Jern(III)hydroksid-sukrosekompleks, parenteral

Generisk navn
Jern(III)hydroksid-sukrosekompleks, parenteral
Handelsnavn
Venofer
ATC-kode
B03AC

Jern(III)hydroksid-sukrosekompleks, parenteral

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder alle III-verdige jernpreparater til parenteral injeksjon)
Markedsførte preparater til intravenøst bruk finnes som karbohydratbundne jernoksidkomplekser. Karbohydratdelen kan være dekstran-, maltose- eller sukrose.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

I en studie med 11 pasienter i alderen 12–16 år, ble det observert en halveringstid T½ på 8 timer og en Cmax på 8545 mikrogram/dl.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cosmofer inj/inf, oppl 50 mg/ml
Diafer inj, oppl 50 mg/ml
Ferinject inj/inf, disp 50 mg/ml
Monofer inj/inf, oppl 100 mg/ml
Venofer inj væske/kons til inf væske, oppl 20 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Jernmangelanemi
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [8] [11]
   • Fe: 3 mg/kg/dose 1–3 ganger i uken.
   • Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

  • ≥ 1 måned
   [2] [9] [10]
   • Fe: 0,5 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose Maksimal enkeltdose: 300 mg/dose.
   • Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

Jernmangelanemi ved kronisk nedsatt nyrefunksjon
 • Intravenøst
  • ≥ 1 måned
   [3] [6]
   • Fe: 1 - 2 mg/kg per 2 uker fordelt på 1 dose
   • Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

     

Vedlikeholdsbehandling med jern ved kronisk nedsatt nyrefunksjon
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år
   [4] [5]
   • Fe: 0,5 mg/kg per 4 uker fordelt på 1 dose
   • Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

     

Jernmangelanemi ved hemodialyse
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år
   [7]
   • Fe: 3 mg/kg/uke fordelt på 1 dose
   • Administreres ved slutten av dialysen.
    Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

Vedlikeholdsbehandling med jern ved hemodialyse
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år
   [4] [5]
   • Fe 0,5 mg/kg per 2 uker fordelt på 1 dose
   • Administreres ved slutten av dialysen.
    Observasjon av pasient anbefales under og i minst 30 minutter etter hver behandling på grunn av risiko for alvorlige, akutte, potensielt dødelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Luktforstyrrelser, luftveisinfeksjoner, peritonitt og hoste

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder alle III-verdige jernpreparater til parenteral injeksjon)

 • Vanlige og doseavhengige: Gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast og magesmerter. Misfarging av huden rundt injeksjonsstedet, smerte, vevsnekrose eller atrofi på injeksjonsstedet kan forekomme. Endret smakssans (Venofer). 
 • Potensielt alvorlige: Anafylaktiske reaksjoner med symptomer som urtikaria, kløe, kvalme og skjelvinger; i alvorlige tilfeller dyspné og/eller kardiovaskulær kollaps som kan være fatal. Forsinkede reaksjoner med symptomer som ledd- og muskelsmerter med eller uten feber kan komme fra timer til noen dager etter injeksjonen og vare to til fire dager. Tradisjonelt har dette vært tilskrevet III-verdi jernpreparater kompleksbundet til dekstran (f.eks. CosmoFer), men er også rapportert for andre karbohydratbundne III-verdige jernpreparater som f.eks. maltosoidet Monofer og sukrosoidet Venofer. Økt risiko hos pasienter med kjent (legemiddel)allergi; spesielt stor risiko hos pasienter med immunologiske eller inflammatoriske lidelser. Merk: Ved første injeksjon tilrådes testdose svarende til 25 mg jern. Hvis ikke pasienten har fått bivirkning innen 1 time, kan resten av dosen settes. Anafylaksiberedskap skal være tilgjengelig.

Generelle kontraindikasjoner

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder alle III-verdige jernpreparater til parenteral injeksjon)
Hemolytisk anemi, hemokromatose, hemosiderose. Astma, eksem eller annen atopisk allergi. Dekompensert levercirrhose, hepatitt. Akutt eller kronisk infeksjon fordi parenteral jernbehandling kan forverre bakterielle og virale inflammasjoner. Akutt nyresvikt. Revmatoid artritt med symptomer eller tegn på aktiv inflammasjon. Venofer må ikke gis intramuskulært fordi det er hypertonisk og sterkt basisk og kan gi reaksjoner på injeksjonsstedet.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på hypersensitivitetsreaksjoner, selv etter at tidligere bruk ble godt tolerert. Sene reaksjoner omfatter leddsmerter og muskelsmerter.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Midler mot anemi

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Jernpreparater

Jern(II)ferroglysinsulfat

Ferro sanol, Glutaferro, Niferex
B03AA01

Jern(II)ferrosulfat

Duroferon, Ferromax, Nycoplus Ferro-Retard
B03AA07
B03AC
Vitamin B12 og folsyre

Folsyre (Vitamin B9)

Folimet, Folsan, Folsyre NAF, Folsyre Orifarm
B03BB01
Andre midler mot anemi
B03XA02

Referanser

 1. Anbu AT, et al, Low incidence of adverse events following 90-minute and 3-minute infusions of intravenous iron sucrose in children on erythropoietin, Acta Paediatr, 2005, Dec;94(12), 1738-41
 2. Crary SE, et al, Intravenous iron sucrose for children with iron deficiency failing to respond to oral iron therapy, Pediatr Blood Cancer, 2011, Apr;56(4), 615-9
 3. Van Damme-Lombaerts R, et al, Erythropoietin treatment in children with renal failure, Pediatr Nephrol, 1999, Feb;13(2), 148-52
 4. Formulary monograph Venofer. , Sep 2012
 5. Goldstein SL, et al, Comparison of the safety and efficacy of 3 iron sucrose iron maintenance regimens in children, adolescents, and young adults with CKD: a randomized controlled trial, Am J Kidney Dis, 2013, Apr;61(4), 588-97
 6. KDIGO Anemia Work Group, KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease, Kidney Int Suppl, 2012, 2(4), 279-335
 7. KDOQI; National Kidney Foundation, KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease, Am J Kidney Dis, 2006, May;47(5 Suppl 3), S11-145
 8. Leijn E, et al, Intravenous iron supplementation in children on hemodialysis, J Nephrol, 2004, May-Jun;17(3), 423-6
 9. Meyer MP, et al, A comparison of oral and intravenous iron supplementation in preterm infants receiving recombinant erythropoietin, J Pediatr, 1996, Aug;129(2), 258-63
 10. Michaud L, , Tolerance and efficacy of intravenous iron saccharate for iron deficiency anemia in children and adolescents receiving long-term parenteral nutrition, Clin Nutr, 2002, Oct;21(5), 403-7
 11. Pinsk V, , Efficacy and safety of intravenous iron sucrose therapy in a group of children with iron deficiency anemia, Isr Med Assoc J., 2008, May 10(5), 335-8
 12. Vifor Inc. . , SPC Venofer, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 23-12-2011
 13. DHPC intraveneuze ijzerprodukten, Verscherpte aanbevelingen met betrekking tot het risico op ernstige overgevoeligheidsreacties bij gebruik van intraveneuze ijzerprodukten, www.cbg-meb.nl, 13 november 2013, Geraadpleegd 13 januari 2014, http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/D43043FD-723A-49F2-B94D-0FF958DE07DE/0/1311DHPCijzerproducten.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose