Triamcinolon parenteral

Generisk navn
Triamcinolon parenteral
Handelsnavn
Hexatrione, Kenacort-A 10, Kenacort-T, Lederlon, Lederspan, Triam winthrop, TriamHEXAL, Trica, Trispan, Volon
ATC-kode
H02AB08
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Artritt:
  • Intraartikulært:
   • > 1 år til < 3 år: Off-label
   • > 3 år til 18 år: On-label for "Trica injeksjonsvæske" til barn med JIA fra 3 år, og for "Kenacort-T injeksjonsvæske" til barn fra 6 år, mens "Lederspan injeksjonsvæske" ikke er godkjent til bruk på barn.

 

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Trica injeksjonsvæske:

 • Indikasjoner: 
  • Trica er indisert til intraartikulær, intrasynovial eller periartikulær bruk hos voksne og ungdom for symptomatisk behandling av subakutt og kroniske inflammatoriske leddsykdommer, inkludert:
   • Revmatoid artritt
   • Juvenil idiopatisk artritt (JIA)
   • Osteoartritt og posttraumatisk artritt
   • Synovitt, tendinitt, bursitt og epikondylitt
  • Trica kan også brukes intraartikulært hos barn i alderen 3-12 år med juvenil idiopatisk artritt (se Dosering nedenfor).
 • Dosering:
  • Intraartikulær injeksjon (dosering til voksne og ungdom) for alle indikasjoner:
   Dosen er individuelt bestemt fra 2-20 mg avhengig av leddets størrelse og væskemengde. Vanligvis krever større ledd (f.eks. hofte, kne, skulder) 10-20 mg (0,5-1 ml), middelstore ledd 5-10 mg (0,25-0,5 ml), og mindre ledd fra 2-6 mg (0,1-0,3 ml). Dersom det er mye synovialvæske til stede, kan aspirasjon foretas før administrering. Neste dose og antall injeksjoner avhenger av tilstandens kliniske forløp. Da Trica er langtidsvirkende, anbefales det ikke å gi injeksjoner i de enkelte ledd hyppigere enn med 3-4 ukers mellomrom. Opphopning av legemidlet på injeksjonsstedet må unngås, fordi det kan føre til atrofi.
  • Dosering for intraartikulær bruk hos barn i alderen 3-12 år med juvenil idiopatisk artritt:
   Doseringsregime for intraartikulær injeksjon med triamcinolonheksacetonid for JIA hos barn er 1 mg/kg for store ledd (knær, hofter og skuldre) og 0,5 mg/kg for mindre ledd (ankler, håndledd og albuer). For hender og føtter, kan man bruke 1-2 mg/ledd for metakarpofalangealledd/metatarsofalangealledd (MCP/MTP), og 0,6-1 mg/ledd for proksimale interfalangealledd (PIP).
  • Periartikulær injeksjon (dosering kun til voksne og ungdom):
   • Bursitt/epikondylitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml) avhengig av bursaens størrelse og sykdommens
    alvorlighetsgrad. I de fleste tilfeller er én enkelt behandling tilstrekkelig.
   • Synovitt/tendinitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behovet for ytterligere injeksjoner bedømmes ut fra behandlingsresponsen.

Lederspan injeksjonsvæske:

 • Indikasjoner: Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt.
 • Dosering:  
  • Intraartikulært: Det er svært viktig at injeksjonen lokaliseres til leddhulen. Injeksjonsstedet skal være der hvor leddhulen er mest overfladisk og uten store blodårer/nerver. Dosen er individuelt bestemt fra 2-20 mg avhengig av leddets størrelse og væskemengde. Vanligvis krever større ledd (hofte, kne, skulder) 10-20 mg (0,5-1 ml), middelstore ledd (f.eks. albue, håndledd) 5-10 mg (0,25-0,5 ml), mindre ledd fra 2-6 mg (0,1-0,3 ml). Ved mye synovialvæske kan aspirasjon foretas før administrering. Neste dose og antall injeksjoner avhenger av klinisk forløp. Pga. prolongert virkning anbefales det ikke å gi injeksjoner i de enkelte ledd hyppigere enn med 3-4 ukers mellomrom. Maks. 2 ledd bør behandles ved hvert tilfelle. Akkumulering på injeksjonsstedet må unngås for å hindre mulig påfølgende forekomst av atrofi.
  • Periartikulært:
   • Bursitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml) avhengig av bursaens størrelse og sykdomsprosessens intensitet. Vanligvis behøver ikke behandlingen gjentas. 
   • Tendinitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behov for ytterligere injeksjoner bedømmes ut fra terapeutisk svar.

