Kinidin

Generisk navn
Kinidin
Handelsnavn
Quinidine Sulfate epic, Quinidine Sulfate sandoz
ATC-kode
C01BA01
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Det er kun funnet en enkelt farmakokinetisk studie på barn. Halveringstiden i denne studien var 2,5–6,7 timer (N = 13, alder 4 til 22 år). Den terapeutiske plasmakonsentrasjonen var 2-5 mg/l.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Brugadas syndrom:
  • Oralt: Uregistrert preparat.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Quinidine Sulfate epic tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Quinidine Sulfate sandoz tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Brugadas syndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • Kinidinsulfat 15 - 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 1600 mg/døgn.
   • En testdose gis ofte først på grunn av risiko for hypersensitivitetsreaksjoner.
    Dosen justeres basert på EKG-monitorering, og mål serumkonsentrasjon ved behov.
    Kinidin skal forskrives av, eller i samråd med, en pediatrisk kardiolog som har erfaring med bruken av kinidin for denne indikasjonen.

    Uregistrert

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Ledningsforstyrrelser, forlenget QTc-intervall, bradykardi, hypotensjon, gastrointestinale bivirkninger, hypersensitivitetsreaksjon (feber, synsforstyrrelse, hematologiske abnormaliteter), tinnitus.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Ved klasse I G6PD-mangel, kan hemolytiske reaksjoner muligens forekomme (Dutch Association for Paediatric Medicine (NVK) hematologisk metodebok).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Monitorering av kalium: Hypokalemi må korrigeres før oppstart av behandlingen.
 • Testdose: Grunnet risiko for hypersensitivitetsreaksjoner blir det ofte gitt en testdose først.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antiarytmika, klasse I og III

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antiarytmika, klasse Ic

Flekainid

Flecainid Sandoz, Flecainideacetaat retard teva, Fleiderina, Flekainid SA, Tambocor, Tambocor CR, Tambocor Retard
C01BC04
C01BC03
Antiarytmika, klasse III

Amiodaron

Amiodaron HCl hikma, Amiodaron Hameln, Amiodarone aurum, Cordarone, Cordarone IV
C01BD01

Referanser

 1. Baruteau AE et al, Quinidine therapy in children affected by Brugada syndrome: are we far from a safe alternative? , Cardiol Young, 2009, Dec;19(6), 652-4
 2. Mehrotra S et al., Successful use of quinine in the treatment of electrical storm in a child with Brugada syndrome, J Cardiovasc Electrophysiol, 2011, May;22(5), 594-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler: 
NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.  


Overdose