Triamcinolon parenteral

Generisk navn
Triamcinolon parenteral
Handelsnavn
Delphicort, Kenacort, Kenacort-A 10, Kenacort-T, Lederlon, Lederspan, Triam winthrop, Trica, Trispan, Volon
ATC-kode
H02AB08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Delphicort tab 4 mg - Krever godkjenningsfritak
Kenacort inj væske, susp 40 mg/ml
Kenacort-A 10 inj væske, susp 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Kenacort-T inj væske, susp 40 mg/ml
Lederlon inj væske, susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Lederspan inj væske, susp 20 mg/ml
Triam winthrop inj væske 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Trica inj væske, susp 20 mg/ml
Trispan inj væske, susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Volon tab 4 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Artritt
 • Intraartikulært
  • 1 år til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Triamcinolonheksacetonid:
    For større ledd (inkludert kne og hofte): 1 mg/kg/dose. Maksimalt 40 mg per ledd.
    For mindre ledd (inkludert ankel og håndledd): 0,5–0,75 mg/kg/dose. Maksimalt 30 mg per ledd.

    Triamcinolonacetonid:
    2 mg/kg/dose. Maksdosen for mindre ledd er 40 mg per ledd, og for større ledd er den 80 mg per ledd.

   • Triamcinolonheksacetonid er vist å være mer effektivt enn triamcinolonacetonid ved juvenil revmatisme.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Kortikosteroider til systemisk bruk, usammensatte preparater

Mineralkortikoider

Fludrokortison

Florinef, Florinef Acetaat
H02AA02
Glukokortikoider

Deksametason, oral og parenteral

Deksametason SA, Dexacur, Dexagalen, Dexametason Abcur, Dexamethason galen, Dexamethason jenapharm, Dexamethasone Krka, Dexavit, Fortecortin, Neofordex
H02AB02

Metylprednisolon parenteral

Depo-Medrol, Medrol, Methylprednisolone Orion, Metylprednisolon Aurora Medical, Solu-Medrol
H02AB04

Prednisolon oral

Prednisolon, Prednisolon Alternova, Prednisolon al, Prednisolon eql pharma, Prednisolon galen, Prednisolon jenapharm, Prednisolone, Prednisolone accord, Prednisolone amdipharm, Prednisolone mylan, Prednisolut, Solu-Decortin H, Solupred, Solupred smeltetab, Spiricort
H02AB06

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Veksthemming: Ved langvarig bruk av kortikosteroider skal spedbarns og barns vekst og utvikling kontrolleres rutinemessig. En alternerende dosering anbefales for å forhindre veksthemming.
 • Infeksjon med vannkopper og meslinger under kortikosteroidbehandling: Progresjonen av vannkopper og meslinger kan bli mer alvorlig, til og med dødelig, hos ikke-immune pasienter som bruker kortikosteroider. Eksponerte pasienter må få medisinsk behandling øyeblikkelig.
 • Injeksjonen skal ikke gis intravenøst.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Zulian F, et al, Triamcinolone acetonide and hexacetonide intra-articular treatment of symmetrical joints in juvenile idiopathic arthritis: a double-blind trial., Rheumatology (Oxford), 2004 , Oct;43(10), 1288-91
 2. Eberhard BA, et al, Comparison of the intraarticular effectiveness of triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in treatment of juvenile rheumatoid arthritis, J Rheumatol, 2004, Dec;31(12), 2507-12
 3. Lanni S, et al, Outcome and predicting factors of single and multiple intra-articular corticosteroid injections in children with juvenile idiopathic arthritis, Rheumatology (Oxford), 2011 , Sep;50(9), 1627-34
 4. Zulian F, et al, Comparison of intra-articular triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, Rheumatology (Oxford), 2003 , Oct;42(10), 1254-9
 5. Bloom BJ, et al, Intra-articular corticosteroid therapy for juvenile idiopathic arthritis: report of an experiential cohort and literature review, Rheumatol Int, 2011, Jun;31(6), 749-56
 6. Cleary AG, et al, Intra-articular corticosteroid injections in juvenile idiopathic arthritis, Arch Dis Child, 2003, Mar;88(3), 192-6
 7. Hertzberger-ten Cate R, Fiselier T. , Pauciarticulaire juveniele chronische arthritis. , Tijdschr Kindergeneeskd. , 1991, Oct;59(5), 148-52
 8. Kumar S, et al, Cushing's syndrome after intra-articular and intradermal administration of triamcinolone acetonide in three pediatric patients, Pediatrics, 2004, Jun;113(6), 1820-4
 9. Unsal E, , Intraarticular triamcinolone in juvenile idiopathic arthritis, Indian Pediatr, 2008, Dec;45(12), 995-7
 10. Verma S, et al, Feasibility and efficacy of intraarticular steroids (IAS) in juvenile idiopathic arthritis (JIA). , Indian Pediatr, 2009, Mar;46(3), 264-5
 11. Centrafarm BV, SmPC Triamcinolon tabletten (RVG 53166) 12-10-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 08 mars 2022 10:57: Lagt til oral dosering

Konsentrasjonsmåling


Overdose