Kenacort-T injeksjonsvæske:

 • Indikasjoner: 
  • Intramuskulært: Allergiske sykdommer som høysnue og pollenastma, dermatoser, revmatoid artritt og andre bindevevssykdommer. Er særlig velegnet når peroral kortikosteroidterapi er vanskelig å gjennomføre (f.eks. ved gastrointestinalt ubehag) eller når konvensjonell behandling av pollenallergi ikke har gitt ønsket resultat. Ved behandling av pollenallergi kan en injeksjon ofte være tilstrekkelig for hele perioden. 
  • Intraartikulært: Ved behov for høye doser i lite volum.
 • Dosering:
  • Intramuskulært:
   • Voksne og barn >12 år: Høysnue og pollenastma: 40-100 mg. Hvis symptomene melder seg igjen, gis en ny injeksjon. Revmatoid artritt, dermatoser, andre bindevevssykdommer: Initialt 60 mg. Dosevariasjon 40-80 mg, avhengig av klinisk svar og virketid. Til fortsatt behandling kan 20 mg eller mindre være tilstrekkelig. 
   • Barn: 6-12 år: Alle indikasjoner: 40 mg. Dosen avpasses mer etter symptomer enn etter alder og vekt.
   • Gis ikke til barn <6 år.
   • Vedlikeholdsbehandling, alle aldersgrupper: Preparatet gis når symptomene melder seg igjen, ikke etter fast tidsskjema. Effekten av 1 ml varer vanligvis i 2-4 uker, og tilsvarer daglig peroral tilførsel av: 5 mg prednison eller prednisolon, 4 mg triamcinolon eller metylprednisolon, 0,75 mg betametason eller deksametason. Enkeltdose >2,5 ml (100 mg) anbefales ikke. Ved overgang fra peroral terapi gis første injeksjon samtidig med siste perorale dose. Hvis pasienten har stått på høye perorale doser, kan det i begynnelsen være nødvendig å gi injeksjoner hver 14. dag for å bibeholde samme steroideffekt.
  • Intraartikulært: Vanlig dose til små ledd 0,25 ml, middels store ledd (albue, vrist) 0,5 ml, store ledd (skulder, kne, hofte) 1 ml. Preparatet kan ev. blandes med like deler lokalanestetikum eller lokalanestetikum gis først. Brukes ikke til barn <6 år.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Hexatrione inj væske, susp 2 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Kenacort-A 10 inj væske, susp 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Kenacort-T inj væske, susp 40 mg/ml
Lederlon inj væske, susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Lederspan inj væske, susp 20 mg/ml
Triam winthrop inj væske, susp 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
TriamHEXAL inj væske, susp 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Trica inj væske, susp 20 mg/ml
Trispan inj væske, susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Volon tab 4 mg - Krever godkjenningsfritak

Triamcinolonheksacetonid: Lederspan inj.væske, Trica inj.væske.
Triamcinolonacetonid: Kenacort-T inj.væske.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Artritt
 • Intraartikulært
  • 1 år til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Triamcinolonheksacetonid (eks. Lederspan, Trica):
    For større ledd (inkludert kne og hofte): 1 mg/kg/dose. Maksimalt 40 mg per ledd.
    For mindre ledd (inkludert ankel og håndledd): 0,5–0,75 mg/kg/dose. Maksimalt 30 mg per ledd.

    Triamcinolonacetonid (eks. Kenacort-T):
    2 mg/kg/dose. Maksdosen for mindre ledd er 40 mg per ledd, og for større ledd er den 80 mg per ledd.

   • Triamcinolonheksacetonid er vist å være mer effektivt enn triamcinolonacetonid ved juvenil revmatisme.
    Off-label til barn < 3 år. 
    On-label for "Trica injeksjonsvæske" til barn med JIA fra 3 år, og for "Kenacort-T injeksjonsvæske" til barn fra 6 år, mens "Lederspan injeksjonsvæske" ikke er godkjent til bruk på barn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Benign intrakraniell hypertensjon, spesielt hos barn under eller kort tid etter rask seponering.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Veksthemming: Ved langvarig bruk av kortikosteroider skal spedbarns og barns vekst og utvikling kontrolleres og følges opp regelmessig og tett. En alternerende dosering anbefales for å forhindre veksthemming.
 • Infeksjon med vannkopper og meslinger under kortikosteroidbehandling: Forløpet av vannkopper og meslinger kan bli mer alvorlig, til og med dødelig, hos ikke-immune pasienter som bruker kortikosteroider. Eksponerte pasienter må få medisinsk behandling øyeblikkelig.
 • Injeksjonen skal ikke gis intravenøst.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kortikosteroider til systemisk bruk, usammensatte preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Mineralkortikoider

Fludrokortison

Florinef, Florinef Acetaat
H02AA02
Glukokortikoider

Deksametason, oral og parenteral

Deksametason Aurora Medical, Deksametason SA, Dexacur, Dexametason Abcur, Dexamethason galen, Dexamethason jenapharm, Dexamethasone Krka, Dexamethasone Sodium Phosphate hikma, Dexamethasone phosphate Kalceks, Dexavit, Fortecortin, Neofordex
H02AB02

Hydrokortison, oral og parenteral

Alkindi, Cortef, Efmody, Hydrocortison jenapharm, Hydrocortisone accord, Hydrocortisone sanofi, Hydrokortison, Hydrokortison dak, Hydrokortison orion, Hydrokortison takeda, Hydventia, Lilinorm, Solu-Cortef
H02AB09

Metylprednisolon parenteral

Depo-Medrol, Medrol, Medrol unimedic, Methylprednisolone Orion, Metylprednisolon Aurora Medical, Solu-Medrol
H02AB04

Prednisolon oral

Di-Adreson-F aquosum, Okrido, Prednisolon, Prednisolon Alternova, Prednisolon acis, Prednisolon al, Prednisolon dak, Prednisolon eql, Prednisolon galen, Prednisolon jenapharm, Prednisolon stada, Prednisolone, Prednisolone accord, Prednisolone amdipharm, Prednisolone arrow, Prednisolone mylan, Prednisolone sodium phosphate pai, Sirodrol, Soluble Prednisolone amdipharm, Solupred
H02AB06

Referanser

 1. Zulian F, et al, Triamcinolone acetonide and hexacetonide intra-articular treatment of symmetrical joints in juvenile idiopathic arthritis: a double-blind trial., Rheumatology (Oxford), 2004 , Oct;43(10), 1288-91
 2. Eberhard BA, et al, Comparison of the intraarticular effectiveness of triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in treatment of juvenile rheumatoid arthritis, J Rheumatol, 2004, Dec;31(12), 2507-12
 3. Lanni S, et al, Outcome and predicting factors of single and multiple intra-articular corticosteroid injections in children with juvenile idiopathic arthritis, Rheumatology (Oxford), 2011 , Sep;50(9), 1627-34
 4. Zulian F, et al, Comparison of intra-articular triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, Rheumatology (Oxford), 2003 , Oct;42(10), 1254-9
 5. Bloom BJ, et al, Intra-articular corticosteroid therapy for juvenile idiopathic arthritis: report of an experiential cohort and literature review, Rheumatol Int, 2011, Jun;31(6), 749-56
 6. Cleary AG, et al, Intra-articular corticosteroid injections in juvenile idiopathic arthritis, Arch Dis Child, 2003, Mar;88(3), 192-6
 7. Hertzberger-ten Cate R, Fiselier T. , Pauciarticulaire juveniele chronische arthritis. , Tijdschr Kindergeneeskd. , 1991, Oct;59(5), 148-52
 8. Kumar S, et al, Cushing's syndrome after intra-articular and intradermal administration of triamcinolone acetonide in three pediatric patients, Pediatrics, 2004, Jun;113(6), 1820-4
 9. Unsal E, , Intraarticular triamcinolone in juvenile idiopathic arthritis, Indian Pediatr, 2008, Dec;45(12), 995-7
 10. Verma S, et al, Feasibility and efficacy of intraarticular steroids (IAS) in juvenile idiopathic arthritis (JIA). , Indian Pediatr, 2009, Mar;46(3), 264-5
 11. Centrafarm BV, SmPC Triamcinolon tabletten (RVG 53166) 12-10-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 25 april 2022 13:46: Lagt til oral dosering

Konsentrasjonsmåling


Overdose