Lumakaftor og ivakaftor

Generisk navn
Lumakaftor og ivakaftor
Handelsnavn
Orkambi
ATC-kode
R07AX30
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Den kombinerte effekten av lumakaftor og ivakaftor resulterer i økt mengde og funksjon av F508del-CFTR på celleoverflaten, noe som resulterer i økt kloridion transport.

Bedring, dog begrenset, i lungefuksjonsparametra er vist 15 dager etter oppstart og å vedvare minst 48 uker. Frekvens av akutte lungeinfeksjoner reduseres med ca. 40 %.

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Eksponeringen er lik hos voksne og den pediatriske populasjonen basert på populasjonsfarmakokinetiske analyser [(SPC Orkambi filmdrasjerte tabletter).

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Orkambi gran 100 mg/125 mg
Orkambi gran 150 mg/188 mg
Orkambi gran 75 mg/94 mg
Orkambi tab 100 mg/125 mg
Orkambi tab 200 mg/125 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Orkambi filmdrasjert tablett: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses. 

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Tilberedning av granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time.

 

 

 

Doseringer

Cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 år til 6 år og 7 til 9 kg
   [1]
   • 150 mg/ 188 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Råd om inntak/administrering:

    Svelg tablettene hele (ikke tygg, knus eller løs dem opp).

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B):
    Hver morgen, og annenhver kveld: 75/94 mg lumakaftor/ivakaftor i 1 dose.

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh C): 
    75 mg lumakaftor + 94 mg ivakaftor i 1 dose eller sjeldnere. 

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 75 mg lumakaftor og 94 mg ivakaftor i 1 dose annenhver dag for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
  • 1 år til 6 år og 9 til 14 kg
   [1]
   • 200 mg/250 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B):
    Hver morgen, og annenhver kveld: 100/125 mg lumakaftor/ivakaftor i 1 dose.

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh C):  100 mg lumakaftor + 125 mg ivakaftor i 1 dose eller sjeldnere. 

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 100 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose annenhver dag for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

  • 1 år til 6 år og ≥ 14 kg
   [1]
   • 300 mg/376 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B):
    Hver morgen, og annenhver kveld: 150/188 mg lumakaftor/ivakaftor i 1 dose.

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh C):  150 mg lumakaftor + 188 mg ivakaftor i 1 dose eller sjeldnere. 

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 150 mg lumakaftor og 188 mg ivakaftor i 1 dose annenhver dag for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig.
  • 6 år til 12 år
   [1]
   • 400 mg/500 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B): 300 mg lumakaftor + 375 mg ivakaftor per døgn (2 tabletter om morgenen og 1 tablett om kvelden)

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh klasse C): Maks. 200 mg lumakaftor/250 mg ivakaftor per døgn i 2 doser.

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 100 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose daglig for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

  • ≥ 12 år
   [1]
   • 800 mg/500 mg lumakaftor/ivakaftor per døgn i 2 doser

   • Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child–Pugh B): 600 mg lumakaftor + 375 mg ivakaftor per døgn (2 tabletter om morgenen og 1 tablett om kvelden)

    Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C): Maks. 400 mg lumakaftor/250 mg ivakaftor per døgn i 2 doser.

    Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere:

    • Oppstart av lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som allerede bruker sterke CYP3A-hemmere: Dosen bør reduseres i løpet av den første uken til 200 mg lumakaftor og 125 mg ivakaftor i 1 dose daglig for å ta høyde for lumakaftors induserende effekt ved "steady state". Etter 1 uke bør det fortsettes med anbefalt døgndose.
    • Oppstart av CYP3A-hemmere hos pasienter som allerede bruker lumakaftor/ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig. 

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningene hos barn er de samme som hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alvorlige, men < 1 %: pneumoni, hemoptyse, hoste. Hyppigst: dyspné, nasofaryngitt, diaré, øvre luftveisinfeksjon, fatigue, kvalme m.fl.. Andre: Kataraktutvikling hos barn.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Katarakter
Tilfeller av ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos pediatriske pasienter behandlet med lumakaftor/ivakaftor eller ivakaftor monoterapi. Selv om det forelå andre risikofaktorer i noen av tilfellene (som bruk av kortikosteroider og eksponering for stråling), kan en mulig risiko knyttet til ivakaftor ikke utelukkes. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos pediatriske pasienter som begynner med behandling med lumakaftor/ivakaftor.

Økte transaminasenivåer ble sett oftere hos barn og ungdom enn hos voksne pasienter. Det ble observert oftere økte transaminasenivå hos 2 til 5-åringene enn hos 6 til 11-åringene.

(SPC Orkambi filmdrasjerte tabletter og granulat i dosepose). 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever- og/eller nyresykdom. Bør institueres av og følges opp av lege med særskilt kompetanse vedrørende cystisk fibrose.

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Lungesurfaktanter
R07AA02
Respirasjonsstimulerende midler
R07AB01
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX31

Referanser

 1. Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, SmPC Orkambi (EU/1/15/1059) Rev.32. 27-07-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 06 april 2021 15:39: Justert dosering ved nedsatt leverfunksjon basert på preparatomtale.

Konsentrasjonsmåling


Overdose