Jern(II)ferrosulfat

Generisk navn
Jern(II)ferrosulfat
Handelsnavn
Duroferon, Ferromax, Nycoplus Ferro-Retard
ATC-kode
B03AA07

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok

Markedsførte jernpreparater foreligger som sulfat, glukonat eller fumarat. Jernpreparater med lavt jerninnhold (30 mg eller mindre) finnes som handelsvarer og fås i dagligvarehandel og på apotek. Hemjerntabletter har ofte noe mindre bivirkninger, men jernmengden per tablett er så liten (9 mg) at de ikke alltid egner seg til behandling av jernmangel. Ved jernmangel øker absorpsjonen slik at organismen tilføres jern uansett hvilket jernpreparat som velges. Lav startdose medfører at tarmens transportkapasitet ikke overskrides, og risikoen for bivirkninger reduseres. Hvis bivirkninger tross dette hindrer gjennomføringen av behandlingen, bør et annet preparat forsøkes, ev. lavere dose i lengre tid.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok

Jern absorberes hovedsakelig fra duodenum og øvre halvdel av jejunum. Ferrosaltene absorberes tre ganger bedre enn ferrisaltene (3-verdig jern). Variasjonene i de ulike ferrosaltene har liten betydning for biotilgjengeligheten, som er best ved lave jerndepoter. Samtidig inntak av mat reduserer absorpsjonen noe. Utskilles kun i små mengder via nyrene og via gallen i feces. Dette medfører fare for toksisk opphopning. Halveringstiden er 5 timer for sirkulerende jern og 20 timer for totalt jern.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Ferromax 65 mg drasjerte tabletter:

 • Indikasjoner:
  Jernmangel, jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere og etter ventrikkelreseksjon.
 • Dosering:
  Voksne og barn over 12 år: 2-3 tabletter daglig, f.eks. 1 tablett om morgenen, 1-2 tabletter om
  kvelden. 

(SPC for Ferromax 65 mg drasjerte tabletter, 00-7940, oppdateringsdato: 01.11.2021)

Duroferon 100 mg depottabletter:

 • Indikasjoner:
  Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere.
 • Dosering:
  Voksne og ungdom over 12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen
  økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.

(SPC for Duroferon depottabletter, 5680, oppdateringsdato: 28.06.2021)

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Duroferon depottab 100 mg
Ferromax tab 65 mg
Nycoplus Ferro-Retard depottab 100 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Jernmangelanemi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [13] [16] [17] [18]
   • Jern (Fe2+): 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 60 mg/døgn.

    Ved behov øk dosen til 3 mg/kg/dag (maks 180 mg/døgn) basert på alvorlighetsgraden av anemi og klinisk respons.

    Legg merke til om styrken på preparatet er oppgitt som jern (Fe2+) eller ferroglysinsulfat. Doseringen i KOBLE er angitt i jern (Fe2+).

   • Behandlingsvarighet:

    Behandlingen bør pågå til Hb-nivået er normalisert og fortsette etter normalisering. Total varighet av behandling bør ikke overstige 3 måneder.

   • Administreres helst mellom måltider, gjerne sammen med drikke eller matvarer som inneholder vitamin C, men ikke samtididig med meieriprodukter.

     

    Holdepunkter finnes for at lavere doser og lavere doseringshyppighet gir bedre jernopptak i tarmen og færre bivirkninger. Dette er basert på oppregulering av hepcidin etter inntak av  jerntilskudd hos voksne. Barns hepcidinregulering av jernopptak er mest sannsynlig sammenlignbart med den hos voksne.

     

    For barn over 12 år kan intermitterende dosering med 66 mg (jern Fe2+) per dose to ganger i uken vurderes.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale lidelser som kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, smerter i nedre del av magen, redusert matlyst og svart misfarging av avføringen. Misfarging av tenner.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok

