Tiotropiumbromid inhalasjon

Generisk navn
Tiotropiumbromid inhalasjon
Handelsnavn
Spiriva Respimat
ATC-kode
R03BB04

Tiotropiumbromid inhalasjon

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Spiriva Respimat inh væske, oppl 2,5 mikrog

Spiriva Respimat inhalasjonsvæske er en gjenbruksinhalator med en patron som inneholder 60 doser. En dose er på 2,5 mikrogram.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Langtidsvirkende antikolinergikum som ved binding/hemming av muscarine M3 receptorer i bronkialmuskulatur hemmer de kolinerge effektene (bronkokonstriksjon) av acetylkolin som frigjøres fra parasympatiske nerveender. Tiotropium reduserer graden av dyspné og bedrer lungefunksjonen. Maksimal bronkodilatasjon observeres etter tre dagers behandling.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Astma
 • Til inhalasjon
  • 6 år til 18 år
   [1]
   • 5 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
    • Inhalasjonsvæske: 1 dose = 2 inhalasjoner á 2,5 mikrogram
    .

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonskammer ift. alder:
5 år: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke (ev. maske).
≥ 6 år: Alternativ: Aerosol. 

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd: Legemidler til inhalasjon".
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Til voksne anbefaler fabrikanten å utvise forsiktighet ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance mindre enn eller lik 50 ml/min) grunnet den økte eksponeringen

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmaxan, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
R03BA05
Antikolinergika
R03BB01

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Munntørrhet kan over lengre tid forårsake karies. Akutte hypersensitivitetsreaksjoner og inhalasjonsindusert bronkospasme kan forekomme.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Som med andre antikolinergika skal tiotropium brukes med forsiktighet hos pasienter med trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Pasientene bør advares mot å få pulver i øyet, da dette kan utløse eller forverre trangvinkelglaukom og gi øyesmerter eller ubehag. Ved symptomer på trangvinkelglaukom skal pasienten slutte å bruke tiotropium og kontakte lege umiddelbart.

Det advares mot inhalasjonsvæske i øyet.

 

Referanser

 1. Boehringer Ingelheim International GmbH, SmPC Spiriva Respimat (RVG 34382) 09-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose