Lumakaftor og ivakaftor

Generisk navn
Lumakaftor og ivakaftor
Handelsnavn
Orkambi
ATC-kode
R07AX30
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Orkambi Gran 100 mg/125 mg
Orkambi Gran 150 mg/188 mg
Orkambi tab 100 mg/125 mg
Orkambi tab 200 mg/125 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Eksponering av lumakaftor/ivakaftor er lik hos voksne og barn basert på populasjonsfarmakokinetiske analyser som presentert i tabellen nedenfor:
Tabell: Gjennomsnittlig (SD) lumakaftor- og ivakaftoreksponering etter aldersgruppe:

Aldersgruppe Dose Gjennomsnittlig lumakaftor (SD) AUCss (mikrogram/ml x time) Gjennomsnittlig ivakaftor (SD) AUCss (mikrogram/ml x time)
Pasienter i alderen 2 til 5 år som veier mindre enn 14 kg Lumakaftor 100 mg/ivakaftor 125 mg dosepose hver
12. time
180 (45,5) 5,92 (4,61)
Pasienter i alderen 2 til 5 år som veier 14 kg eller mer Lumakaftor 150 mg/ivakaftor 188 mg dosepose hver
12. time
217 (48,6) 5,90 (1,93)
Pasienter i alderen 6 til 11 år Lumakaftor 200mg/ivakaftor 250 mg hver 12. time 203 (57,4) 5,26 (3,08)
Pasienter i alderer 12 til under 18 år Lumakaftor 400mg/ivakaftor 250 mg hver 12. time 241 (61,4) 3,90 (1,56)

(SPC Orkambi filmdrasjerte tabletter og granulat i dosepose)

 

Doseringer

Cystisk fibrose med homozygot F508del-mutasjon i CFTR-genet
 • Oralt
  • 2 år til 6 år og < 14 kg
   [1]
   • 200 mg/250 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B):
    Hver morgen, og annenhver kveld: 100/125 mg lumakaftor/ivakaftor i 1 dose.

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh C):  100 mg lumakaftor + 125 mg ivakaftor i 1 dose eller sjeldnere. 

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 100 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose annenhver dag for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

  • 2 år til 6 år og ≥ 14 kg
   [1]
   • 300 mg/376 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B):
    Hver morgen, og annenhver kveld: 150/188 mg lumakaftor/ivakaftor i 1 dose.

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh C):  150 mg lumakaftor + 188 mg ivakaftor i 1 dose eller sjeldnere. 

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 150 mg lumakaftor og 188 mg ivakaftor i 1 dose annenhver dag for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig.
  • 6 år til 12 år
   [1]
   • 400 mg/500 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B): 300 mg lumakaftor + 375 mg ivakaftor per døgn (2 tabletter om morgenen og 1 tablett om kvelden)

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh klasse C): Maks. 200 mg lumakaftor/250 mg ivakaftor per døgn i 2 doser.

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 100 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose daglig for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

  • ≥ 12 år
   [1]
   • 800 mg/500 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B): 600 mg lumakaftor + 375 mg ivakaftor per døgn (2 tabletter om morgenen og 1 tablett om kvelden)

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C): Maks. 400 mg lumakaftor/250 mg ivakaftor per døgn i 2 doser.

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 200 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose daglig for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Orkambi filmdrasjert tablett: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses. 

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

Tilberedning av granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time.

 

 

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Lungesurfaktanter
R07AA02
Respirasjonsstimulerende midler
R07AB01
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX31

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningene hos barn er de samme som hos voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Katarakter
Tilfeller av ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos pediatriske pasienter behandlet med lumakaftor/ivakaftor eller ivakaftor monoterapi. Selv om det forelå andre risikofaktorer i noen av tilfellene (som bruk av kortikosteroider og eksponering for stråling), kan en mulig risiko knyttet til ivakaftor ikke utelukkes. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos pediatriske pasienter som begynner med behandling med lumakaftor/ivakaftor.

Økte transaminasenivåer ble sett oftere hos barn og ungdom enn hos voksne pasienter. Det ble observert oftere økte transaminasenivå hos 2 til 5-åringene enn hos 6 til 11-åringene.

(SPC Orkambi filmdrasjerte tabletter og granulat i dosepose). 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, SmPC Orkambi (EU/1/15/1059) 04-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 10:20: Justert dosering ved nedsatt leverfunksjon basert på preparatomtale.

Konsentrasjonsmåling


Overdose