Gastrointestinale symptomer som kvalme, obstipasjon, diaré eller magesmerter varierer mellom individer samt mellom ulike jernpreparater. Dessuten er disse bivirkningene doseavhengige. Misfarging av tenner kan sees ved bruk av toverdig, flytende jernpreparater, men går ofte tilbake etter avsluttet behandling.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Små barn er svært følsomme for de giftige bivirkningene av jerntilskudd. Forsiktighet bør utvises når det kombineres med kosttilskudd av jern eller andre jerntilskudd på grunn av risikoen for mulig jernforgiftning.
 • Det anbefales at doser tas delt gjennom dagen for å redusere risikoen for mageproblemer. Inntaket bør helst skje mellom måltidene for å oppnå bedre opptak, gjerne 30 minutter før måltidet. Dette skyldes at mat reduserer opptaket av jern. Jernpreparater bør ikke kombineres med meieriprodukter. Opptaket reduseres av mange stoffer: antacida, fosfater, kalsiumsalter, kinoloner, tetrasykliner og penicilliner. Det bør gå minst 2-3 timer mellom inntak av jerntilskudd og disse medisinene. Appelsinjuice og vitamin C forbedrer opptaket av jern.
 • Det kan oppstå misfarging av tennene under behandling med jernpreparater. Ifølge litteraturen kan denne misfargingen forsvinne av seg selv etter endt behandling, eller den kan fjernes ved bruk av en tannkrem med slipemidler, eventuelt av en tannlege. For å unngå misfarging av tennene kan dråpene blandes godt med vann og svelges gjennom et sugerør.
 • Avføringen kan få en svart farge.
 • Etter normalisering av hemoglobin fortsetter terapien i to til tre måneder for å fylle opp jerndepotene.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok

Jernsulfat kan gi ulcerasjoner i spiserøret, først og fremst hos sengeliggende, gamle pasienter.

Jernpreparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Jern II-verdig, orale preparater

Jern(II)ferroglysinsulfat

Ferro sanol, Glutaferro, Niferex
B03AA01
Jern, injeksjonspreparater
B03AC
B03AC

Referanser

 1. Domellöf M, et al., Iron requirements of infants and toddlers, J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2014, 58(1), 119-29
 2. Uyoga MA, et al., The effect of iron dosing schedules on plasma hepcidin and iron absorption in Kenyan infants., Am J Clin Nutr. , 2020, 112(4), 1132-41
 3. Wegmüller R, et al., Hepcidin-guided screen-and-treat interventions for young children with iron-deficiency anaemia in The Gambia: an individually randomised, three-arm, double-blind, controlled, proof-of-concept, non-inferiority trial. , Lancet Glob Health, 2023, 11(1), e105-e16
 4. Vifor Pharma. , SmPC Ferrum Hausmann, Lösung 50 mg Fe/ml., https://www.fachinfo.de/suche/fi/005720, 09-2022.
 5. Baker RD, et al., Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age), , Pediatrics, 2010, Nov;126(5), 1040-50
 6. Edmond K, et al., Optimal feeding of low-birth-weight infants. Technical review, World Health Organization, 2006
 7. Berglund S, et al., Iron supplements reduce the risk of iron deficiency anemia in marginally low birth weight infants, Pediatrics, 2010, Oct;126(4) , e874-83
 8. World Health Organization, Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control. A guide for programme managers, WHO_NHD_01.3.pdf
 9. Mills RJ, et al., Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants,, Cochrane Database Syst Rev, 2012, Mar 14;3, CD005095
 10. Oski FA., Iron deficiency in infancy and childhood, N Engl J Med, 1993, Jul 15;329(3), 190-3
 11. Teva Nederland BV, SmPC Ferrofumaraat (RVG 51411) 28-06-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 12. Rao R, et al., Iron therapy for preterm infants, Clin Perinatol, 2009, Mar;36(1), 27-42
 13. von Siebenthal HK, et al., Regulation of iron absorption in infants., Am J Clin Nutr., 2023, 117(3), 607-15
 14. Embleton ND, et al., Enteral Nutrition in Preterm Infants (2022): A Position Paper From the ESPGHAN Committee on Nutrition and Invited Experts. , Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition., 2023, 76(2), 248-68
 15. Long H, et al., Benefits of iron supplementation for low birth weight infants: a systematic review, BMC Pediatr,, 2012, Jul 16, 12:99
 16. Dors, N. et al, , Achtergrondinformatie per ziektebeeld: IJzergebreksanemie, https://hematologienederland.nl/achtergrondinformatie-per-ziektebeeld/, Juli 2019
 17. Moretti D, et al. , Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women., Blood, 2015, 126(17), 1981-9
 18. Stoffel NU,et al., Oral iron supplementation in iron-deficient women: How much and how often?, Mol Aspects Med, 2020, 75, 100865

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose