagulasjon, diaré, vasodilatasjon av huden (forekommer hyppigere ved intra-arteriell administrasjon), ødem, sepsis, hypokalemi, hypertensjon, svimmelhet, hodepine, ryggsmerte, hoste, influensalignende symptomer, nesetetthet, sinusitt og øvre luftveisinfeksjon.
 • Mindre vanlige (0,1-1 %): Anemi, anuri, bradypnea, hjertesvikt, hjerneblødning, gastroøsofageal reflukssykdom, hematuri, blødning, hyperbilirubinemi, hyperemi, hyperirritabilitet, hyperkalemi, hypoglykemi, hypotermi, nervøsitet, slapphet, nakke hyperekstensjon, peritonitt, AV-blokk grad II, sjokk, stivhet, supraventrikulær takykardi, trombocytopeni, ventrikelflimmer og tungpust (bronkial).
 • Sjeldne (0,01–0,1 %): Vaskulær skjørhet, gastrisk obstruksjon, hypertrofi av mageslimhinnen og eksostose.
 • Også rapportert (ukjent frekvens): Reversibel kortikal proliferasjon av lange knokler (etter langvarig bruk).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkningene synes å være doserelaterte og er sjeldne med det doseregimet som nå benyttes. De viktigste er apné og hypotensjon pga. virkningen på perifere kar. Apné inntreffer oftest i løpet av første time av infusjonen og spesielt hos cyanotiske nyfødte som veier < 2 kg ved fødselen. Andre vanlige er feber, ødemtendens, sentralnervøs irritasjon (kramper), diaré.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Spontan persisterende ductus arteriosus (PDA) som en isolert defekt hos nyfødte (Produktomtale Minprog®).

"Respiratory distress syndrome" hos nyfødte (Produktomtale Prostivas®).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Relative: Respiratorisk distressyndrom. Foreligger det ductusavhengig hjertefeil og respiratorisk distressyndrom hvor barna blir dårlige og en mistenker lukning av ductus arteriosus, må åpning av ductus med alprostadil-(PGE1) prioriteres. Bivirkningene må kunne beherskes ved assistert ventilasjon, volumbehandling og bruk av pressorstoffer.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Alprostadil skal kun brukes på barneintensiv eller nyfødt intensiv avdeling. På grunn av økt risiko for apné, må respirasjonen overvåkes. Intuber og ventiler når nødvendig. Behandlingen bør være så kortvarig som mulig, og med lavest mulig dose.
 • Hos nyfødte med redusert pulmonal sirkulasjon måles effekten av alprostadil (PGE1) ved monitorering av økning i blodoksygenering. Hvis systemisk sirkulasjon er redusert, måles effekten ved å monitorere økning i systemisk blodtrykk og blodets pH.
 • Bruk ikke alprostadil ved respiratorisk distress-syndrom (RDS) som er et resultat av hyalinmembransykdom.
 • Kontroller arterielt blodtrykk regelmessig, og reduser administrasjonshastigheten øyeblikkelig hvis det oppstår et betydelig blodtrykksfall.
 • Utvis forsiktig hvis det foreligger økt blødningstendens, fordi prostaglandin E1 hemmer blodplateaggregasjonen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alprostadil skal brukes med forsiktighet hos nyfødte med blødningstendens, fordi det er en potent hemmer av trombocyttaggregasjonen.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Pfizer BV, SmPC Prostin VR (RVG 10041) 12-05-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 07 juli 2021 10:33: Nedjustert doseringsintervall etter anbefaling fra nyfødtleger og kardiologer. Lagt til kontraindikasjoner for barn.

Konsentrasjonsmåling


Overdose