Propafenon

Generisk navn
Propafenon
Handelsnavn
Rytmonorm
ATC-kode
C01BC03
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Den biologiske tilgjengeligheten varierer kraftig (12–50 %). Mat reduserer førstepassasjeeffekten og øker den biologiske tilgjengeligheten. Metabolisering: i leveren av CYP2D6 som gir aktiv 5–hydroksypropafenon.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Rytmonorm tab 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Rytmonorm tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat: Propafenon skal helst tas etter et måltid.

 

Doseringer

Alvorlig ventrikulære og supraventrikulære arytmier
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Startdose: 7 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk i trinn på 2 mg/kg/døgn til 9 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 900 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Skal helst tas etter et måltid.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Kvalme, magesmerter, tretthet, uklart syn, smaksforstyrrelser. Proarytmiske effekter slik som bradykardi og ledningslidelse kan forekomme både i form av nye arytmier og i form av forverring av eksisterende arytmier. Disse kan føre til redusert hjertefunksjon og til og med hjertestans. Faren for proarytmiske effekter er betraktelig større hos pasienter med strukturell hjertesykdom og/eller dårlig funksjon av venstre ventrikkel.

Omfattende oral sekresjon og hypoventilasjon kan forekomme ved oral administrasjon. Dette kommer sannsynligvis av den bitre smaken, og kan forhindres med smakskorreksjon

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Propafenon skal administreres under overvåkning av hemodynamiske parametere. Ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, skal dosen tilpasses grunnet akkumulasjon. I likhet med andre arytmihemmende legemidler, er det er risiko for arytmogene effekter som kan forverre ventrikkelarytmien

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antiarytmika, klasse I og III

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antiarytmika, klasse Ia

Kinidin

Quinidine Sulfate epic, Quinidine Sulfate sandoz
C01BA01
Antiarytmika, klasse Ic

Flekainid

Flecainid Sandoz, Flecainideacetaat retard teva, Fleiderina, Flekainid SA, Tambocor, Tambocor CR, Tambocor Retard
C01BC04
Antiarytmika, klasse III

Amiodaron

Amiodaron HCl hikma, Amiodaron Hameln, Amiodaron hameln, Amiodarone aurum, Cordarone, Cordarone IV
C01BD01

Referanser

 1. Guccione P, et al., Oral propafenone therapy for children with arrhythmias: efficacy and adverse effects in midterm follow-up., Am Heart J, 1991, 122, 1022-7
 2. Ito S, et al., Intravenous and oral propafenone for treatment of tachycardia in infants and children: pharmacokinetics and clinical response., J Clin Pharmacol, 1998, 38, 496-501
 3. Janousek J, et al., Safety of oral propafenone in the treatment of arrhythmias in infants and children (European retrospective multicenter study). Working Group on Pediatric Arrhythmias and Electrophysiology of the Association of European Pediatric Cardiologists., Am J Cardiol, 1998, 81, 1121-4
 4. Kishore AG, et al., Guidelines for the use of propafenone in treating supraventricular arrhythmias., Drugs, 1995, 50, 250-62
 5. Paul T, et al., New antiarrhythmic drugs in pediatric use: propafenone., Pediatr Cardiol, 1994, 15, 190-7
 6. Reimer A, et al., Efficacy and safety of intravenous and oral propafenone in pediatric cardiac dysrhythmias, Am J Cardiol, 1991, 68, 741-4
 7. Piersigilli F et al., Profuse oral secretions after propafenone administration in neonates., J Pediatr, 2010, Nov;157(5), 856-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose