Jern(III)karboksymaltose, parenteral

Generisk navn
Jern(III)karboksymaltose, parenteral
Handelsnavn
Ferinject
ATC-kode
B03AC

Jern(III)karboksymaltose, parenteral

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Barn > 14 år:
Vd: 0,04 L/kg
T½: 7-12 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cosmofer inj/inf, oppl 50 mg/ml
Diafer inj, oppl 50 mg/ml
Ferinject inj/inf, disp 50 mg/ml
Monofer inj/inf, oppl 100 mg/ml
Venofer inj væske/kons til inf væske, oppl 20 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Jernmangelanemi
 • Intravenøst
  • 1 år til 18 år og < 35 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
   • 15 - 20 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 500 mg/dose.
  • 1 år til 18 år og 35 til 70 kg
   [1] [5] [6] [7]
   • Avhengig av Hb: 15 - 20 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 1000 mg/uke. Maksimal enkeltdose: 1000 mg/døgn.
    Hb   Dose
    <10 g/dl ELLER <6,2 mmol/l 1500 mg
    10 - <14 g/dl ELLER 6,2 - <8,7 mmol/l 1000 mg
    ≥14 g/dl ELLER ≥8,7 mmol/l 500 mg
    .
  • 1 år til 18 år og ≥ 70 kg
   [1] [6] [7]
   • Avhengig av Hb: 500 - 1000 mg/dose, kun én gang. Maks: 1000 mg/uke.
    Hb  Dose
    < 10 g/dl ELLER < 6,2 mmol/l 2000 mg
    10 til <14 g/dl ELLER 6,2 til < 8,7 mmol/l 1500 mg
    ≥14 g/dl ELLER ≥8,7 mmol/l 500 mg
    .

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Gitt den høye forekomsten av hypofosfatemi etter infusjon, er overvåking av serumfosfat anbefalt (Cococcioni L. et al).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Midler mot anemi

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Jernpreparater

Jern(II)ferroglysinsulfat

Ferro sanol, Glutaferro, Niferex
B03AA01

Jern(II)ferrosulfat

Duroferon, Ferromax, Nycoplus Ferro-Retard
B03AA07
B03AC
Vitamin B12 og folsyre

Folsyre (Vitamin B9)

Folimet, Folsan, Folsyre NAF, Folsyre Orifarm
B03BB01
Andre midler mot anemi
B03XA02

Referanser

 1. Vifor France, SmPC Ferinject (RVG 33865) 29-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Powers JM, Intravenous Ferric Carboxymaltose in Children with Iron Deficiency Anemia Who Respond Poorly to Oral Iron., J Pediatr. , 2017, Jan 180, 212-2016
 3. Laass MW, Effectiveness and safety of ferric carboxymaltose treatment in children and adolescents with inflammatory bowel disease and other gastrointestinal diseases., BMC Gastroenterol, 2014, 17(14), 184
 4. Tan MLN et al., Retrospective review of effectiveness and safety of intravenous ferric carboxymaltose given to children with iron deficiency anaemia in one UK tertiary centre, Eur J Pediatr , 2017, 176, 1419-1423
 5. Ozsahin H. et al, Intravenous ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia or iron deficiency without anemia after poor response to oral iron treatment: Benefits and risks in a cohort of 144 children and adolescents, Pediatr Blood Cancer, 2020, Jul 30:, e28614
 6. Cococcioni L, et al. , Ferric carboxymaltose treatment for iron deficiency anemia in children with inflammatory bowel disease: Efficacy and risk of hypophosphatemia., Dig Liver Dis, 2021, S1590-8658(21), 00085-2
 7. Hong MH, et al. , Letter to the Editor Ferric carboxymaltose infustions are well tolerated in children under 14 years old, a single-centre experience., J Paediatr Child Health , 2019, 55, 1515-6

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose