Fludrokortison

Generisk navn
Fludrokortison
Handelsnavn
Florinef, Florinef Acetaat
ATC-kode
H02AA02

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Florinef Acetaat tab 0,1 mg - Krever godkjenningsfritak
Florinef tab 0,1 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Potent syntetisk mineralkortikoid med ubetydelig glukokortikoideffekt i terapeutiske doser. Gir natrium‑ og vannretensjon i nyrene, tap av kalium og magnesium og forhøyet blodtrykk pga. økt blodvolum og arterietonus.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom), kongenital binyrebarkhyperplasi ("salt losing adrenogenital syndrome")
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2] [3] [4] [5] [6]
   • 50 - 200 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Barn < 1 år: Fludrokortison kombinert med ekstra salt (0,2 g/kg/døgn, fordelt utover døgnet).

  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • 50 - 200 mikrogram/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Barn < 1 år: Fludrokortison kombinert med ekstra salt (0,2 g/kg/døgn, fordelt utover døgnet).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Kortikosteroider til systemisk bruk, usammensatte preparater

Glukokortikoider

Deksametason, oral og parenteral

Deksametason SA, Dexacur, Dexametason Abcur, Dexamethason galen, Dexamethason jenapharm, Dexamethasone Krka, Dexavit, Fortecortin, Neofordex
H02AB02

Metylprednisolon parenteral

Depo-Medrol, Medrol, Medrol unimedic, Methylprednisolone Orion, Metylprednisolon Aurora Medical, Solu-Medrol
H02AB04

Prednisolon oral

Prednisolon, Prednisolon Alternova, Prednisolon al, Prednisolon eql, Prednisolon galen, Prednisolon jenapharm, Prednisolone, Prednisolone accord, Prednisolone amdipharm, Prednisolone arrow, Prednisolone focus, Prednisolone mylan, Prednisolone sodium phosphate pai, Sirodrol, Solu-Decortin H, Solupred
H02AB06

Triamcinolon parenteral

Delphicort, Hexatrione, Kenacort-A 10, Kenacort-T, Lederlon, Lederspan, Triam winthrop, TriamHEXAL, Trica, Trispan, Volon
H02AB08

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Natriumretensjon. Ødem. Hypertensjon. I høyere doser glukokortikoide bivirkninger (se L3.7.1 Bivirkninger).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kortikosteroider kan hemme høydevekst hos barn. Barn og ungdom som behandles i lang tid skal kontrolleres regelmessig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Spesiell varsomhet ved hjertesvikt, hypertensjon og koronarsykdom.

Kontroll, oppfølging og informasjon til pasient: Stigende blodtrykk og ødemer kan være uttrykk for overdosering. Bestemmelse av plasma-reninaktivitet eller plasma-reninkonsentrasjon kan være nyttig hos enkelte pasienter, men det er viktig å være oppmerksom på at reninnivåer påvirkes av mange forhold, inklusive medikamenter. Salthunger, lavt blodtrykk med ortostatisme og ev. høy plasma-reninaktivitet/-konsentrasjon kan tyde på underdosering. Under langvarig lagring bør tablettene oppbevares i kjøleskap (2–8 °C).

Referanser

 1. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 2. Merck Serono GmbH, SmPC Astonin H 0,1 mg Tabletten (6105265.00.00), 03/2021
 3. Speiser PW, et al. 2018 , Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. , J Clin Endocrinol Metab. , 2018, Nov 1;103(11):, 4043-4088.
 4. Bornstein SR et al. , Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016, 101(2), 364-389
 5. Ace Pharmaceuticals BV, SmPC Fludrace (RVG 50721) 17-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Mylan Healthcare B.V. , SmPC Florinef (RVG 07897) 19-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 11 mai 2022 09:11: Skilt ut nyfødte som egen aldersgruppe
 • 11 mai 2022 09:10: Skilt ut nyfødte som egen aldersgruppe
 • 22 februar 2022 11:58: Justert dosering og indikasjon basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose