Isoprenalin

Generisk navn
Isoprenalin
Handelsnavn
Isoprenalina cloridrato monico, Isoprenaline hydrochloride Macure
ATC-kode
C01CA02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Katekolamin som stimulerer adrenerge beta-1- og beta-2-reseptorer kraftig og ikke-selektivt, og som praktisk talt ikke påvirker alfareseptorene. Øker hjertets kontraksjonskraft, relaksasjonshastighet, slagvolum og frekvens. Bedrer den atrioventrikulære impulsoverledningen og ledningsevnen ellers i myokard. Fremkaller perifer vasodilatasjon og gir diastolisk blodtrykksfall. Det systoliske blodtrykk er enten uendret eller stiger noe, mens middeltrykket synker. Virker bronkodilaterende. Relakserer uterus.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Kadar et al. har utført forskning i en svært liten gruppe med barn med alvorlig hjerneskade, hvor de undersøkte metabolismen av intravenøst administrert isoprenalin. Denne forskningen viser at eliminasjonen er bifasisk. En rask fase med halveringstid på 2,5 til 5 minutter som etterfølges av en langsom fase på 3 til 7 timer. Videre er det også en rask metabolisme: i løpet av 15 til 30 minutter, finner man mindre enn 10 % uendret i plasma. Utskillelsen skjer hovedsakelig via nyrene.

Studier av Reyes et al. viser at farmakokinetikken er av 1. ordens kinetikk, med stor variasjon mellom individene. Man skiller mellom en hjertegruppe og en lungegruppe: Clearance varierer mellom 33,2±4,9 ml/kg/min og 48,4±7,3 ml/kg/min mellom de to ulike gruppene. Distribusjonshalveringstiden var 4,2±1,5 minutter og distribusjonsvolumet var 216±57 ml/kg.
 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Isoprenalina cloridrato monico inj, oppl 0,2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Isoprenaline hydrochloride Macure kons til inf oppl 0,2 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Økt hjerte-minuttvolum
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3]
   • 0,01 - 1,5 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Juster dosen ut fra hjerterytme og overvåk EKG.

    Skal kun administreres under veiledning av en intensivlege, anestesiolog, kardiolog eller neonatolog.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hypotensjon og takykardi som av og til resulterer i myokardiskemi.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Takykardi. Forverring av angina pectoris, ev. utløsning av infarkt. Kan gi blodtrykksfall og ventrikulære arytmier. Hodepine. Tremor. Sentralnervøse adrenerge effekter (nervøsitet, søvnløshet etc.). Effekter av ev. overdosering kan motvirkes med en ikke-selektiv betareseptorantagonist.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanligvis ved ustabil angina pectoris og akutt infarkt. Generell anestesi (halogenerte hydrokarbonanestetika) og ved ubehandlet tyreotoksikose. Digitalisforgiftning (økt arytmirisiko).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hemodynamiske parametre skal overvåkes under administrasjon av isoprenalin av intensivlege, kardiolog eller neonatolog (tilstrekkelig spesialisering er nødvendig i tilfelle det blir nødvendig å gripe inn grunnet respirasjonsdepresjon).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Stor forsiktighet ved koronarsykdom/pågående iskemi. Bør ikke kombineres med adrenalin. Forsiktighet ved kombinasjon med teofyllin pga. forsterkede kardiale og andre effekter.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Adrenerge og dopaminerge midler

Adrenalin

Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
C01CA24
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic, Ephedrine Sintetica
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Kalceks, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02
Andre hjertestimulerende midler

Levosimendan

Levosimendan Kalceks, Simdax
C01CX08

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. Reyes G, et al, The pharmacokinetics of isoproterenol in critically ill pediatric patients, J Clin Pharmacol., 1993, Jan;33(1), 29-34
 3. Kadar D, et al, Isoproterenol metabolism in children after intravenous administration., Clin Pharmacol Ther. , 1974 , Nov;16(5 Part 1), 789-95

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose