Kalsitriol

Generisk navn
Kalsitriol
Handelsnavn
Decostriol, Rocaltrol
ATC-kode
A11CC04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtaler om Vitamin D og analoger: 
Vitamin D syntetiseres i huden ved UV-bestråling med sollys. Et av forstadiene til kolesterol omdannes da til kolekalsiferol (vitamin D3). Serumkonsentrasjonen varierer betydelig gjennom året. Både kolekalsiferol (vitamin D3 som dannes i huden og finnes i kosten) og ergokalsiferol (vitamin D2 som finnes i kosten) er fettløselige vitaminer som absorberes gjennom hele tynntarmen ved nærvær av galle. Etter absorpsjon hydroksyleres vitaminet enzymatisk først i 25‑stilling i leveren og deretter i 1‑stilling i nyrene, til det aktive vitamin, kalsitriol (1a, 25‑dihydroksykolekalsiferol). Den siste enzymatiske prosessen er angrepspunktet for metabolsk regulering.

Vitamin D stimulerer kalsiumabsorpsjonen fra tarmen bl.a. ved å stimulere syntesen av transportproteinet kalsiumbindende protein (CaBP), og øker transporten av kalsium inn i tarmcellene.

Vitaminet øker til en viss grad reabsorpsjonen av kalsium i nyrene, men påvirker ikke fosfatutskillelsen (slik PTH gjør).

Vitamin D stimulerer osteoblastfunksjonen og har direkte betydning for mineraliseringen av nydannet beinvev. Vitamin D‑mangel medfører manglende mineralisering av osteoidet, hvilket klinisk sees som osteomalasi hos voksne og rakitt hos barn. Vitaminet stimulerer nydannelsen av osteoklaster fra stamcellene (differensieringen).

Vitamin D-mangel gir muskelsvekkelse og øker risiko for fall og osteoporotiske frakturer hos eldre.

Forekomsten av rakitt er økt, særlig blant barn av innvandrere og vegetarianere. Andre risikogrupper for vitamin D‑mangel er gamle, ventrikkelresecerte, pasienter som bruker antiepileptika, innvandrere og pasienter med levercirrhose, spesielt alkoholikere. Diagnosen stilles best ved å måle konsentrasjonen av 25‑hydroksyvitamin D3 (kalsidiol) i blodet (serumnivå av 25‑hydroksykolekalsiferol under 20 nmol/l). Den anbefalte tilførsel fra 2-årsalder til voksen er 10 μg vitamin D3 per dag. Opptak og produksjon av vitamin D avtar med alderen. Anbefalt mengde etter 75 år er derfor 20 μg per dag. Det er vist at mange eldre ikke får dekket anbefalt mengde og derfor trenger tilskudd. Dette gjelder særlig eldre på institusjon og eldre med påvist osteoporose (se T17.2 Behandling).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Halveringstiden (t 1/2) for kalsitriol er forlenget (4-5 ganger) hos barn sammenlignet med voksne (Jones et al.)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Decostriol kaps 0,25 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Rocaltrol kaps 0,25 mikrog
Rocaltrol kaps 0,25 mikrog - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Rakitt og hypoparatyroidisme
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [17] [21]
   • Startdose:  0,015 - 0,03 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 0,25 mikrogram/døgn.
    • Tilsvarende 15-30 nanogram/kg/døgn, maks 250 nanogram/døgn.
    • Juster dosen etter klinisk effekt og biokjemiske parametere. Dosen kan økes hver 2.-4. uke. Monitorer hyppig serumkalsium, fosfat, paratyriodeahormon (PTH), alkalisk fosfatase (ALP) og kreatinin.
    • Høyere startdoser (opptil 0,07 mikrogram/kg/døgn (=70 nanogram/kg/døgn) kan vurderes hos pasienter med X-bundet rakitt med samtidig osteomalasi [Harrell].
Sekundær hyperparatyreoidisme, nyresvikt, predialyse
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6] [7] [16] [18] [19] [20] [22] [23] [24]
   • Startdose: 0,01 - 0,02 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 0,25 mikrogram/døgn.
    • Tilsvarende 10-20 nanogram/kg/døgn, maks 250 nanogram/døgn.
    • Alternativt: 0,035 mikrogram/kg/døgn (= 35 nanogram/kg/døgn) fordelt på 1-2 doser, gitt 3 dager/uke.
    • Juster dosen etter klinisk effekt og biokjemiske parametere. Dosen kan økes hver 2.-4. uke. Monitorer hyppig serumkalsium, fosfat, paratyriodeahormon (PTH), alkalisk fosfatase (ALP) og kreatinin.
 • Intravenøst
  • 9 år til 18 år
   [25] [26] [27] [28]
   • Startdose: 0,5 - 2 mikrogram/dose 3 ganger per uke.
   • Juster dosen etter klinisk effekt og biokjemiske parametere. Dosen kan økes hver 2.-4. uke. Monitorer hyppig serumkalsium, fosfat, paratyriodeahormon (PTH), alkalisk fosfatase (ALP) og kreatinin.
    Uregistrert

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtaler om Vitamin D og analoger: 
Hyperkalsemi, ofte langvarig pga. deponering i fettvev og lang biologisk virketid.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra preparatomtale av Rocaltrol kapsler (Atnahs):

 • Kjent vitamin D-toksisitet.
 • Hyperkalsemi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtaler om Vitamin D og analoger:
Overdosering: Over 50 μg/dag i lengre tid (måneder) kan hos barn gi hyperkalsemi, appetittløshet, kvalme, oppkast, diaré, tørste, polyuri, nefrokalsinose, nyreskade og til og med osteoporose. Den toksiske dosen hos voksne er usikker, men hyperkalsemi sees sjelden ved s-25(OH)D < 500 nmol/l. Bruker man større doser ergo- og kolekalsiferol, bør s-kalsium og s-25(OH)D alltid monitoreres (første gang etter 3 måneder) for å forhindre overdosering. Er s-25(OH)D > 120 nmol/l, legger man inn pause med vitamin D-substitusjon og ny måling av s-25(OH)D etter 3 måneder. Ev. ny substitusjonsdose bør deretter halveres.

Vitamin A og D, inkl. A og D i kombinasjon

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin D og analoger
A11CC03

Kolekalsiferol (vitamin D3)

Benferol, Colecalciferol EQL Pharma, D3-50, D3-Vicotrat, D3-Vicotrat unimedic, Dekristol, Detremin, Divifarm, Divisun, Fultium, Nycoplus D3-vitamin, Vigantol, Vitamin D3 carlson, Vitamin D3 douglas, Vitamin D3 streuli
A11CC05

Referanser

 1. Correspondentie Roche Nederland BV, Rocaltrol druppels/aanpassing dosering, 1993
 2. Roche Nederland BV , SPC Rocaltrol (RVG 08285), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 april 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08285.pdf
 3. Roche Pharma (Zwitserland), Fachinformation des Arzneimittel Rocaltrol, http://www.kompendium.ch/Monographie.aspx?Id=cf5e4837-c34d-4da8-8aba-2854b6325a28&lang=de&MonType=fi
 4. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, 2010, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden)
 5. NVDV, Multidisciplinaire evidencebased richtlijn Psoriasis, 2017
 6. Klaus G, et al., Is intermittent oral calcitriol safe and effective in renal secondary hyperparathyroidism?, Lancet., 1991, 337(8744), 800-1
 7. Roche Laboratories Inc. , FDA Product information Leaflet Rocaltrol capsule (0.5 and 0.25 ug) FDA. Last update: Oct 1996, Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/pre96/018044a_s018_s019_s024.pdf
 8. Chan JC, et al., Hypercalcemia in children with disorders of calcium and phosphate metabolism during long-term treatment with 1,25-dihydroxyvitamin-D3., Pediatrics, 1983, 72(2), 225-33
 9. Harrell RM, et al., Healing of bone disease in X-linked hypophosphatemic rickets/osteomalacia. Induction and maintenance with phosphorus and calcitriol., J Clin Invest, 1985, 75(6), 1858-68
 10. Alikasifoglu A, et al, Long-term effect of conventional phosphate and calcitriol treatment on metabolic recovery and catch-up growth in children with PHEX mutation, J Pediatr Endocrinol Metab., 2021, 34(12), 1573-84
 11. Jones CL, et al., Comparisons between oral and intraperitoneal 1,25-dihydroxyvitamin D3 therapy in children treated with peritoneal dialysis., Clin Nephrol., 1994, 42(1), 44-9
 12. Edouard T, et al., Short- and long-term outcome of patients with pseudo-vitamin D deficiency rickets treated with calcitriol., J Clin Endocrinol Metab. , 2011, 96(1), 82-9
 13. Kruse K,et al., Calcium metabolism and growth during early treatment of children with X-linked hypophosphataemic rickets., Eur J Pediatr. , 1998, 157(11), 894-900
 14. Chesney RW, et al., Long-term influence of calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) and supplemental phosphate in X-linked hypophosphatemic rickets., Pediatrics, 1983, 71(4), 559-67
 15. Block JE, et al, Familial hypophosphatemic rickets: bone mass measurements in children following therapy with calcitriol and supplemental phosphate., Calcif Tissue Int., 1989, 44(2), 86-92
 16. Roche Laboratories Inc., SmPC Rocaltrol oral solution (1ug/ml) FDA. Last update: Nov 1998, Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1998/21068lbl.pdf].
 17. Verge CF, et al , Effects of therapy in X-linked hypophosphatemic rickets., N Engl J Med. , 1991, 325(26), 1843-8.
 18. Wesseling-Perry K, et al., Calcitriol and doxercalciferol are equivalent in controlling bone turnover, suppressing parathyroid hormone, and increasing fibroblast growth factor-23 in secondary hyperparathyroidism., Kidney Int., 2011, 79(1), 112-9.
 19. Ardissino G,et al., Calcitriol pulse therapy is not more effective than daily calcitriol therapy in controlling secondary hyperparathyroidism in children with chronic renal failure. European Study Group on Vitamin D in Children with Renal Failure., Pediatr Nephrol., 2000, 14(7), 664-8.
 20. Salusky IB, et al., Intermittent calcitriol therapy in secondary hyperparathyroidism: a comparison between oral and intraperitoneal administration., Kidney Int., 1998, 54(3), 907-14
 21. Alon US, et al., Calcimimetics as an adjuvant treatment for familial hypophosphatemic rickets., Clin J Am Soc Nephrol., 2008, 3(3), 658-64
 22. Kuizon BD, et al., Diminished linear growth during intermittent calcitriol therapy in children undergoing CCPD., Kidney Int. , 1998, 53(1), 205-11
 23. Salusky IB, et al, "High-dose" calcitriol for control of renal osteodystrophy in children on CAPD., Kidney Int. , 1987, 32(1), 89-95
 24. Bettinelli A, et al. , Effects of 1,25-dihydroxyvitamin-D3 treatment on mineral balance in children with end stage renal disease undergoing chronic hemofiltration., Pediatr Res., 1986, 20(1), 5-8
 25. Seeherunvong W, et al. , Paricalcitol versus calcitriol treatment for hyperparathyroidism in pediatric hemodialysis patients., Pediatr Nephrol, 2006, Oct;21(10), 1434-9
 26. Baskin E, et al., Beneficial role of intravenous calcitriol on bone mineral density in children with severe secondary hyperparathyroidism, Int Urol Nephrol, 2004, 36(1), 113-8
 27. Greenbaum LA, et al, Intravenous calcitriol for treatment of hyperparathyroidism in children on hemodialysis. , Pediatr Nephrol, 2005, May;20(5):, 622-30
 28. mibe GmbH Arzneimittel, SmPC Decostriol Injektionslösung (59174.00.00), 12-2019
 29. Atnahs Pharma Netherlands B.V., SPC Rocaltrol myke kapsler (6572). Oppdateringsdato: 11.11.2020, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06572.pdf, 2020

Oppdateringer

 • 03 juni 2024 13:33:

Konsentrasjonsmåling


Overdose