Ipratropiumbromid inhalasjon

Generisk navn
Ipratropiumbromid inhalasjon
Handelsnavn
Atrovent, Ipraxa
ATC-kode
R03BB01

Ipratropiumbromid inhalasjon

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Atrovent inh aerosol, oppl 20 mikrog/dose
Atrovent inh væske, oppl 0,125 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,25 mg/ml
Atrovent inh væske, oppl 0,5 mg/ml
Ipraxa inh væske, oppl 250 mikrog/ml
Ipraxa inh væske, oppl 500 mikrog/2 ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Blokkerer transmisjonen i det parasympatiske nervesystem og reduserer tendensen til reflektorisk bronkial konstriksjon. Antikolinergika har langsommere inntredende effekt enn adrenerge bronkolytika. Bare lokal applikasjon er aktuelt ved bronkial obstruksjon. Må brukes profylaktisk og inhaleres regelmessig (fire ganger daglig). Lokal behandling gir meget lave systemiske konsentrasjoner. Påvirker ikke sekretproduksjonen i luftveiene, den mucociliære transporten eller gassutvekslingen.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Bronkodilatasjon (korttidsvirkende)
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [1] [2]
    • 20 - 40 mikrogram/dose, ved behov, maks. 8 ganger daglig.
Akutte astmasymptomer
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsvæske til nebulisator
   • 1 måned til 5 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %: 0,25 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 2,5 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

   • 5 år til 18 år
    [1] [2]
    • SpO2 ≤ 94 %:  0,5 mg/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 5,0 mg/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [2]
    • SpO2 > 94 %: Bruk inhalasjonskammer: 80 mikrogram/dose minst 2 ganger i kombinasjon med salbutamol, 400-800 mikrogram/dose.
    • Hvis barnet er svært kortpustet, skal nebulisering fortsette så ofte som nødvendig med salbutamol og (minst) to ganger med ipratropiumbromid for de innledende inhalasjonene.

     Etter 1 til 2 inhalasjoner med utilstrekkelig effekt: start opp med systemiske steroider.

      

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og bruk av inhalasjonsutstyr ift. alder:
1 måned–3 år: Forstøver, aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–5 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥ 6 år: Alternativ: Aerosol.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Inhalasjonsvæsken kan administreres ved hjelp av en jet-nebulisator eller en ultrasonisk nebulisator. Optimal strømningshastighet er 6–8 L/minutt.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmaxan, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
R03BA05
Antikolinergika
R03BB04

Bivirkninger spesifikke for barn

Inhalasjon av ipratropioumbromid gir sjeldent systemiske bivirkninger.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tørre slimhinner i øvre luftveier. Tolereres godt, også i høyere doser enn anbefalt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Brukes med forsiktighet hos pasienter som er predisponert for trangvinkelglaukom, ved prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon.

Referanser

 1. Brand PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 15:04: Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Konsentrasjonsmåling


Overdose